Menu

Uddels Belang stelt zich tot doel om de belangen van iedereen die in haar werkgebied woont te behartigen. Dit op velerlei gebied. Uddels Belang is de volwaardige gesprekspartner van de gemeente Apeldoorn en de provincie Gelderland.

Met het lidmaatschap steun je Uddels Belang bij het bevorderen van:

Veiligheid

Woningbouw

Dorpsverfraaiing

Bedrijfsontwikkeling

Leefbaarheid

Speeltoestellen

Uddels Belang werd in 1926 opgericht door meester Boelen, mede dankzij een gift van koningin Wilhelmina. Mevrouw Van Heumen droeg bij aan de oprichting van Buurthuis Uddels Belang, wat het verenigingsleven in Uddel op gang bracht. Sindsdien is Uddels Belang uitgegroeid tot een belangrijke gesprekspartner voor gemeente en provincie, en behartigt het de belangen van bewoners en ondernemers in Uddel en omstreken.
Onze missie is het behouden en uitbreiden van voorzieningen en leefbaarheid in Uddel. We vertegenwoordigen de belangen van Uddel, Meerveld en Nieuw-Milligen richting gemeente en provincie.

Uddels Belang zet zich onder andere in voor verkeersveiligheid in het dorp. Vanuit de werkgroep verkeer overleggen we regelmatig met de gemeente en provincie over zaken zoals wegonderhoud, verkeersremmende maatregelen zoals drempels en het plaatsen van hekjes, enzovoorts. Vanaf het begin hebben we ons ook ingezet voor woningbouw in Uddel, wat heeft geleid tot de realisatie van verschillende woningbouwprojecten door de jaren heen.
Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor de verfraaiing van het dorp. Verspreid door Uddel plaatsen en onderhouden we bloembakken en werken we aan diverse projecten om Uddel mooier te maken, zoals het onlangs gerealiseerde hybride grasveld bij Het Drie, bloembakken aan de Grote Geezenhegge en nieuwe speeltoestellen.

Sinds onze oprichting zijn we ook nauw betrokken bij de ondernemers van Uddel, waarbij we diverse bedrijfsmatige activiteiten ondersteunen. Het recent opgeleverde bedrijventerrein is hier een voorbeeld van.
Verder zetten we ons in voor verschillende onderwerpen die de leefbaarheid bevorderen. Tijdens onze ledenvergadering (1 keer per jaar) en in onze nieuwsbrief, die twee keer per jaar verschijnt en op uddel.info wordt geplaatst, informeren wij onze leden (ruim 400) en inwoners over de laatste ontwikkelingen en activiteiten.

Kosten lidmaatschap

Het lidmaatschap van de Uddels belang bedraagt € 12.50 per jaar.

Ja, ik wil lid worden