Menu
Nieuwsoverzicht

Zorg in Uddel

18 november 2014

164x gelezen
1

UDDEL    –    Maandagavond 17 november had het bestuur van Uddels Belang voor het gedeelte na de pauze van de openbare vergadering, een thema gekozen waar iedereen in Uddel mee te maken heeft of mee te maken krijgt. Het thema was ‘Zorg in Uddel’. Hiervoor was uitgenodigd mevrouw Jannie Jonker, zorgcoördinator van de gemeente Apeldoorn. Van de Koningin Wilhelminahof, Jacob van Vliet en Kees Roos van de Stichting Vrijwillige Hulpdienst.

Er is in Uddel een enorme zorginfrastructuur: er is een ouderenadviseur, een huisarts, de thuiszorg Icare, er is dagopvang in Uddel, Philadelphia is in Uddel, Stimenz, een straathoekwerker, Sprengenland Wonen, St. Vluchtheuvel, Verian, vrijwilligers en de Koningin Wilhelminahof. Met ingang van 2015 zijn er veranderingen op komst. Klinkt misschien ver weg, maar het is nog maar een week of zes. De taken worden anders verdeeld, de overheid trekt zich meer terug en er wordt verwacht dat de samenleving, dat zijn wij allemaal, meer verantwoording neemt. De rijksoverheid draagt meer zorgtaken over aan de gemeenten en de zorgverzekeraars. Als iemand zorg nodig heeft dan moet zo’n iemand zo lang mogelijk en zo veel mogelijk thuis verzorgt worden. Het kan zijn dat de één zorgt ontvangt van b.v. Verian en de buurman/vrouw van b.v. Buurtzorg. De Wet Langdurige Zorg ( AWBZ ) geldt dan alleen nog voor mensen die véél zorg nodig hebben. Het bureau Jeugdzorg verdwijnt, er komt een jeugdwet, onder verantwoordelijkheid van de gemeente. De wijkverpleegkundige gaat over naar de zorgverzekeraar.  Nieuw in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( WMO ) is dathet compensatiebeginsel verdwijnt. Er voor in de plaats komt er maatwerkvoorziening. Het recht dat iedereen hetzelfde krijgt is er uit gehaald. Er worden de nodige bezuinigingen doorgevoerd. Op de huishoudelijke hulp 40%; begeleidng AWBZ 25%; beschermd wonen 0%; op de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten wordt gekort; jeugdwet 15%. Deze bezuinigingen geldt voor het totale pakket. Voor elke individu kan dat dat anders zijn. Dat bleek maandagavond wel. Er zijn in Uddel al brieven gestuurd naar inwoners van Uddel waarin ze werd medegedeeld dat men geen huishoudelijke hulp meer krijgt. De zorg hiervoor wordt dus bij de samenleving gelegd. De participatiesamenleving, zoals dat zo mooi heet, is in Uddel al jaren gemeengoed. Men gaat er van uit dat er nog meer verantwoording gelegd kan worden bij de vrijwilligers, mantelzorgers, maar er zijn natuurlijk ook grenzen tot waar men kan en mag gaan. Er wordt gekeken of men nog wat op ‘eigen kracht’ kan doen. Men kijkt naar talent i.p.v. beperkingen.

“2015 is een overgangsjaar. Heel veel is nog niet bekend. De inkoop van zorg is nog niet afgerond. Iedereen voor wie dat nodig is krijgt een gesprek met de gemeente. Dat is een hele klus en hiervoor worden extra mensen aangenomen. Niemand mag tussen wal en schip raken. Veel mensen hebben al een brief ontvangen over de veranderingen in de zorg. Met iedereen wordt individueel contact opgenomen. De gemeente Apeldoorn heeft al lang geinvesteerd in het sociale domein en plukt daar nu de vruchten van” zei mevrouw Jonker.

De Koninging Wilhelminahof is niet meer weg te denken in Uddel. Twee keer in de week kunnen de ouderen daar tegen een geringe vergoeding gezamenlijk de maaltijd gebruiken. Er wordt veel gebruik van gemaakt. Het doel van de Stichting Koninging Wilhelminahof is een bijdrage te leveren aan prettig wonen van alle inwoners van Uddel in hun dorp. Bij zorgbehoefte zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in Uddel. Het bieden van een ontmoetingsplaats en dagverzorging in de Koningin Wilhelminahof. “We willen er naar toe om alle werkdagen toegankelijk te zijn” zei Jacob van Vliet. Daar waar mogelijk wil men samenwerken met de Oranjehof in Elspeet. Er wordt ook nauw samengewerkt met de Stichting Vrijwillige Hulpdienst Uddel ( SVHU ). Namens deze stichting was Kees Roos aanwezig. Deze stichting, met momenteel 72! vrijwilligers, heeft als doel om met de inzet van deze vrijwilligers hulp te verlenen aan kwetsbare dorpsgenoten; ondersteuning en ontlasting van mantelzorgers; vermindering van sociaal isolement en bevorderen sociale netwerken; versterken van sociale samenhang Uddelse gemeenschap. “Hoe kunnen we in Uddel een bijdrage leveren om de kwaliteit van de zorg overeind te houden”? In Uddel wordt veel op elkaar gelet en waar nodig worden de handen uit de mouwen gestoken” zei Kees Roos. Men heeft groepsgerichte activiteiten, o.a. open eettafel; koffie-inloop; creatieve middagen. Maar men richt zich ook op het individu. Denk hierbij o.a. aan: hulp in thuissituaties; ondersteuning in terminale situaties; bezoekwerk gericht op voorkomen sociaal isolement; maatjeszorg ouderen / jongeren.

In intervieuws met mantelzorgers kwam naar voren dat het werk vaak heel erg zwaar is en dat het niet altijd wordt begrepen door o.a. familie. Kerken kunnen ook een belangrijke rol spelen bij hulp aan elkaar. Als men suggesties heeft, geef die door aan de Stichting Vrijwlillge Hulpdienst Uddel.

“Zorg in Uddel’ was een interessant thema. Zorg is iets waar we vroeg of laat allemaal mee te maken krijgen. Gelukkig leven we nog in dorpsgemeenschap waar men nog oren en ogen de kost geeft en als het nodig is ‘de ander’ helpt. Maar als de overheid zich steeds meer terugtrekt en meer en meer de verantwoording legt bij de samenleving, dorpsgemeenschap. Dan kan de vraag gesteld worden, hoeveel verantwoording kun je als dorpsgemeenschap aan en wanneer is het te veel.

De voorzitter van Uddels Belang sloot de avond en sprak zijn bezorgheid uit over de toekomst als het om ‘zorg’ gaat.

Background

Mis nooit meer het nieuws uit Uddel!

Volg ons op social media of schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en evenementen in en om Uddel.

IN JE INBOX