Menu
Nieuwsoverzicht

Wijkteams Samen055 per 1 januari j.l.

16 februari 2024

676x gelezen

APELDOORN – Wellicht heeft u in het verleden wel eens ondersteuning gehad vanuit een ouderenadviseur of maatschappelijk werker van Stimenz. Vanaf 1 januari j.l. is onder andere deze vorm van individuele ondersteuning ondergebracht bij de Gemeente Apeldoorn in de vorm van Samen055. Misschien heeft u daar al eens van gehoord, misschien nog nooit, maar de naam doet er in feite niet toe, het doel wel! Namelijk dat inwoners ervaren dat ondersteuning aansluit bij hun leefwereld, niet gehinderd door schotten tussen wetten, budgetten of organisaties. Deze nieuwe werkwijze moet het voor u makkelijker maken om de juiste hulp te ontvangen en u niet zelf hoeft te onderzoeken welke organisatie daar het beste bij aansluit.

Er is per stadsdeel een wijkteam gevormd met diverse expertises die samen voor u klaar staan. De aanmelding is heel eenvoudig, dit kan telefonisch via 055- 580 11 40 of via het aanmeldformulier op de computer MijnHulpVraag Apeldoorn – Contactformulier Samen055 . Mocht u hier niet uit komen kunt u altijd Iris Langeveld nog even aan de mouw trekken om de aanmelding samen te doen. Zij is ook onderdeel geworden van dit wijkteam en voert dezelfde werkzaamheden uit alleen dan onder de vlag van Samen055 en in de functie als Wijkconsulent. Door deze verandering zal er geen structureel spreekuur meer op de donderdagochtend zijn in de Wilhelminahof en zullen er meerdere wijkconsulenten actief zijn in de dorpen, zo ook in Uddel. Wilt u bijvoorbeeld een aanvraag doen voor huishoudelijke hulp? Dan neemt direct de juiste wijkconsulent contact met u op en komt zo nodig bij u thuis langs. Dat scheelt weer een schakeltje er tussenin!

U kunt ook als betrokkene een aanmelding doen op bovengenoemde wijze, in dat geval neemt de wijkconsulent altijd eerst contact op met de aanmelder als dit gewenst is en vervolgens met de betreffende inwoner.

NB. De sociale raadslieden zijn geen onderdeel van Samen055, hierin is dus niets gewijzigd. De spreekuren blijven van kracht en zo is ook Samantha nog op de woensdagochtend in Uddel te vinden!

Background

Mis nooit meer het nieuws uit Uddel!

Volg ons op social media of schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en evenementen in en om Uddel.

IN JE INBOX