Menu
Nieuwsoverzicht

Vitaliteitsagenda brengt mooie dicussies op gang, maar lage opkomst

30 maart 2022

706x gelezen
2

UDDEL – Afgelopen maandagavond is in het Blanke Schot de inloopavond gehouden waarin de inwoners van Uddel en omgeving konden meepraten over de VitaliteitsAgenda die de gemeente Apeldoorn samen met Uddels Belang, Uddel Onderneemt en Uddel Samen aan het opstellen is. Belangrijk, immers op deze wijze vindt er hoor en wederhoor plaats over de kwesties die wij als Uddelsen belangrijk vinden, of juist niet.

De VitaliteitsAgenda voor Uddel en omgeving komt voort uit de visie van de Gemeente Apeldoorn om burgers te betrekken in de agendering van onderwerpen en de besluitvorming daarbij. Door middel van burgerparticipatie kan zo meer betrokkenheid worden gerealiseerd en over en weer meer daadkracht worden bereikt. De basis voor de agenda wordt onder meer gevormd door het onderzoek dat begin vorig jaar in Uddel is uitgevoerd, de vele gesprekken met burgers, ondernemers, kerken en scholen, en wat vanuit de overheid van belang is.

De VitaliteitsAgenda maakt een belangrijk onderdeel uit van de nieuwe Omgevingsvisie van Apeldoorn, dus ook ons dorp Uddel. Het is een logisch vervolg op het programmaplan Burgerparticipatie dat in november 2019 door de raad is besproken waarbij de stadsdeelaanpak en de VitaliteitsAgenda de belangrijke dragers zijn. Het is nu tijd om de agenda te bespreken, te toetsen en uit te gaan voeren. Door de gebiedsgerichte en participatieve opzet, kan de VitaliteitsAgenda ook dienen als input voor een gebiedsgerichte opzet van het Omgevingsplan. Dat is hard nodig, tijden veranderen.

Thematafels

De gemeente Apeldoorn was goed vertegenwoordigd. Meer dan 10 collega’s van het Stadhuis waren de avond aanwezig en discussieerden mee, gaven toelichting en waren een luisterend oor. Er waren thematafels opgesteld met grote posters aan de wand waarbij de bezoekers van de avond middels stickertjes konden aangeven wat men belangrijk en prioriteit vond. Gesprekken vonden zowel plaats met de ambtenaren als vertegenwoordigers van de opstellers van de VitaliteitsAgenda uit Uddel. De thema’s waren onder meer veiligheid, wonen, werken, duurzaamheid, energietransitie, ondernemen, agrarische sector en de identiteit van het dorp.

Hoewel de bezoekers enthousiast en betrokken deelnemers waren, moeten we helaas constateren dat de opkomst niet zo hoog was. Rond de 80 a 90 Uddelsen… Dat had best hoger mogen zijn. omdat wij als inwoners van Uddel en omgeving nu de kans krijgen over de agenda en de keuzes van de overheid te kunnen meepraten. En dus mede invloed kunnen uitoefenen op het beleid.

Er gaan ongetwijfeld meer bijeenkomsten komen, hopelijk kunnen dan meer inwoners van Uddel de tijd vinden deel te nemen aan de gesprekken.

Meer informatie over de Omgevingsvisie leest u op: https://www.apeldoorn.nl/omgevingsvisie

 

Background

Mis nooit meer het nieuws uit Uddel!

Volg ons op social media of schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en evenementen in en om Uddel.

IN JE INBOX