Menu
Nieuwsoverzicht

Verkiezingsbijeenkomst 13 november 2023

15 november 2023

763x gelezen
4

UDDEL – In de Rehobothschool werd maandagavond 13 november jl. een SGP Verkiezingsbijeenkomst gehouden die door veel mensen werd bezocht. Sprekers waren de nummer 1 op de lijst voor de Tweede Kamer verkiezingen, de heer Chris Stoffer en de fractieleider van de SGP uit Apeldoorn, de heer Jan Kloosterman.

Deze bijeenkomst word op de gebruikelijk wijze geopend met het zingen van een Psalm en het lezen van een gedeelte uit Gods Woord.

Chris Stoffer begon zijn speech met fijn om in Uddel te zijn. De agenda van deze voorman is behoorlijk gevuld de afgelopen dagen. Hij memoreerde aan zijn bijdrage bij Radio 1, waarbij het niet werd gewaardeerd dat hij het Israëlische Volkslied op gaf. Ook zijn aanwezigheid, op afstand bij een abortus kliniek werd zwaar veroordeeld. Deze beide zaken worden enorm uit vergroot, mede door ministers Kuipers en het geeft wel aan hoe de situatie in ons land ligt.

Chris Stoffer maakt verder melding van 2 noties.

De eerste is op Israël. Kanaän word het Israël beloofd. Gebed nodig voor de Joden in Nederland. Er komen gelukkig ook veel steunbetuigingen binnen.

Tweede punt: Stikstof, leefbaarheid van het platteland. De boeren zijn de mensen die daaraan veel bijbrengen. We hebben hen nodig voor het eten en verzorgen ons landschap.

Het thema van de SGP is WOORD HOUDEN.

Stoffer wijst op Gods Woord. Dat mag op vele plaatsen klinken. We ontlenen onze standpunten daar ook aan. Woord houden betekent ook dat je weet wat je aan elkaar hebt. Je moet op elkaar kunnen vertrouwen. Er wordt veel beloofd, maar er wordt niet gedaan wat beloofd wordt. Kijk naar toeslagen affaire, etc. Dat zegt ook iets over de omgang met elkaar in het gezin, op het werk als werknemer en werkgever, maar ook in de politiek. Men vertrouwt elkaar niet. Er ontstaat wantrouwen dus.

Stoffer geeft aan dat de SGP een verkort verkiezingsprogramma heeft met 10 speerpunten.

Hart voor kwetsbaar leven
Het leven is een geschenk van God. Ook oudere mensen hebben bescherming nodig. Belangrijk hierin is: omzien naar elkaar. Gemeenschappelijke waarden en normen. In de maatschappij zoekt men hedendaagse normen die na bv 10 jaar weer anders worden. Wanneer deze normen en waarden uit Gods Woord gehaald worden, zal de samenleving er heel anders uit zien. Ook vanuit de kerken. Goede zorg dus en bescherming van het leven.

Focus op FamilieH
et gezin in de eerste plaats. Maar ook de verdere familie. Er is goede opleiding nodig, goed werk nodig. Daarnaast zijn er ook woningen nodig. Die zijn er op dit moment helaas niet. Zelfs huurwoningen zijn niet beschikbaar. Het is van belang zorg te dragen dat er weer nieuwe generaties rond kunnen komen. Mannen en vrouwen moeten daar aan bijdragen. Niet het individu maar gezinnen zijn de basis. Ook belangrijk om dit fiscaal interessant te maken. In onze gezindte kennen we gelukkig de diaconie. Mensen moeten door eigen inspanningen een normaal leven kunnen leiden met een dak boven je hoofd etc. In het verleden waren er meer familiebedrijven, b.v. Alpuro; iedereen kon aan het werk. Je deed er gewoon toe. Deze bedrijven doen veel meer dan alleen geld verdienen, maar vangen ook mensen op die beperkingen hebben.

Veiligheid
Als er geen veiligheid is dan houd alles op. Vooral de politie heeft veel mensen meer nodig. Wijkagenten zijn hard nodig. Nu zijn ze nodig voor grote acties bv A12 acties, voetbalwedstrijden.
SGP wil er 500 wijkagenten bij. Daarnaast pleiten zij ook voor een sterk leger. Hiervoor is 2 % van Bruto product nodig. Na oorlog Rusland Oekraïne is daar in de Kamer meer aandacht voor. VVD en Volt CDA steunen ook dit wetsvoorstel.

Daarna komt Jan Kloosterman aan het woord

Kloosterman geeft aan dat de SGP nu niet meer in de oppositie zit maar in het college en wat dat voor impact heeft. Hij geeft aan dat je in de  Apeldoornse raad niet alleen met de Bijbel in de hand staat maar ook kwaliteit nodig is. Doen wat je zegt! Je moet elkaar ook wat gunnen in de coalitie. Lees de SGPOst over het zwembad, over de zondagsrust.

Hart voor kwetsbaar leven
Laten we het praktisch houden, geen dikke plannen. Mensen moeten weten dat er hulp is. We gaan helpen bespreekbaar maken welke regelingen er zijn.

Focus op familie
Wat kan je als overheid doen. Jeugdzorg nodig is veelal de oorzaak van een scheiding. Vooraf info kan misschien of voorkomen of betere hulp. Ouderzorg die langer thuis kunnen nodig. Aanpassen van je woning, mantelzorg stimuleren. Voedseleducatie voor scholen, voldoende beweging. Actieplan Jeugdzorg & Onderwijs. Ook hulp bij scheiden, met name gericht op de kinderen.

Pal voor veiligheid
Ondermijning, georganiseerde en gedigitaliseerde  criminaliteit (honderden gevallen in 2023). Wat kunnen we al weten op voorhand om dingen te voorkomen. Integrale controles uitvoeren.  Jeugdcriminaliteit en individuele probleemjongeren, veel gevallen. Problematiek neemt toe.

Vragen uit de zaal

Daarna komen er verschillende vragen uit de zaal, zoals wát als de SGP gevraagd word aan deelname in het kabinet. Stoffer reageert zoals destijds ook ds. Abma deed: we reikhalzen er niet naar, maar we kokhalzen er ook niet van. Verschillende mensen maken zich zorgen om het wolvenprobleem. EN realiseren parlementariërs zich de invloed van Brussel. Verder word vanuit de zaal nog mee gegeven veel aandacht aan Defensie te besteden.

Al met al een geslaagde avond.

Background

Mis nooit meer het nieuws uit Uddel!

Volg ons op social media of schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en evenementen in en om Uddel.

IN JE INBOX