Menu
Nieuwsoverzicht

Verbeteren veiligheid N310

10 september 2018

2

UDDEL   –   Sinds diverse jaren zet Uddels Belang, samen met belanghebbenden, zich in om de N310 verkeersveiliger en groener te krijgen. Het dorp Uddel ligt aan weerszijden van deze provinciale weg. Deze weg was ooit bedoeld als ontsluiting voor Uddel, Garderen en Elspeet. Echter wordt de N310 meer en meer gebruikt als route voor sluipverkeer om de drukke rijkswegen te omzeilen. Dit leidt helaas nogal eens tot onveilige situaties, waarbij gezegd mag worden dat ernstige ongelukken tot nu toe gelukkig uitgebleven zijn. Tevens is aan beide zijden van de N310 een basisschool gevestigd. Mede door de uitbreiding van Uddel, door bouwprojecten als de Veluwte en Aardhuus, steken meer en meer kinderen deze weg over. Ook het fietspad wordt intensief gebruikt door scholieren die naar de Jacobus Fruytierschool gaan.

Al sinds 2009 buigt Uddels Belang zich over deze problematiek, om zo de N310 veiliger en groener te krijgen. Uddels Belang heeft hiervoor geprobeerd de handen op elkaar te krijgen van betrokkenen als gemeente, provincie en bedrijfsleven. Hiervoor zijn zelfs middelen vanuit Uddels Belang beschikbaar. In het kader van het groot onderhoud in 2015/2016 zag Uddels Belang haar kans schoon om de plannen (deels) uitgevoerd te krijgen. Er werden door de provincie plannen gepresenteerd waarop ook Uddels Belang haar visie gaf. Er zouden op diverse plaatsen forse verbeteringen komen van de verkeersveiligheid.  Deze plannen zijn helaas om financiële redenen maar deels uitgevoerd, zonder enige kennisgeving. Zelfs snelheid belemmerende maatregelen als drempels werden weggehaald en hebben de Elspeterweg omgetoverd tot een racebaan.

Overleg met de provincie over dit soort zaken blijkt lastig, ofwel onmogelijk. Waar inmiddels gemeenten de “nieuwe” overheidsvorm omarmen door in overleg te gaan en te luisteren naar wensen, blijft de provincie nog doof voor suggesties. Deze lastige en ongewenste situatie van onmogelijke communicatie met provincie Gelderland ervaren we niet alleen in Uddel. Ook andere Apeldoornse dorpen als Hoenderloo, Loenen, en Beekbergen hebben hiermee te maken.

Inmiddels is er vanuit Uddel een brief verstuurd naar Provinciale Staten om in deze verkiezingstijd wederom aandacht te vragen voor de verkeersveiligheid op de provinciale N310. Er is ook een werkgroep gevormd met Uddels Belang, Ondernemersvereniging Uddel, Van Drie Groep, HBT Transport, scholen in Uddel en enkele aanwonenden van de Elspeterweg. Door middel van deze werkgroep worden ideeën, wensen en kansen overlegd met gemeente Apeldoorn en er wordt een strategie bedacht om de provincie Gelderland hierin mee te krijgen.

Evert Jan van Egteren, voorzitter Uddels Belang

Egbert Jan van Bel, voorzitter Ondernemersvereniging Uddel

 

foto: Google maps

Background

Mis nooit meer het nieuws uit Uddel!

Volg ons op social media of schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en evenementen in en om Uddel.

IN JE INBOX