Menu
Nieuwsoverzicht

Update en kerstgroet Uddels Belang

24 december 2020

Uddels Belang kon dit jaar geen ledenvergadering en/of openbare vergadering beleggen. Via www.uddel.info hebben we jullie van veel zaken op de hoogte gehouden. Zo kort voor het einde van het jaar willen we jullie nog even bijpraten over een aantal lopende zaken.

Corona
We kunnen er bijna niet omheen. Het coronavirus is ook in Uddel aangekomen. Enkele dorpsgenoten zijn er helaas aan overleden. We wensen de families die het betreft veel sterkte, naast alle andere families waar sterfgevallen of ziekten zijn geweest in het afgelopen jaar.
Economisch heeft deze crisis ook zijn impact op ons dorp. Ondernemers die direct of indirect getroffen worden door sluitingen. Buurtgenoten die vanuit hun werk geraakt worden door de crisis. Een heel bijzonder jaar, 2020. Een jaar dat we niet zomaar vergeten zullen. Laten we 2021 weer met frisse moed beginnen en hopelijk worden de gevolgen van de coronacrisis dan weer minder.

Verordening Dorps en Wijkraden
Een aantal keren hebben we jullie geïnformeerd over de discussie die loopt in de Apeldoornse gemeenteraad over het voortbestaan van Dorps- en Wijkraden. Het college was voornemens de bijzondere positie van deze raden af te schaffen. Er moest een brede participatieverordening komen, waardoor “iedereen” mee kan praten over zijn of haar woonomgeving. De oorzaak van deze discussie komt vooral vanuit Apeldoorn, waar groepen wijkbewoners hun wijkraad niet kennen of zich niet vertegenwoordigd voelen. Dit is groots opgepakt door enkele raadsfracties met de afgelopen discussies als gevolg.
Als dorpsraden hebben we steeds aangegeven dat we “anders” zijn dan wijkraden. Wij hebben een vaste achterban, we kennen ons dorp en we staan voor leefbaarheid van ons dorp. Dat willen en zullen we als Uddels Belang ook blijven doen. Gelukkig heeft een meerderheid van de gemeenteraad dit ingezien en is de verordening nu aangepast. Dorps en wijkraden blijven gezien worden als een belangrijke adviseur van de gemeente. De financiering zal anders ingericht gaan worden. Als vereniging zullen we een lagere “vaste subsidie” gaan krijgen. Daartegenover staat een redelijk ruim gevuld initiatievenfonds waar iedereen een beroep op kan doen. We zijn inmiddels bezig om geld te krijgen voor het opknappen van het trapveld. Daarnaast willen we samen met enkele verenigingen nog wat andere activiteiten gaan toevoegen. Jullie horen daar later nog meer over.

Samen staan we sterk en gaan we ervoor
Om met een sterke stem te kunnen spreken als dorpsvereniging is het belangrijk gedragen te worden door een brede en grote achterban. Gelukkig hebben we deze achterban met ruim 450 leden. Maar er wonen veel meer mensen in Uddel, Meerveld en Nieuw Milligen. Dus kunnen we ook veel meer leden hebben. Als lid betaal je het kleine contributiebedrag van € 7,50 per jaar. Hoe meer leden hoe sterker we zijn. Hoe meer leden hoe meer contributie we ontvangen. Deze kunnen we dan ook weer ten goede laten komen voor de leefbaarheid en verfraaiing van ons dorp.
Traditiegetrouw is vaak maar een persoon per huishouden lid van Uddels Belang. Dit mogen er ook gerust meerdere zijn. Iedereen vanaf 18 jaar is welkom als lid van Uddels Belang.
We willen vragen van jullie, leden, om ons te helpen bij onze ledenwerving! Wil iedereen komende maanden minimaal 1 nieuw lid aandragen? Vraag je buren of ze lid zijn… Zo niet, werf ze aan! Denk ook vooral aan de nieuwkomers in Uddel die Uddels Belang misschien niet eens kennen. Maak ons samen sterker! We hebben voor jullie gemak een aanmeldformulier beschikbaar gemaakt. Deze kunnen gemaild worden naar secretaris@uddelsbelang.nl.

Vitaliteitsagenda
Een lopend project is het schrijven van de Vitaliteitsagenda. Hierin trekken we samen op met Uddel Onderneemt en Gemeente Apeldoorn. Een Vitaliteitsagenda is een beknopt maar concreet plan over hoe ons dorp zich de komende tien jaar gaat ontwikkelen. Diverse onderwerpen als Centrumontwikkeling en openbare ruimte, Economie, Energietransitie, Zorg voor jong en oud, Woningbouw, Onderwijs en Verenigingsleven zullen de revue passeren. Jullie, als inwoners van Uddel, zullen hier ook nadrukkelijk bij betrokken worden. Vanwege de lockdown staat alles op een laag pitje. Zodra we elkaar weer mogen ontmoeten zullen we hier zeker op terugkomen. Ook voor ons buitengebied is deze vitaliteitsagenda belangrijk. Op onze agrariërs komt veel af momenteel. Enerzijds de problemen vanwege Corona, waardoor de afzet van kalfsvlees moeilijk is, anderzijds de impact van de voorgenomen stikstofmaatregelen. Wanneer ook in Uddel kalverhouderijen mee gaan doen aan de vrijwillige opkoopregeling zal dit zijn impact hebben op het buitengebied. Als Uddels Belang zijn we hier scherp op en willen we ook samen met Uddel Onderneemt met de agrarische ondernemers in gesprek begin 2021.

Jeugdwerkgroep
In Uddel hebben we al vele jaren een zelfstandig opererende jeugdwerkgroep. Deze werkgroep is vanaf het begin tot nu toe voorgezeten door Henk van den Berge (fractievoorzitter SGP Apeldoorn). Uddels Belang draait in deze werkgroep mee samen met de scholen, kerken, sportverenigingen en enkele ambtenaren van gemeente Apeldoorn. De werkgroep heeft besloten dat ze meer ingebed wil gaan worden in de sociale zorgstructuur in Uddel. In 2021 zal deze werkgroep zijn werk voortzetten vanuit de stichting Koningin Wilhelminahof. Henk van den Berge heeft ook aangegeven dat het dan tijd wordt voor een nieuwe voorzitter. Deze is inmiddels gevonden en zal t.z.t. gepresenteerd gaan worden. Momenteel doet Robert Pruis, in opdracht van de jeugdwerkgroep en gemeente Apeldoorn, een onderzoek naar de wensen en behoeften van jongeren in Uddel. Robert Pruis is professioneel jongerenwerker en o.a. ook betrokken bij jongerenwerk in Elburg.

Glasvezel
Als bestuur van Uddels Belang zijn we ontzettend trots op Uddel vanwege het hoge aantal aanmeldingen voor glasvezel. We hebben een intensieve campagne gevoerd. Glasvezel is een van de noodzakelijke voorzieningen om de leefbaarheid in kernen op peil te houden. Kijk maar naar het hedendaags thuiswerken enz., een snelle dataverbinding is dan onmisbaar. Uddel was het eerste dorp dat de 40% aanmeldingen bereikte en daarmee hebben we de prijs van 10 euro per aansluiting gewonnen. Er hebben zich inmiddels 329 mensen aangemeld voor een glasvezelaansluiting. Deze geldprijs zal ten goede komen aan ons dorp.

Aardhuisweg
Na veel overleg en lobbywerk is het dan gelukt. De Aardhuisweg is teruggebracht tot een 30 km zone met verkeersremmende maatregelen en een veilige oversteek voor schoolkinderen. Na ongeveer 2 jaar overleggen is vorige week het project opgeleverd. Natuurlijk heeft dit links en rechts, tijdens de werkzaamheden, voor wat overlast gezorgd. Maar, zoals het gaat in Uddel, dat hebben we ook weer met elkaar opgelost. Vanuit het bestuur ook dank aan Kroondomein Het Loo voor het mogelijk maken van de (tijdelijke) ontsluiting via De Zandsteeg.

Tenslotte
Rest mij nog om jullie allemaal namens het bestuur hele goede kerstdagen toe te wensen. Ook wensen we jullie een rustige jaarwisseling, een gezond en succesvol 2021. Hopelijk kunnen we elkaar volgend jaar weer ontmoeten, wanneer de corona pandemie wat meer onder controle is.

Background

Mis nooit meer het nieuws uit Uddel!

Volg ons op social media of schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en evenementen in en om Uddel.

IN JE INBOX