Menu
Nieuwsoverzicht

Uitgebreid onderzoek naar waterkwaliteit Uddelermeer

10 juni 2020

UDDEL – De waterkwaliteit in het Uddelermeer is niet optimaal. Dit komt door de hoge fosfaat- en stikstofconcentraties, blauwalgenbloei en beperkt doorzicht in de zomer. Hierdoor is onder andere het overgrote deel van de karakteristieke vegetatie verdwenen, zo schrijft Nature Today op haar website.

Met behulp van grondradaronderzoek wordt bekeken wat er nodig is voor het herstel van het meer. Beheerder Kroondomein Het Loos en de gemeente Apeldoorn willen graag dit bijzondere meer met al zijn cultuur- en natuurhistorische en ecologische kwaliteiten herstellen. Daarom hebben zij Bosgroepen gevraagd om in beeld te brengen wat hiervoor nodig is.

Door middel van een grondradar kan worden gekeken naar de bodemopbouw. Dit is belangrijk om te zien van welk gebied het Uddelermeer afhankelijk is als het gaat om de wateraanvoer. Hoe diep een grondradar in de bodem kan kijken, is afhankelijk van de bodemopbouw. Rondom het Uddelermeer bestaat de bodem vooral uit zand en grind. Daardoor was het zicht tot wel zestien meter diep.

Dwarsprofielen van het grondradaronderzoek laten plaatselijk een leemlaag zien (zie blauwe lijn in afbeelding onderaan). Hierdoor hebben de onderzoekers een beeld gekregen waar het grondwater, dat het Uddelermeer voedt, vandaan komt. De kwaliteit van dit grondwater wordt komende jaar verder onderzocht.

Ook kijken de onderzoekers in hoeverre het Uddelermeer onderhevig is aan verdroging als gevolg van ontwatering in de omgeving. Alle data wordt uiteindelijk gebruikt om zicht te krijgen op de knelpunten en herstelmogelijkheden voor het Uddelermeer.

 

Foto’s: Medusa Explorations / Bron: Nature Today

Background

Mis nooit meer het nieuws uit Uddel!

Volg ons op social media of schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en evenementen in en om Uddel.

IN JE INBOX