Menu
Nieuwsoverzicht

Uddels Belang: “Samen participeren, als dorp”

23 mei 2020

Beste inwoners van Uddel,

Er is u al eens wat geschreven op Uddel.info over de nieuwe participatie-verordening die Gemeente Apeldoorn wil invoeren. De gemeenteraad wil dat iedereen kan participeren in de gemeentelijke samenleving. De dorps- en wijkraden als enige spreekbuis vindt de gemeenteraad achterhaald. Maar, als dorps- en wijkraden denken we juist zowel onze dorpen als ook de gemeente veel werk uit handen te nemen door elkaar goed te informeren over velerlei zaken.

Onderdeel van deze veranderingen die de gemeente wil doorvoeren zijn een verlaging van de vaste subsidie die Uddels Belang jaarlijks ontvangt. In de toekomst zal er alleen jaarlijks een gering vast bedrag worden overgemaakt om de belangenbehartiging te kunnen blijven uitvoeren. Denk hierbij aan onkostenvergoedingen voor de bestuurders en andere vrijwilligers, saamhorigheidsactiviteit of bedankje voor de vrijwilligers, huur van een overlegruimte en de voor een goed overleg benodigde materialen, de organisatie van een jaarvergadering of andere bijeenkomsten, scholing en communicatie. We zijn opgericht voor de belangenbehartiging van de inwoners van Uddel en we voelen het als onze plicht om dit trouw te blijven doen.

Activiteiten die Uddels Belang nu ondersteunt zullen moeten worden aangevraagd via het ‘Initiatievenfonds’, zie dit voorgaande artikel. Dit zullen we als bestuur ook zeker blijven doen. Denk hierbij aan de prachtige bloembakken in ons dorp. We worden hierin gesteund door het bedrijfsleven, maar ook vanuit Uddels Belang wordt een groot deel betaalt. Denk ook aan ondersteuning van onze activiteiten bij Ontmoetingscentrum Koningin Wilhelminahof en andere velerlei kleinere sociale/culturele activteiten. Uiteraard kunnen we dit niet zonder de steun van onze leden. Zij betalen jaarlijks een contributie. Daarom ook een oproep aan iedereen die nog geen lid is van Uddels Belang, word lid! Immers, hoe meer leden, hoe zwaarder de stem van Uddels Belang telt. Meld je aan via secretaris@uddelsbelang.nl. Hiermee maken we ons dorp nog leefbaarder!

Terug naar het initiatievenfonds. U als inwoner van Uddel kunt dit zelf aanvragen en regelen met de initiatieven makelaar. Natuurlijk mag u hiervoor ook naar Uddels Belang komen, want wij zijn er om u te helpen. Wanneer u ons uw idee overlegt zullen we in overleg dit gaan aanvragen bij de gemeente. We kennen de diverse stakeholders en hebben daarmee korte lijnen. Uddels Belang streeft er naar de nauwe en goede samenwerking met Gemeente Apeldoorn te behouden.

Het bestuur stelt het zeer op prijs wanneer ze voorzien worden van wensen en idee├źn die leven in Uddel. Schroom niet, neemt contact op. Wij kunnen u alleen helpen bij, en werken aan, thema’s die bij ons bekend zijn! Samen kunnen we participeren, als dorp!

Met vriendelijke groet,

Bestuur Uddels Belang

Background

Mis nooit meer het nieuws uit Uddel!

Volg ons op social media of schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en evenementen in en om Uddel.

IN JE INBOX