Menu
Nieuwsoverzicht

Uddels Belang 90 jaar – Voorzitter Evert Jan van Egteren aan het woord

1 april 2016

2

Het is dit jaar negentig jaar geleden dat de vereniging Uddels Belang werd opgericht. Ter gelegenheid van dit 90-jarig bestaan van Uddels Belang hebben we op uddel.info de rubriek ‘aan het woord’ gemaakt. In deze rubriek komen vier oud-voorzitters en de huidige voorzitter van Uddels Belang aan het woord. Tot aan 4 april a.s., als de ledenvergadering van Uddels Belang gehouden wordt, zullen deze bijdragen op uddel.info geplaatst worden.

Hieronder leest u de bijdrage van de voorzitter Evert Jan van Egteren.

Vereniging Uddels Belang 90 jaar.

Ik ben blij dat ook de vorige voorzitters aan het woord zijn gekomen in deze gelegenheidsrubriek. Mede dankzij hun inspanningen gezamenlijk met hun medebestuurders staan we, waar we nu staan. Over het ontstaan en de uitdagingen in de jaren 197O-2010 is inmiddels veel geschreven. Hoewel er nog vele zaken beter mogen, staan we er als dorp binnen de gemeente Apeldoorn goed voor. Wij mensen zijn geneigd om te kijken naar wat we allemaal niet hebben. Als inwoners van Uddel kijken we dan vaak naar Elspeet. Bedenk dan ook dat Elspeet bijna eens zo groot is en dat we zaken als bijvoorbeeld het winkelbestand, deels zelf in de hand hebben.

Maar ik wil het graag hebben over hetgeen we wél hebben en over het algemeen hebben we dit beter voor elkaar dan de andere dorpen in onze regio.

– Uddel heeft het grootste dorpshuis en deze staat er ook nog eens het beste voor. Er zijn natuurlijk nog vele uitdagingen te overwinnen. Toch hebben we een organisatiestructuur (SCU) die onderhand uniek is in Nederland en alleen werkt in een saamhorige gemeenschap.

– Na het Omnisport centrum, hebben we de grootste sporthal van de gemeente Apeldoorn.

– De beste woningbouwprogrammering van alle dorpen in de gemeente met de meeste woningen. Vooral ook met een substantieel aantal starterswoningen! Dit is met name te danken aan de langer zittende leden in het huidige bestuur en de vorige besturen. Besturen onder leiding van Peter van Rhee waren altijd een fanatiek voorvechter voor woningbouw in Uddel. Ook Jan de Vries en Henk van Rees hebben hiervoor vele uren op het stadhuis gezeten.

– We hebben in Uddel diverse (sport)verenigingen en kerken die een grote sociale rol vervullen.

 – Met Uddel.info hebben we een uniek informatieplatform, hier zijn vele dorpen jaloers op. Al vaak geprobeerd maar bijna nergens nog gelukt. Dit verdient zeker een pluim richting Bartus Vos en de Ondernemers Vereniging Uddel.

– Er zijn vele verschillende voorzieningen voor zowel de jonge als de oudere jeugd. Denk  hierbij aan diverse speelplaatsen, zoals op Het Drie en de Vlindertuin. Maar denk ook aan de voetbalkooi en de organisatie rondom de jaarwisseling. We weten dat het meer en beter kan, maar kijk eens naar wat je hebt. Voornamelijk rondom de voetbalkooi spelen nog wel eens wat problemen. Toch hopen we op wat meer waardering en beter gedrag van een deel van de jongelui die daar actief zijn. Het grootste deel gaat enthousiast en goed met het trapveld om. Het zou zonde zijn als de slechten het hier voor de goeden verpesten. Veel jongeren in grotere en kleinere dorpen zouden graag een dergelijk voetbalkooi hebben!

– In Uddel hebben we een Koningin Wilhelmina Hof waar veel voor onze ouderen gedaan wordt.

– Sinds enige jaren is de participatiemaatschappij in Nederland weer terug van weggeweest. In Uddel is deze altijd nog gebleven. Kijk eens naar de Stichting Vrijwillige Hulpdienst Uddel (SVHU). In de gemeente Apeldoorn wordt deze structuur vaak als voorbeeld genomen hoe het in andere dorpen zou kunnen. Dat is ook het mooie, maar soms complexe van Uddel. Voor de buitenwereld een dorp waarbij  men al snel iedereen over een kam scheert. Maar met in het dorp veel onderling verschil in overtuiging  en levenswandel. Op plaatsen als het dorpshuis, de Koningin Wilhelmina Hof en bij de peuterspeelzaal vallen deze verschillen weg.

Ook in  tijden van rouw en nood zijn we eensgezind. Trots is een Uddelnaar vreemd maar af en toe zouden we best wat gepast trotser mogen zijn.

Henk Vos was een hele jonge voorzitter maar ook ik was nog relatief jong toen ik, als 36 jarige, voorzitter werd. Zéker in vergelijking met de voorzitters van andere dorpsraden in de gemeente Apeldoorn. Mijn begin jaren als onervaren voorzitter waren tropenjaren en erg leerzaam. Ook de wethouders Blokhuis maar met name Stukker en Prinsen waren jong en redelijk onervaren, en zo’n beetje van mijn leeftijd. Op zich was dat wel mooi want er was een zekere klik en begrip voor elkaar. We kunnen ook gerust zeggen dat de relatie en communicatie met de gemeente zeer goed is. 

Er is veel propoganda geweest voor de ‘nieuwe overheid’ en participatie maatschappij. Ooit heb ik in het stadhuis geroepen: “De overheid heeft het verknald en nu mag de burger het op gaan lossen, onder het sausje van de nieuwe overheid”. De jongere wethouders hebben dit zeker goed opgepakt. En voor een ondernemend dorp als Uddel heeft het behoorlijk wat kansen gebracht. De dorpenwethouder Stukker zegt immers zelf: “Kom met een goed plan en we gaan samen kijken of het uitvoerbaar is”.  Dat is belangrijk, kijken naar mogelijkheden en oplossingen. Zo hebben we in het begin van mijn voorzittersperiode diverse plannen en ambities bedacht, met altijd de dorpsvisie Uddel als leidraad. Deze ambities zijn inmiddels bekend. Neem als voorbeeld het Klompenpad. Dit is heel enthousiast opgepakt door een projectgroep in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland ( SLG ). Deze manier van werken met projectgroepen ontlast het bestuur weer. Het bestuur van Uddels Belang kan zich dan blijven richten op de lopende zaken. En die zijn er vele. Denk maar aan het Uddelermeer. Dit is een hele lange weg om hier wat te bereiken, maar het heeft misschien wel tien jaar helemaal stil gelegen. Nu leeft het weer! De grote winst op dit moment is dat alle betrokken partijen zoals Het Kroondomein, Waterschap, Gemeente Apeldoorn, Provincie Gelderland en archeologen het eens zijn dat er wat moet gebeuren. Zonder actie heeft het Uddelermeer geen toekomst meer door verzanding en dichtgroeien. Binnenkort praten we met elkaar weer verder over dit unieke en mooie meer.

Als laatste noem ik de vergroening van de N310 in de bebouwde kom en dan met name de Elspeterweg. Met behulp van bureau Zijaanzicht hebben we een goed en mooi plan gemaakt en door diverse (spaar)potten kunnen we zelf ruim de helft van de kosten van aanleg betalen. Een voorbeeld van de participatie maarschappij zou je zeggen en iets wat juist de nieuwe overheid zou moeten willen ondersteunen. De gemeente doet dit zeker maar bij de provincie gaat het tot nu toe moeizaam. Men ziet het regulier onderhoud als mogelijk probleem vanwege de kosten. Ondertussen komen de miljoenen letterlijk voorbij via de e-mail wanneer men over twee ecoducten spreekt. Ook is er wel €400.000 beschikbaar voor een “(paarden)rotonde” bij de KNHS. Van harte gegund uiteraard om ook daar problemen op te lossen.

Frustrerend is wel eens dat goedkopere initiatieven, zoals deze vergroening, met veel medewerking van burgers dan zo moeizaam gaan. Maar we geven niet op!

Met al deze tijdrovende zaken kwam er in november 2014 nog onverwacht een uitdaging bij. We kregen een uitnodiging van de burgemeester om een informatieavond bij te wonen omtrent een mogelijk AZC. Nu krijgen wij vele uitnodigingen en moeten we hier duidelijk keuzes in maken maar ik zei tegen het bestuur: “Hier ga ik naartoe want ik denk direct aan kamp Nieuw-Milligen”. Na deze avond heb ik tegen het bestuur gezegd: “Het kan nooit kamp Nieuw-Milligen worden. De eisen die het COA stelt zijn voor deze locatie onhaalbaar wat ligging betreft. Hiervoor zijn voornamelijk de sociale eisen niet haalbaar”. Ook na de tweede avond was ik hier nog steeds van overtuigd. Des te verrassender was het telefoontje op 5 januari 2015, dat ik ’s middag om drie uur op het stadhuis werd verwacht . Dit omdat 1 van de 5 locaties in de buurt van Uddel lag. Een intensieve en leerzame periode volgde. De communicatie met Nieuw-Milligen was eerst niet optimaal, dat was erg leerzaam voor ons en hier zijn we samen met Nieuw-Milligen goed uitgekomen. U weet de verdere afloop van de procedure van een AZC in Apeldoorn.

Ik schrijf dit verslag op de dag van de vreselijke aanslagen in Brussel, we leven in een moeilijke tijd en zonder een mening te willen uitspreken of het AZC wel of niet geschikt was geweest in Nieuw-Milligen, denk ik vaak aan de (sociale) gevolgen voor met name Nieuw-Millegen en Meerveld als deze er wel gekomen zou zijn. Het zijn dossiers waar je bij je jawoord op het voorzitterschap van te voren niet op rekent. Evenals de telefoontjes van de pers na tragische gebeurtenissen in ons dorp. Maar het hoort er ook bij en met name het AZC dossier was erg leerzaam.

Al in het bestuur van Peter van Rhee is er vaak uitgebreid over de wegen in Uddel gesproken. Ik heb mij laten vertellen dat Uddels Belang al meer dan 20 jaar bezig is om de Heegderweg opgeknapt te krijgen. Mede omdat deze weg erg slecht en smal is (niet smaller of slechter dan bijvoorbeeld de Markveldweg) maar met name omdat dit de weg is, die we helaas allen regelmatig (hebben) moeten gaan om een dierbare de laatste eer te bewijzen. Nu gaat het dan eindelijk gebeuren, de Heegderweg wordt na de bouwvak 70cm breder en netjes bestraat. Dit vanaf de Soerensesteeg. Als de bouwwerkzaamheden op plan Aardhuus gereed zijn volgt de rest. Wel moeten we zeggen dat de gemeente tussentijds voor een passende maatregel heeft gezorgd om een grindberm aan te leggen, waarvoor dank. Overigens is de Markveldweg tussen de Heegderweg en Elspeterweg dan ook aan de beurt.

Buiten onze grote drie ambities hou je ook altijd de lopende zaken. En kijken we al weer volop naar de bouwmogelijkheden na plan Aardhuus. Denkt u bij lopende zaken verder aan overlast door bv hondepoep of afval. Deze zaken horen erbij maar we werken liever proactief. De reactieve zaken zijn eigenlijk bijna altijd op te lossen door de burger zelf. Gewoon even nadenken bij wat je doet en denken aan de gevolgen voor je omwonenden en dorpsgenoten van jou gedrag. Ik herhaal de beste spreuk van SIRE nog maar eens:  “De maatschappij, dat ben jij”!

Zo ziet u maar en heeft u ook in de vorige bijdragen van de oud voorzitters kunnen lezen, dat Uddels Belang zich bezig houdt met vele grote en kleine zaken. Soms enkel als bruggenbouwer met de verbindende rol, soms is onze rol prominenter. Maar altijd met onze missie voor ogen: “De voorzieningen en leefbaarheid van Uddel behouden en waar mogelijk uit breiden en de belangen van de inwoners van Uddel, Meerveld en Nieuw-Milligen behartigen ten aanzien van de gemeente en provincie”. Nieuwe leden zijn daarom ook altijd welkom en uiteindelijk is dit ook goed voor het dorp. Niet zozeer vanwege het contributie geld, want als u op een vergadering komt heeft u dit er al uit aan consumpties maar hoe meer leden wij hebben, hoe serieuzer wij overkomen bij de overheid. Uddels Belang kiest in haar overwegingen altijd voor het algemene belang en niet voor een individueel belang. Op 4 april a.s. houden we onze ledenvergadering, het gebak staat voor u klaar! Als u zich voor de vergadering nog aanmeld als lid, dan kunt u deze vergadering al aanwezig zijn en van een gebakje genieten. We hebben een jong bestuur, met gelukkig vele trouwe leden die onze vergaderingen trouw bezoeken. Dit waardeert het bestuur, maar het zou mij persoonlijk ook heel goed doen als er eens wat meer twintigers, dertigers en veertigers op de vergadering komen. Zowel mannen als vrouwen. Deze laatste zijn vaak ondervertegenwoordigd.

Graag gaat het bestuur samen met u de gesprekken aan over de toekomst van Uddel.

Evert-Jan van Egteren

Voorzitter Uddels Belang
 
 
Background

Mis nooit meer het nieuws uit Uddel!

Volg ons op social media of schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en evenementen in en om Uddel.

IN JE INBOX