Menu
Nieuwsoverzicht

Uddel voor de toekomst zorgbestendig maken

6 oktober 2018

16

UDDEL    –    Het was vrijdag 5 oktober 2018 ‘ open dag’  bij de Koningin Wilhelminahof aan de Essenkamp in Uddel. De bezoekers werden vanaf 10.00 uur ontvangen met koffie. Verder was er de gelegenheid om ‘s morgens na de koffie een spelletje te doen. En om 12.00 uur was er en broodmaaltijd met heerlijke soep. Er waren 37 deelnemers aan de broodmaaltijd. De vrijwilligsters kregen hiervoor alle lof van de voorzitter, Kees Zwaan, van de Stichting Ontmoetingscentrum Koningin Wilhelminahof Uddel, zoals de Wilhelminahof officieel heet.

‘s Middags was er de presentatie over de toekomstige huisvesting van de Koningin Wilhelminahof.

De Koningin Wilhelminahof, geopend in juni 1998. Uddel had toen de landelijke primeur dat ouderen die zorg behoeven en mensen met een handicap onder één dak kwamen te wonen. “ In een multifunctioneel complex en ondersteund door vakkundige begeleiders kunnen deze inwoners van Uddel nu blijvend wonen in een eigen omgeving en eigen cultuur. Het centrum biedt ook de mogelijkheid voor dagopvang en wil tevens een trefpunt zijn voor alle ouderen van Uddel”, zei de toenmalige voorzitter van Het Zorgsteunpunt, dr. Nooy van der Kolff in 1998 bij de opening.

We zijn nu 20 jaar verder en het huidige bestuur van SKWH ziet zich voor de uitdaging geplaatst om de huidige ruimte te moderniseren en eventueel, als dat mogelijk zou zijn, uit te breiden of te verhuizen naar de Uttilochweg. De keuken, mogelijk gemaakt door Uddelse bevolking in 1998, is aan vervanging toe, wat nog goed bruikbaar is wil men meenemen, maar dat niet alleen, ook tapijt en gordijnen, dat er vanaf het begin ligt en hangt is aan vervanging toe en meer ruimte, zou zeer welkom zijn. Kees Zwaan, voorzitter van SKWH, nam de aanwezigen, zo´n 50 personen, mee op de route die het bestuur gelopen heeft om tot een besluit te komen. In 2015 is het toenmalige bestuur gestart met de plannen voor de herinrichting van de ruimte in de Koningin Wilhelminahof, de grote zaal en de keuken. Deze ruimte wordt gehuurd van de Woningstichting Veluwonen, waar het hele gebouw van is. Was het in 1998 nog zo dat de Woningstichting Beter Wonen, zoals het toen heette, enthousiast haar bereidheid toonde voor medewerking om de Koningin Wilhelminahof tot stand te brengen. Nu, in 2018, is de huidige Woningstichting Veluwonen niet bereid om maar één cent bij te dragen aan een eventuele uitbreiding van de grote zaal en de keuken. Ook in 2015 kwam Gert Hop met zijn plannen voor een nieuw te bouwen appartementencomplex aan de Uttilochweg. Bij de SKWH ziet men voor de toekomst dat er steeds meer mensen zullen gaan maken van de ontmoetings- en dagopvangactiviteiten in Uddel, dit als gevolg van de vergrijzing. “ Er komt meer behoefte aan meer ruimte – vierkante meters – om er ook te kunnen zijn voor de ouderen die zwaardere begeleiding nodig hebben”, zei Kees Zwaan. “We hebben het plan van Gert Hop uitgebreid besproken. Het moet voldoen aan de eisen en de wensen van de SKWH, als het gaat om de benodigde ruimte en het moet kunnen rekenen op brede steun bij alle betrokkenen.

Er is gesproken met de drie kerken in Uddel, de Stichting Vrijwillige Hulpdienst Uddel, de Stichting Vrienden van de Koningin Wilhelminahof, Uddels Belang, de Ouderenadviseur Ineke Bisschops Gemeente Apeldoorn, de huisarts, Cokky de Visser van de Oranjehof in Elspeet. Allemaal mensen en of instanties die belangrijk zijn voor de besluitvorming, voor de inzet van vrijwilligers en voor een financiële bijdrage, of door hun betrokkenheid en kennis met ouderen in Uddel. De uitkomst liet zien dat men in grote mate enthousiast is over de verhuisplannen.

Verhuizen is de uitkomst van al het overleg die het bestuur van de Stichting Ontmoetingscentrum Koningin Wilhelminahof heeft gevoerd, ook na onderzoek voor alternatieven. Men heeft harde eisen gesteld aan de nieuwe locatie aan de Uttilochweg. De sfeer, de geborgenheid moet er op dezelfde wijze te vinden zijn als aan de Essenkamp. Het moet voor iedereen toegankelijk zijn. Dat wordt er geboden aan de Uttilochweg. Het vervoer er naar toe moet goed geregeld worden en de Stichting Vrijwillige Hulpdienst Uddel heeft zich bereid verklaard het vervoer te regelen. De ruimte die men aan de Uttilochweg nodig heeft, als SKWH worden gehuurd en die kosten kunnen betaald worden uit de subsidieregeling van de gemeente Apeldoorn. De Stichting Vrienden wil meewerken, meedenken voor de verhuiskosten.

De voordelen van de verhuizing zijn nieuw effectief ingerichte ruimtes, naar de wensen van de SKHW. Het is prettig werkbaar en goed toegankelijk en voldoende parkeerruimte, wat aan de Essenkamp wel eens een probleem is. Verder heeft de SKWH de mogelijkheid om meer te organiseren, wat nu niet mogelijk is.

Bij de mogelijkheid tot het stellen van vragen kwamen de nodige bezwaren naar voren. Mensen waren speciaal verhuisd naar de Wilhelminahof om zo makkelijk naar de activiteiten te kunnen en de maaltijden. Men zag zich zelf niet een aantal malen per week de auto in- en uitkruipen in weer en wind. Graag zorgen voor een overkapping zodat men droog in- en uit kan stappen. Anderen vonden dat de belangen van de toekomstige bewoners aan de Uttilochweg zwaarder wogen dan die van de huidige bewoners van de Essenkamp. Ondanks de soms hoge leeftijd liet men zich niet de kaas van het brood eten. Men was van mening dat er te gemakkelijk over de mensen heen gelopen werd en het bestuur een besluit heeft genomen zonder voldoende overleg met de bewoners.

Kees Zwaan zei op die reacties: “ Wat je ook doet, alles heeft voor- en nadelen. Er zijn altijd mensen die naar een andere locatie moeten. Hetzij de Uttilochweg, dan wel de Essenkamp. Je kan het niet iedereen naar de zin maken. En de belangen van de bewoners aan de Uttilochweg wegen niet zwaarder dan die van de Essenkamp”. “ We erkennen de gevoeligheid bij de mensen. Het verbouwen van de Wilhelminahof is niet haalbaar”.

“Het bestuur van de SKWH zal op korte termijn in gesprek gaan met bewoners van de Essenkamp over de verhuisplannen”, zegt Kees Zwaan.

Aanwezig waren ook de heer Gert Hop en de heer Cornelis Bosch van Bethsan BV, die het plan gaan realiseren. Volgens Gert Hop zij er twee personen die bezwaar hebben gemaakt bij de Raad van State. “ Maar we hopen binnen afzienbare tijd de bouwvergunning te krijgen”, zei Gert Hop. Dhr. Bosch liet aan de hand van tekeningen zien hoe het plan er uit komt te zien. De bedoeling is dat er gebouw komt met dertig appartementen, verdeeld over drie woonlagen. Deze appartementen zijn bedoeld voor inwoners van Uddel, met behoefte aan zorg. Mocht het zo zijn dat alle dertig appartementen niet in één keer bezet worden, dan is het niet zo dat men om het vol te krijgen, dan maar mensen van buiten Uddel haalt. De appartementen worden niet verhuurd door een woningstichting of de gemeente, maar door de organisatie van dhr. Bosch. Er zullen verschillende groottes van de appartementen zijn, wat ook betekent dat er verschillende huurprijzen zullen worden gehanteerd. Er komen appartementen beneden de € 710,68 i.v.m. norm toekenning huurtoeslag en appartementen die boven die norm liggen. De verhuurder bepaald, wie het eerst komt het eerst maalt. Wat betreft de opmerking over een overkapping, om droog in- en uit te kunnen stappen,  daarvan heeft de verhuurder gezegd die mee te zullen nemen in de bouwplannen.

Als alles volgens plan zal verlopen dan hoopt de SKWH rond eind maart 2020 te kunnen verhuizen.

 

Background

Mis nooit meer het nieuws uit Uddel!

Volg ons op social media of schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en evenementen in en om Uddel.

IN JE INBOX