Menu
Nieuwsoverzicht

“Uddel raakt een keer vol”

10 november 2017

2

UDDEL – Donderdagavond, 9 november 2017, hield de Vereniging Uddels Belang een openbare vergadering. De laatste keer dat die werd gehouden was in 2015. Aangezien er in 2016 ‘weinig’ te melden was werd er een keer overgeslagen.

Het bestuur keek met tevredenheid naar zaal die was volgelopen en dat stemde de voorzitter blij. “Het doet goed om zo’n volle zaal te zien”, zei Evert Jan van Egteren.

Hij ging er eens goed voor zitten, want dit jaar was er wel het nodige te melden.

De voorzitter begon meteen met een onderwerp dat al een hele tijd, en nog steeds, stof heeft doen opwaaien. Namelijk Vliegveld Lelystad Airport. Als een ervaren piloot koos hij met de aanwezigen het luchtruim en onderweg vertelde hij dat het bestuur teleurgesteld was in de provincie Gelderland. Men voelde zich overvallen door de besluiten en al vliegend boven Uddel en de Veluwe kwam de vraag of Lelystad wel de juiste plek is in Nederland. Groningen zou een veel betere plek zijn. Meer ruimte en nu de aardgaswinning minder wordt, dan zou het ook de werkgelegenheid ten goed komen. Het is nu al druk boven Uddel met Schiphol. “Maar de gevolgen voor Uddel lijken vooralsnog mee te vallen” zei de voorzitter

Genietend van de vlucht werden de aanwezige ‘passagiers’ meegenomen in de tijd. Tien jaar terug toen de dorpsvisie voor Uddel werd opgesteld. Dat is geen loos papiertje gebleken, er zijn goede stappen gezet. Al vliegend boven Uddel werden de passagiers gewezen op de woningbouw die in de afgelopen tien jaar is gerealiseerd. En dat was best veel. De Uddelsekampweg, De Veluwte en Het Aardhuus, beide plannen die Uddel een heel ander aanzien gegeven hebben. Ook kleinschalig is er het één en ander bijgekomen. “We mogen tevreden zijn dat het is gelukt”, zei Evert Jan vanuit de cockpit. Het Aardhuus komt in 2019 klaar, op misschien een paar kavels na. Er liggen nog geen nieuwe plannen klaar voor na die tijd, maar het bestuur blijft alert dat we na die tijd geen jaren moeten wachten op nieuwe huizen. Begin 2018 gaat UB met de organisatie van Het Aardhuus kijken wat de mogelijkheden zijn voor 2020 – 2025. “Maar we moeten reëel zijn, Uddel raakt een keer vol”, aldus de voorzitter.

We naderden een ander, prachtig resultaat, dat is bereikt in Uddel. Het bedrijventerrein, het heeft wat jaren geduurd, maar het eerste bedrijf, Bronkhorst Buitenleven, heeft er haar deuren geopend van een prachtig pand.

Nu we toch bezig zijn met de rondvlucht ook maar even kijken naar de wegwerkzaamheden in Uddel. Er wordt volop gewerkt aan de Heegderweg, tussen de Soerdersteeg en de Elspeterweg. Maar ook aan de Uddelsekampweg en de Veenkamp. Het worden allemaal klinkerwegen. De rest van de wegen in Uddel volgt, eind 2018 komen er in de Essenkamp klinkers en wordt wellicht ook de verkeersoverlast aangepakt. Het is de bedoeling dat in 2019 alle wegen aan beurt geweest zijn, met uitzondering van de Elspeterweg en de Garderenseweg. Vliegend over het centrum van Uddel zegt de voorzitter, “we moeten koesteren wat we hebben, wijzend op het aantal winkels dat Uddel rijk is”. Kijkend naar anderen dorpen die soms helemaal geen winkels meer hebben. De Markveldweg was een miskleun en is overnieuw, nu met de goede ondergrond, met klinkers belegd.

Vanuit Uddels Belang is er ook aandacht voor de zorg voor onze, ‘Uddelse’, ouderen. Uddels belang steunt in de basis het plan van dhr. G. Hop aan de Uttilochweg. “Het is goed om de ouderen in Uddel, eigen vertrouwde omgeving, te houden”,  vindt Uddels Belang. In Apeldoorn kijkt men jaloers naar Uddel hoe men hier omgaat met de ouderen. Dit komt ook mede door de Stichting Vrijwillige Hulpdienst Uddel. Er wordt naar elkaar omgekeken, er is aandacht voor de ander.

Was er allen maar positief nieuws te melden? Helaas niet, er is namelijk op diverse plekken overlast. Onder andere bij de Prins Willem-Alexanderschool heeft men veel overlast van de jeugd. Er wordt over het dak gelopen, wat lekkage kan veroorzaken. Ouders zijn er op aangesproken, maar er zijn ouders die er blijkbaar anders tegen aan kijken. Er is veel rotzooi bij de Vlindertuin, het trapveldje bij het Blanke Schot en bij de ingangen van het dorp. Die rotzooi komt niet allemaal van de jeugd die woonachtig is in Uddel. Veel rotzooi komt ook van de jeugd, uit de andere dorpen rondom Uddel, die in Uddel naar school gaan. Wat thuis niet mag, doe dat ook niet bij een ander. De voorzitter zei: “Als dorp zijn we er klaar mee. Apeldoorn gaat THOR – Toezicht en Handhaving in de publieke Ruimte – inzetten. De eerste keer wordt er een waarschuwing geven, daarna volgt er een boete en die is boven de 100 euro”.

Nog steeds genietend van de rondvlucht gaat de voorzitter verder met zijn verhaal. “We naderen het einde van 2017 en dan komen de kerstdagen in zicht. De jaarlijkse kerstviering wordt gehouden op maandag 18 december in Het Blanke Schot. Het is anders dan anders, Con Amore, die elk jaar medewerking verleende aan de kerstviering is opgeheven. Maar de kerstviering gaat door. Er komt een koor uit Kampen zingen. En natuurlijk is ook muziekvereniging Juliana aanwezig. De kerstviering is al net zo oud als dat Uddels Belang bestaat. Alle inwoners van Uddel worden uitgenodigd om deze kerstviering bij te wonen”.

Een paar dagen later is er de jaarwisseling, was er eerst weinig animo onder de jeugd, er hebben zich toch 10 jongeren gemeld voor het Oudejaarsvuur. Dat blijft nog één jaar op de zelfde plek, aan de Markveldweg tegen over de Uddelsekampweg.

Er is ook aandacht voor de jeugd in Uddel door de werkgoep Jongeren. “We moeten ook zuinig zijn en goed zijn voor onze jeugd” zei Evert Jan van Egteren. Er komt een avond voor ouders om ze over social media bij te praten.

We wonen in Uddel en de wereld om ons heen is groot en vanuit die ‘grote wereld’ komen ook mensen in Uddel wonen. De één zegt, “wat moeten we er mee?”, de ander vraagt, “hoe kunnen we ze zo goed mogelijk opvangen?” Als ze in Uddel komen wonen is het belangrijk voor ze dat ze zich thuis mogen voelen. Er zijn landelijk bepaalde criteria voor de toewijzing van huurhuizen. Eén op de twee woningen is beschikbaar voor inwoners uit Uddel.

Wat betreft de nieuwbouw voor COOP staan alle lichten op groen. De wethouder zal er alles aan doen om het plan voor de verkiezingen in maart 2018 rond te maken. Het is belangrijk dat de supermarkt voor Uddel behouden blijft.

Uddel behoort, als het om openbaar groen gaat, tot de B-status. Dat is voor Uddel armoe troef. Er mag 40% onkruid aanwezig zijn in perk of berm. Het onderhoud van de begraafplaats dat brengt ieder jaar dezelfde discussie met de gemmeente. “Uddels Belang is er klaar mee”, zei de voorzitter. Er wordt gekeken of er met vrijwilligers uit Uddel, tegen vergoeding, wat aan gedaan kan worden.

Voor de dorpsverfraaiing is een oproep gedaan om met ideeën te komen, maar die zijn niet gekomen. De afspraak met lokale hoveniers, onderhoud en beplanting bloembakken, loopt af. Iedereen is welkom om hierin mee te denken, hoe nu verder met de bloembakken.

De voorzitter is bijna aan het eind van zijn betoog, maar geeft voor hij de landing inzet, de taakverdeling weer binnen het bestuur. De ‘passagiers’ waren blijkbaar zo onder de indruk van de rondvlucht dat men voor de rondvraag weinig te vragen had.

Na een geslaagde landing, wenste de voorzitter een ieder wel thuis.

 

 

Background

Mis nooit meer het nieuws uit Uddel!

Volg ons op social media of schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en evenementen in en om Uddel.

IN JE INBOX