Menu
Nieuwsoverzicht

Uddel is een ondernemend dorp

18 november 2014

144x gelezen
2

UDDEL   –   Het is al jaren een goed gebruik dat de vereniging Uddels Belang tegen het eind van het jaar een openbare vergadering houdt. Dan zijn niet alleen de leden van UB welkom, maar ook zij die geen lid zijn van UB. Maandagavond 17 november was er een openbare vergadering in Het Blanke Schot, waar veel belangstelling voor was. Vaste agendapunten zijn na de opening, de notulen van de vorige openbare vergadering, zonder commetaar goedgekeurd, en de mededelingen. Daarin doet het bestuur verslag waar ze mee bezig zijn en wat er zoal gebeurd is in 2014. Uddels Belang neemt deel aan het dorpenplatform in de gemeente Apeldoorn. Dat platform staat onder leiding van wethouder Nathan Stukker en stadsdeelmanager Steven Gerritsen. Apeldoorn heeft een verscheidenheid aan dorpen binnen haar gemeente, met de nodige verschillen. “Maar we hebben elkaar nodig” volgens de voorzitter van Uddels Belang, Evert Jan van Egteren. Er wordt o.a. ook gepraat over het reilen en zeilen van de dorpshuizen. “We mogen trots zijn op ons Blanke Schot. Het staat er goed bij t.o.v. van de andere dorpshuizen in de gemeente Apeldoorn. Er wordt veel door vrijwilligers gedaan en het is ons doel als Uddels Belang om alle voorzieningen die we hebben om die in stand te houden”, zei Evert Jan van Egteren.

Met wethouder Stukker is gesproken over de plannen voor een hotel in Nieuw Millingen. Die staan op een lag pitje. Wel verdwijnen de komende jaren de landmacht en de luchtmacht in Nieuw Millingen. Er is een convenant met het rijk, de provincie en de gemeente. Het is een hele uitdaging wat men gaat doen met het terrein wat dan vrij komt. Er is en blijft nauw contact met Uddels Belang en met de dorpsvereniging in Garderen.

Er is contructief overleg tussen burgemeester Berends en een aantal jongeren uit Uddel over de jaarwisseling. Iedereen vindt dat er wat georganiseerd moet worden, maar niemand wil het in zijn of haar achtertuin. Alle spelregels zijn goed afgesproken met elkaar. Alle jongeren zien dit als een laatste kans om wat voor elkaar te krijgen.

Over het trapveldje bij het dorpshuis is al veel gezegd. Dinsdag 11 oktober is het uitvoerig aan de orde geweest tijdens de bijeenkomst ‘Regelen of loslaten’. Ouders kunnen en  moeten zelf ook een rol spelen bij het toezicht van hun kinderen bij het trapveldje.

Er is een dorpsvisie gemaakt een aantal jaren geleden en “Het is nu zaak om door te pakken, we zijn een ondernemend dorp” zei de voorzitter van Uddels Belang. Wat betreft de herinrichting van de N310. Het dorpshart van Uddel moet groener worden. Een optie is om samen met de scholen de kinderen bloembollen te planten, om zo Uddel een kleurrijker aanzien te geven. De grootste uitdaging is wel de Elspeterweg, die is helemaal versteend.

Of het Uddelermeer ooit weer beschikbaar wordt als zwemwater, is iets waar men zich voor blijft inzetten, samen met de ondernemersvereniging in Uddel.  De provincie is geen voorstander, daar is denkt men meer aan de bodem en oever bescherming. De ondernemersvereniging Uddel hebben ook het voortouw genomen om in Uddel glasvezelnetwerk te krijgen. Voor de ondernemers in Uddel is dit van groot belang. Het laatste nieuws hierin is dat men in het buitengebied begint.

Wat betreft de woningbouw in Uddel zit de vaart er goed in. Aan de Uddelsekampweg is men al weer een tijdje aan het bouwen en voor het Aardhuus is begin november het startsein gegeven. In het plan Aardhuus gaat maart 2015 de 2e fase in de verkoop. Men is hierover gematigd positief.

Er zijn plannen om een klompenpad in 2015 te realiseren. Verder zijn er particuliere initiatieven voor zorg in Uddel. Dit zijn langlopende projecten. Aan de Grote Geezenhegge komt een speeltoestel voor de allerkleinsten. Er waren vragen over de ondergrond bij de speeltoestellen. Het blijkt dat een ondergrond van grint een eventuele val het beste breekt.

Het schaapscheerdersfeest had een netto-opbrengst van € 10.000,00. Hiervan is de helft naar de stichting van het dorpshuis gegaan en de andere helft in een pot voor het volgende schaapscheerdersfeest.

Er is een ant-hondepoepcampagne. Hiervoor zijn posters te verkrjgen bij het bestuur van UB, bij Frank van de Kolk, Grote Geezenhegge 38 – e-mail: uddelsbelang@outlook.com

Na de pauze was een presentatie over de nieuwe zorgwet die 1 januari 2015 ingaat. Hierover een apart verslag op uddel.info.

 

 

Background

Mis nooit meer het nieuws uit Uddel!

Volg ons op social media of schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en evenementen in en om Uddel.

IN JE INBOX