Menu
Nieuwsoverzicht

Subsidieregeling Landschap Apeldoorn

9 april 2015

3

UDDEL    –   Wanneer je in Apeldoorn rondrijdt, kom je een variatie aan landschap en natuur tegen: hooilanden, bosgebieden en oude enken met daartussen lanen, bossingels en hier en daar een poel. Samen vormen de landschapselementen een stevige structuur. Mooi, maar ook essentieel voor het verbinden van natuur- en recreatiegebieden voor mens en dier. Die structuur houdt zich vaak niet aan eigendomsgrenzen: het Apeldoornse landschap is grotendeels in bezit en beheer bij veel verschillende eigenaren. Samen maken deze mensen het landschap.

Subsidieregeling voor landschap
Om het buitengebied van Apeldoorn zo mooi en gevarieerd mogelijk te krijgen en te houden, verstrekt de gemeente Apeldoorn samen met Provincie Gelderland subsidie voor de aanleg van landschapselementen buiten de bebouwde kommen (Boswetgrens). Hiervoor is de subsidieregeling Landschap Apeldoorn in het leven geroepen. Bent u inwoner en grondeigenaar in het buitengebied van Apeldoorn, dan kunt u van 1 oktober 2014 t/m 31 september 2016 subsidie aanvragen. (publiekrechtelijke rechtspersonen en bos- en landgoedeigenaren zijn uitgesloten van deze regeling)
U kunt voor meerdere landschapselementen en/of recreatieve elementen tegelijk subsidie aanvragen. Voor percelen binnen de begrenzing van het Nationaal Landschap Veluwe krijgt u 87,5% subsidie, daarbuiten 62,5% . Voor het bepalen van de hoogte van de subsidie worden de bedragen uit het normenboek 2012 van Alterra gehanteerd.
Plan- en proceskosten worden niet vergoed, arbeidsloonkosten (bij inhuur) voor het uitvoeren van de werkzaamheden zijn wel subsidiabel.

 

Landschapselementen

In Apeldoorn is subsidie beschikbaar voor acht soorten landschapselementen:

bosje (minimaal 1000m2)

houtsingel (minimaal 1000m2)

elzensingel (minimaal 20 bomen)

knotwilgenrij (minimaal 20 bomen)

bomenrij (minimaal 20 bomen)

hoogstamboomgaard (15 tot 50 hoogstamfruitbomen)

struweelhaag (minimaal 100m)

poel (minimaal 300m2)

Voor ieder landschapselement geldt een minimale maat om zo kleine snippers te voorkomen. Ook gelden er eisen ten aanzien van plantverband en soortenkeuze. U dient gebruik te maken van inheems loofhout.

Het Groot Apeldoorns Landschapskookboek beschrijft de verschillende landschappen in Apeldoorn en welke landschapselementen
daarin thuishoren en welke niet. De prachtige open ruimtes op de enken, in de beekdalen en de hooilanden blijven
bijvoorbeeld open. Hier past geen opgaande beplanting. Aan de randen hiervan, op landgoederen en in het kampenlandschap
voegen elementen zoals lanen en houtsingels juist veel toe.

 

Recreatieve elementen
U kunt ook subsidie aanvragen voor het aanleggen van de onderstaande -openbaar toegankelijke- recreatieve voorzieningen:
Bruggetje (loopplank)
Bank
Klaphek wandelpad
Picknickset
Raster langs een onverhard wandelpad (eenzijdig, minimale 100 m., maximaal 25% van de totale route)
 
Meer info:

Wilt u meer informatie over de landschapselementen, de optimale ligging of over de subsidieregeling, neem dan contact op met het landschapsloket:

www.apeldoorn.nl/landschapselementen

email: landschap@apeldoorn.nl

tel: 14 055

tsingel

poel

Background

Mis nooit meer het nieuws uit Uddel!

Volg ons op social media of schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en evenementen in en om Uddel.

IN JE INBOX