Menu
Nieuwsoverzicht

SGP-fractie stelt vragen over toestand Uddelermeer

20 februari 2018

476x gelezen
1

UDDEL    –    De SGP-fractie in de gemeenteraad van Apeldoorn heeft vragen gesteld aan de verantwoordelijk wethouder over de toestand van het Uddelermeer, n.a.v. de berichtgeving op de facebookpagina van Uddels Belang en op de site uddel.info.

Hieronder de schriftelijke vragen die door de SGP-fractie zijn gesteld.

Apeldoorn, 20 februari 2018

Schriftelijke vragen van de SGP voor het college van B&W over de toestand van het Uddelermeer, op grond van artikel 34 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Apeldoorn.

Geacht college,
Op de Facebookpagina van het Uddels Belang is op 17 februari 2018 een noodkreet geplaatst over de toestand van het Uddelermeer. Het meer groeit steeds verder dicht. Straks blijft er niets meer dan een moeras over. De rijke historie van het hoogst gelegen meer van Nederland gaat dan verloren. Wat eens koninklijk viswater was en later voor veel mensen uit de omgeving prachtig zwemwater, dreigt nu te verworden tot een onooglijke modderpoel.

Zwemmen is al jaren niet toegestaan vanwege de aanwezigheid van blauwalg. In een uitzending van Vroege Vogels uit 2015 is aangetoond dat de aanwezige blauwalg niet door landbouwvervuiling komt, maar door een bacterie die reeds in de Middeleeuwen aanwezig was.
De problematiek rondom het Uddelermeer is niet nieuw en al jaren bekend bij de verantwoordelijke instanties. De website www.uddel.info verwijst naar een Volkskrant-artikel uit 1999 waarin al gesproken wordt over een schoonmaakbeurt, die wordt gehinderd door een beschaafde wetenschappelijke ruzie. Inmiddels zijn we bijna twee decennia verder. Het is er niet beter op geworden…

De SGP hecht aan zowel de ecologische, historische als recreatieve waarde van het Uddelermeer. Onze fractie heeft er veel voor om de huidige situatie te verbeteren.

Dat brengt de SGP-fractie tot de volgende vragen:
1. Wat heeft het college de afgelopen jaren gedaan, samen met andere betrokkenen (zoals het Kroondomein, Waterschap Veluwe en archeologische verenigingen), om de situatie van het Uddelermeer te verbeteren?
2. Wil het college, net als de SGP, van het Uddelermeer weer een prachtig meer maken, waarin zwemmen mogelijk wordt?
3. Zo ja, op welke termijn wil het college dit realiseren en hoe? Zo nee, wat is de ambitie van het college dan met het Uddelermeer?
4. Welke kosten zijn met het opknappen van het Uddelermeer gemoeid en voor wie zijn deze kosten?

SGP-fractie,
Sander Kok en Henk van den Berge

Links:
https://www.uddel.info/nieuws/heeft-het-uddelermeer-nog-toekomst/

Heeft het Uddelermeer nog toekomst – vervolg

https://vroegevogels.bnnvara.nl/nieuws/boren-in-het-uddelermeer

http://www.sos-events.nl/blog/14-brief-aan-de-koningin

Background

Mis nooit meer het nieuws uit Uddel!

Volg ons op social media of schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en evenementen in en om Uddel.

IN JE INBOX