Menu
Nieuwsoverzicht

Samen sterk in Uddel: nieuwjaarswens

9 januari 2021

De beste wensen voor 2021 en een voorspoedig en gezond jaar toegewenst. Namens de kerkenraden wensen we u ook Gods zegen toe.
Vlak voor de jaarwisseling hebben we jullie, jong en oud, via een open brief benaderd om vooral een nette jaarwisseling met elkaar te vieren. De problemen die er speelden hebben we jullie toen benoemd.
Terugkijkend kunnen we zeggen dat de jaarwisseling ons in alles is meegevallen. Er is, op een autobrand na, geen noemenswaardige overlast geweest. Ook de gevreesde ongeregeldheden zijn uitgebleven.

De ondertekenaars bedanken de inwoners van Uddel graag voor deze (relatief) rustige jaarwisseling. Ook geven we een groot compliment aan iedereen die zijn of haar steen(tje) hieraan heeft bijgedragen. Via de wijkagent vernamen we ook dat ze blij is met de rustig verlopen jaarwisseling.

Onze burgemeester, Ton Heerts, heeft dit mooi verwoord in zijn nieuwjaarstoespraak: “Ik heb respect voor verstandige mensen die anderen oproepen om normaal te doen en geen onrust te stoken. In mijn ogen is elke wandaad, elke gewonde en elke hulpverlener die zich zorgen moet maken om de eigen veiligheid er één te veel.”

Als dorp hebben we laten zien hoe we in verbondenheid sterk kunnen zijn! Dank u wel.

Bestuur Uddels Belang
Bestuur sportvereniging Prins Bernhard
Bestuur volleybalvereniging Udeo
Bestuur Uddel Onderneemt
Bestuur Oranjevereniging
Bestuur SCU
Jeugdwerkgroep Uddel
Kerkenraad Hervormde gemeente Uddel
Kerkenraad Gereformeerde Gemeente
Kerkenraad Gereformeerde Gemeente in Nederland

Background

Mis nooit meer het nieuws uit Uddel!

Volg ons op social media of schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en evenementen in en om Uddel.

IN JE INBOX