Menu
Nieuwsoverzicht

Regelen of loslaten – thema-avond 11 november

4 november 2014

204x gelezen
1

UDDEL   –   Hoe gaan we om met jongeren? Dat is een belangrijke vraag. Daarom houdt de werkgroep Jongeren Uddel op dinsdagavond 11 november een bijeenkomst met het thema “Regelen of loslaten”. Onder andere burgemeester Berends werkt hieraan mee. Aanvang 20.00 uur in Het Blanke Schot. U bent van harte welkom.

Ter voorbereiding verschijnen enkele interviews over dit thema. Vandaag met de heer R. Okken, locatie coördinator in Uddel van de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap.

Zijn er binnen uw organisatie regels waaraan jongeren zich moeten houden?

,,Als school willen we een professionele en pedagogische leer- en leefgemeenschap zijn. Belangrijkste doel is onze leerlingen te vormen. Dat betekent dat we leerlingen graag vooral de betekenis van de waarden achter de regels willen laten zien en beleven. Om deze opvoedkundige taak goed te kunnen uitvoeren hebben we ook kaders nodig, zeg maar schoolregels. Een voorbeeld. We verwachten niet alleen dat de lessen worden bijgewoond en dat leerlingen op tijd in de les komen, maar ook dat iedere leerling en medewerker respectvol omgaat met elkaar en met elkaars materialen. Dat heeft te maken met onze Bijbelse waarde: God en onze medemens lief hebben.”

Hoe handhaaf je de afgesproken regels?
,,Alle medewerkers, maar ook de ouders zijn daarbij betrokken. Zij hebben een voorbeeldfunctie. Het is goed als ouders en school wat dit betreft op een lijn zitten. Duidelijkheid is voor jongeren in de puberteit onmisbaar: welk gedrag willen we graag in de school zien?  Daarnaast is het voor de praktijk van alle dag belangrijk om een goede en veilige sfeer te bevorderen, waarin leerlingen zichzelf kunnen en durven zijn.

Soms moeten leerlingen gecorrigeerd worden. Vaak is aanspreken al voldoende. Straffen is soms ook nodig. Daarbij is het van groot belang dat helder is waarom er straf wordt gegeven. Het is ook van belang dat de straf te maken heeft met de overtreding. Bijvoorbeeld wie rommel maakt, mag met een prikstok het schoolplein netjes opruimen.”

Kun je iets zeggen over de grens tussen regelen en loslaten?

,,Als het over ‘regelen en loslaten’ gaat, denk ik aan de zes kernwaarden van onze school. Kernwaarden staan voor drijfveren waarom wij zijn die we willen zijn. Eén zo’n kernwaarde op de Fruytier is ’Verantwoordelijkheid’. We leggen deze waarde uit met de zin: ‘we zijn bewust bezig en weten waarom we de dingen doen’. Dat is een van de doelen waar we met onze leerlingen naar toe willen. Iedere leerling heeft daarom een coach toegewezen gekregen. Deze coach volgt de leerling al de jaren dat hij of zij op onze school zit. Door de vele contacten tussen coach en leerling ontstaat er een vertrouwensband.

Een eerste klasser begeleiden wij strakker dan een ouderejaars. Bij het ouder worden wordt er meer losgelaten. De leerling krijgt ruimte om zich te kunnen ontwikkelen tot een jong volwassene die steeds meer verantwoordelijkheid wil en kan dragen. Dit is soms echt maatwerk!”

Welke regels zouden in Uddel meer nodig zijn? Meer aandacht moeten krijgen?

,,Het is niet direct van belang om nieuwe regels uit te zetten. We werken zoals gezegd vanuit de kernwaarden van de school. Dit is een proces dat we al enkele jaren ingezet hebben. Hiermee zijn we op de goede weg en de kernwaarden werken we dan ook verder uit in de toekomst. Er is wel sprake van snelle ontwikkelingen in de maatschappij, denk aan de sociale media. Die nemen een belangrijke plaats in in de leefwereld van jongeren. De ontwikkelingen gaan zo snel, dat er voortdurend geïnvesteerd moet worden door school, ouders en kerk om jongeren bewuste keuzes te leren maken in het digitale landschap.

Wij denken dat het voor Uddel belangrijk is dat er gesproken wordt tussen oud en jong. Het is belangrijk dat volwassenen onze jongeren zien en dat zij weten dat ze met hun vreugde en vragen naar de volwassenen thuis, in de kerk of op school toe kunnen. In een dergelijke ontmoeting tussen oud en jong komen dan vanzelf de dingen aan de orde die spelen in het leven van iedere dag en die om het juiste antwoord vragen. Als school denken wij dat de Tien Geboden uit de Bijbelse traditie een uitstekende wegwijzer kunnen zijn voor ons dorp. Het leven volgens die geboden is goed voor mensen en heilzaam voor de hele samenleving.”

 

Background

Mis nooit meer het nieuws uit Uddel!

Volg ons op social media of schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en evenementen in en om Uddel.

IN JE INBOX