Menu
Nieuwsoverzicht

Regelen of loslaten – 11 november a.s.

7 november 2014

138x gelezen
1

UDDEL    –    Dinsdag 11 november a.s. is er in Het Blanke Schot een thema-avond ‘Regelen of loslaten’. Door de gemeente Apeloorn is huis aan huis een uitnodiging in Uddel bezorgd. Er komen belangrijke vragen aan de orde wat betreft onze jongeren. Iedereen is dan ook uitgenodigd om deze avond aanwezig te zijn. Sprekers deze zijn: de heer Berends, burgemeester van Apeldoorn; F Dijkgraaf,  straathoekwerker gemeente Nunspeet; W. Liefting, docent Jacobus Fruytier Scholengemeenschap.

Deze drie sprekers zitten na de pauze ook in een forum en daar zitten dan ook bij Maria Schutte, jeugdarts cosultatiebureau GGD en Erwin Poolman, wijkagent Uddel.

De aanvang is om 20.00 uur. vanaf 19.30 uur is de zaal open.

Verder kunt een aantal intervieuws lezen met inwoners uit Uddel of personen die in Uddel werkzaam zijn en veel met jongeren uit Uddel werkzaam zijn.

 

Interview met Aart Bronkhorst en Antoinette Bronkhorst-Vermeer over regelen of loslaten

 

Hoe gaan we om met jongeren? Dat is een belangrijke vraag. Daarom houdt de werkgroep Jongeren Uddel op dinsdagavond 11 november een bijeenkomst met het thema “Regelen of loslaten”. Onder andere burgemeester Berends werkt hieraan mee. Aanvang 20.00 uur in Het Blanke Schot. U bent van harte welkom.

Ter voorbereiding verschijnen enkele interviews over dit thema. Nu met Aart Bronkhorst, jeugdouderling van de PKN-gemeente, en Antoinette Bronkhorst-Vermeer van volleybalvereniging Udeo.

 

  1. Zijn er binnen uw kerk of vereniging zichtbare regels waaraan kinderen zich moeten houden?

Aart: ,,Ja er zijn regels waar de jongeren zich aan moeten houden,  zoals orde, netheid en respect voor elkaar. Nakomen van afspraken zoals op tijd zijn en mondeling afmelden, niet via de media.”

Antoinette: ,,Ja, binnen onze vereniging zijn er regels waaraan kinderen en jongeren zich moeten houden. Deze regels zijn zowel bij de kinderen en jongeren bekend, maar ook bij de ouders. Door middel van een brief, die aan het begin van het seizoen wordt uitgedeeld, worden deze regels duidelijk gemaakt. Mochten kinderen en jongeren zich hier niet aan houden, dan gelden hiervoor ook consequenties. Denk hierbij aan dat het kind naar huis wordt gestuurd, nadat het zich niet goed heeft gedragen, ook na waarschuwingen van de leidinggevende. Verder wordt er ook contact opgenomen met de ouders, zodat zij ook op de hoogte zijn en dit ook met hun kind kunnen bespreken.” 

  1. Hoe handhaaf je de afgesproken regels?

Aart: ,,Uitoefenen van controle en in gesprek gaan met de jongeren over het hoe en waarom van gemaakte afspraken.”

Antoinette: ,,De trainer of leidinggevende houdt hierop toezicht. De regels zijn ook in overleg met hen opgesteld en zij weten dan ook wat er wel en niet kan en mag. Deze regels zijn de leidraad en daar moeten zij zich ook aan houden, maar iedere situatie moet wel apart bekeken en beoordeeld worden.” 

  1. Kun je iets zeggen over de grens tussen regelen en loslaten?

Aart: ,,De grens tussen regelen en loslaten heeft te maken met gemaakte afspraken, die nageleefd dienen te worden. Waardoor er een vertrouwen ontstaat zodat het (loslaten) soepeler verloopt.”

Antoinette: ,,Het is denk ik belangrijk om regels te hebben. Hiermee worden de grenzen aangegeven. Kinderen moeten ook leren om hierin hun verantwoordelijkheid te nemen en ook hiervan de consequenties te ontdekken, mochten ze deze regels overtreden. Mocht dit gebeuren, dan is het denk ik belangrijk om hierover te praten en om er zo achter te komen, waarom ze iets wel of niet doen.”

  1. Welke regels zouden in Uddel meer nodig zijn, meer aandacht moeten krijgen?

Aart: ,,Wij denken dat het heel belangrijk is dat de ouders en verzorgers meer aandacht en tijd geven aan de jongeren. Zodat er meer controle is en je kunt zien waar de jongeren zich mee bezighouden. De jongeren willen graag gehoord worden.”

 

Ida van der Plas, lid werkgroep Jongeren Uddel

 

 

Interview met Hilde Borghuis-Schalk, groepsleerkracht PWA, over regels of loslaten

 

Hoe gaan we om met jongeren? Dat is een belangrijke vraag. Daarom houdt de werkgroep Jongeren Uddel op dinsdagavond 11 november een bijeenkomst met het thema “Regelen of loslaten”. Onder andere burgemeester Berends werkt hieraan mee. Aanvang 20.00 uur in Het Blanke Schot. U bent van harte welkom.

Ter voorbereiding verschijnen enkele interviews over dit thema. Vandaag met Hilde Borghuis-Schalk, groepsleerkracht op de Prins Willem-Alexanderschool.

 

  1. Zijn er binnen de school zichtbare regels waaraan kinderen zich moeten houden?

,,Er zijn op school tal van afspraken die gehanteerd moeten worden. Op school zijn de afgelopen jaren ‘regels van de maand’ toegepast. Elke maand werd er een regel ‘in het zonnetje’ gezet om de afspraken in te slijpen.

Vorig jaar hebben we in overleg met kinderen en een ‘commissie regels’ de belangrijkste op een rijtje gezet en er negen overzichtelijke en duidelijke uitgehaald. Deze regels komen nu iedere maand terug door foto’s, waarbij de regels zijn uitgebeeld door leerlingen zelf, in een PowerPoint. Daarnaast zijn deze foto’s op gelamineerd papier in de klas opgehangen. De commissie heeft lesideeën opgesteld voor onder/midden/bovenbouwgroepen. Dit maakt dat we allemaal dezelfde algemene (sociale) schoolregels hoog in het vaandel hebben en elke leerkracht en/of leerling een ander kan aanspreken of aangesproken kan worden op zijn of haar gedrag.

In een klas zijn natuurlijk ook duidelijke afspraken die de organisatie, de sfeer en het onderwijs ten goede moeten komen. Deze zijn per (leeftijds)groep verschillend.”

  1. Hoe handhaaf je de afgesproken regels?

,,Belangrijk is dat de afgesproken regels door iedereen gehanteerd blijven worden en dezelfde consequenties hebben, omdat het anders totaal geen zin heeft om ze in te stellen. In het begin van een jaar of na een vakantie wordt er altijd hoog ingezet met de afspraken en regels. De leerkracht is consequent en neemt de tijd om ‘het’ in te slijpen. De afspraken worden in de loop van het jaar herhaald. Het nut wordt (het liefst door de kinderen zelf) benoemd om zo duidelijkheid te creëren voor de kinderen en verwachtingen naar elkaar uit te spreken.

Kinderen zijn altijd op zoek naar de grenzen en kijken hoever ze kunnen gaan voordat er een (positieve/negatieve) reactie komt. Een leerkracht probeert natuurlijk om escalatie voor te zijn door eerder in te grijpen, maar soms moeten de leerlingen worden gecorrigeerd op het nalaten of overtreden van een regel. Daarbij moet altijd gezegd worden hoe ze het dan wèl zouden moeten doen.

Wanneer kinderen zichtbaar ongehoorzaam zijn en een regel overtreden, is het belangrijk dat er dus wordt ingegrepen. De verwachting moet worden uitgesproken, maar wanneer je als gezagsdrager er bij blijft kijken, werkt dit vaak averechts. Het is dus goed om te corrigeren, de verwachting en eventuele consequenties te benoemen, maar tegelijkertijd (lichamelijk) de aandacht naar iets positiefs te keren en vooral geen discussie aan te gaan met kinderen. Wanneer er discussie is, zal je als leerkracht ‘verliezen’ in het oog van een persoon of groep. De leerlingen weten namelijk de regels heel goed.

Een kind moet wel eerst gewaarschuwd worden voordat een consequentie toegepast wordt. Daarbij moet deze het liefst direct plaatsvinden en in verhouding met wat er is gebeurd. Iedereen moet namelijk de gelegenheid krijgen om met een schone lei te kunnen beginnen.

Bij handhaving van de regels moet er duidelijk verschil zijn tussen een persoon en het gedrag van hem of haar. Het gedrag wordt eventueel gecorrigeerd, maar de relatie met een leerling moet goed en hetzelfde blijven. Het is goed om dit soms te benoemen in een groep of tegen kind zelf.”

  1. Kun je iets zeggen over de grens tussen regelen en loslaten?

,,Hoe ouder de kinderen worden hoe meer inbreng ze ook willen in het bepalen van de regels. Daarbij zijn kinderen vaak strenger voor zichzelf dan van te voren wordt gedacht. Bovendien willen de leerlingen graag het nut zien van de afspraken. In de bovenbouw behoren kinderen ook hun eigen mening te hebben en daardoor is het belangrijk om een balans te zoeken tussen overbodige/kinderachtige regels en echt belangrijke afspraken. Het vooraf bespreken van wat er van hen verwacht wordt, het vertrouwen hebben in de kinderen en een evaluatie achteraf is van groot belang om leerlingen maatschappelijk bewuster te laten worden van hun eigen verantwoordelijkheden en bijpassend gedrag.”

  1. Welke regels zouden in Uddel meer nodig zijn, meer aandacht moeten krijgen?

,,Soms gedragen kinderen zich verschillend en passen zich bijvoorbeeld aan op plekken anders dan thuis, zoals school, sport, muziek enz… Een spiegel voorhouden is van belang om kinderen hun eigen gedrag en de gevolgen daarvan in te laten zien. Daarbij is vooral onzekerheid en meeloopgedrag in de puberteit een bron voor (negatief) gedrag. Het is van groot belang dat kinderen zichzelf mogen zijn, waardoor ze te vertrouwen zijn en regels niet van bovenaf opgelegd hoeven te krijgen. Daarbij is de regel dat iedereen, hoe iemand ook doet, denkt, gelooft of eruit ziet, mag zijn zoals hij of zij is, zodat er een (vertrouwde, respectvolle) sfeer is waarbij iedereen zichzelf durft te zijn en waar meningen mogen verschillen.”

 

 

Ida van der Plas, lid werkgroep Jongeren Uddel

 

Background

Mis nooit meer het nieuws uit Uddel!

Volg ons op social media of schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en evenementen in en om Uddel.

IN JE INBOX