Menu
Nieuwsoverzicht

‘Participeren kan je juist van Uddel leren’

27 december 2018

UDDEL   –   In Apeldoorn wordt al een paar jaar een discussie gevoerd over het functioneren van de dorps- en wijkraden binnen de gemeente. Het blijkt dat de wijkraden minder goed functioneren dan de dorpsraden. De politiek wil nu alle wijk- en dorpsraden gelijk behandelen. Dit gaat ten koste van de dorpsraden die wel goed functioneren. In de Stentor van 27 december 2018 staat een artikel hierover met als kop ‘ Apeldoornse dorps- en wijkraden dreigen de stekker er uit te trekken’.

Naar aanleiding van dit artikel heeft uddel.info om een reactie gevraagd aan het bestuur van Uddels Belang, die hieronder is te lezen.

– Al enige tijd is er discussie binnen de gemeenteraad over het functioneren van dorps- en wijkraden. Het onderliggende probleem is dat de politiek alle dorp en wijkraden hetzelfde wil behandelen! Oorzaak hiervoor is dat een aantal wijkraden minder goed functioneren. Op deze manier dreigen de goeden onder de slechten te moeten lijden.

De voorzitter van Uddels Belang is al vanaf 2016 betrokken bij dit proces, namens het bestuur. We hebben meegedaan aan diverse sessies en discussies. We hebben als Uddels Belang inspraak gedaan op de eerste notitie “Helder in Ambitie – Flexibel in uitvoering”. Dit was op 6 december 2016 en hier is nooit een inhoudelijke reactie op gekomen. Wel kwam er een 2e notitie “Samen voor Apeldoorn”, Op deze notitie hebben de dorpsraden gezamenlijk inspraak gedaan. Weer zonder inhoudelijke tegenreactie van de gemeenteraad. Vervolgens wordt er een brede PMA georganiseerd waarvoor het animo zeer laag was en gezien de leeftijd en opkomst van de deelnemers was deze sessie zeker niét representatief voor een doorsnede van de bevolking. Hierna volgde nog een PMA waarbij er met name over scenario 2 gesproken is. Door de raadswerkgroep zijn er 4 scenario’s opgesteld. Zonder overleg met dorp en wijkraden wordt er binnen de raad met name gesproken over scenario 2. Zes van de vijf politieke partijen achten het onderwerp besluitrijp en willen gaan voor scenario 2. De overige 5 partijen vinden het stuk nog niet besluitrijp en praten nog niet over scenario’s. Dat zegt ook wat over de twijfel binnen de raad. Als we al anders moeten dan willen we als Uddels Belang  gaan voor scenario 1. Dat is eigenlijk de Uddelse aanpak. (de scenario’s kan u vinden in het raadsinformatiesysteem op de website van de gemeente) Al met al zit er voor Uddels Belang al meer dan 100 uur vrijwilligerswerk in deze kwestie.

Als Uddels Belang hebben we gezegd, participeren kan je juist van Uddel leren. Kijk wat hier allemaal is bereikt. Bij de invoering van de WMO was Uddel het voorbeeld voor de gemeente als het gaat om de participatie maatschappij. En dat is niet het ‘feestje’ van Uddels Belang maar van heel Uddel. Als we kijken naar SVHU en KWH zijn dat de voorbeelden hoe je met elkaar om kan gaan. Dat geldt ook voor de werkgroep ouderen. Als Uddels Belang zijn we bij veel zaken betrokken. Als voorbeeld noemen we het trapveld wat indertijd op verzoek van de jeugd gerealiseerd is, de parkeerstrook aan aan de van Waalswijkweg, het Klompenpad, de samenwerking met de Ondernemersvereniging, het helpen met de organisatie van het schaapscheerdersfeest, “Kleur en Fleur in de dorpen” wat op dit moment wordt uitgerold, de speeltoestellen op plan Veluwte en zo zijn er heel veel voorbeelden. Hierin zijn we echt niet altijd de initiatiefnemer maar vaak wel partner, aanjager of verbinder. Uddels Belang heeft zitting in het brede bestuur van de KWH en SCU, € 1000 nodig voor de ijsbaan? Uddels Belang gaat er achteraan en regelt het. Subsidie aanbevelingen schrijven voor bijvoorbeeld ons dorpshuis, wij regelen het. ‘Vechten’ voor woningbouw en betere wegen, u kan het resultaat zelf zien. Zo zijn er heel veel zichtbare resultaten te zien. Deze vind u ook in onze folder welke huis aan huis verspreid is geweest en bij Supermarkt De Coop ligt om mee te nemen.

Dit zijn allemaal zichtbare zaken. Dit in een tijd waarin het met name moeilijk is om aan (jonge) bestuursleden te komen. Het bestuur van Uddels Belang is relatief jong, met een gemiddelde leeftijd van 44 jaar is het de jongste “raad” in Apeldoorn. Uddel is hierin breed vertegenwoordigd al zullen ook wij het nooit voor iedereen goed kunnen doen. De zichtbare zaken zullen misschien wel blijven, daar krijg je immers energie van, maar wie gaat zich buigen over een document als woningbouwprogrammering van 60 pagina’s? Verkeersnotie van meer dan 100 pagina’s, structuur visie, energienota of bestemmingsplannen (als de bestemming geen betrekking op jou heeft). Verbinder tussen initiatiefnemer en overheid? Uddel breed ‘verdedigen’ tijdens een PMA? Bij scenario 2 worden wij 1 van de velen. Onze positie wordt net zo sterk als van iemand die bijvoorbeeld vindt dat alle lantaarnpalen roze moeten worden. Er is bij scenario 2 geen mogelijkheid meer voor (vooraf) inzicht en overleg over verkeersnotites, woningbouwprogrammering, structuurvisie’s enz. Kijk wat we in Uddel allemaal hebben bereikt, niet als Uddels Belang maar met elkaar door middel van bevlogen vrijwilligers die hier tijd in willen steken. En één ding weet ik zeker, als je in een stad met 160.000 inwoners je stem niet heel nadrukkelijk kadert en laat horen als dorp van 3.000 inwoners wordt je weer heel snel vergeten. Soms zou je denken dat dit juist de bedoeling is van een deel van de raad. Wij doen het voor Uddel, vele uren van inlezen en overleg besteden wij hieraan. Als we dat voor onszelf zouden doen, dan is klaverjassen misschien wel een aangenamer tijdverdrijf.

Vind u Uddel ook belangrijk, wordt dan lid van Uddels Belang voor slechts € 7.50 per jaar. Meldt u aan via secretaris@uddelsbelang.nl

Het hele bestuur wenst U een Goed en Voorspoedig 2019

Hieronder een schrijven aan de gemeenteraad naar aanleiding van de notitie Samen voor Apeldoorn en burgerparticipatie. Het is als inwoners van Uddel best wel eens goed om te zien en te lezen hoe het bestuur van Uddels Belang zich opstelt naar de gemeente Apeldoorn en voor de belangen van haar inwoners opkomt en als het moet ‘vecht’. Ze doen veel onzichtbaar werk, waardoor misschien de indruk kan ontstaan dat ze niet ‘zo veel doen’. Het tegendeel is het geval, ze zijn zeer actief, gaan naar vergaderingen toe, bij de gemeente, provincie en ga zo maar door om de belangen van Uddel te behartigen. Het is wel degelijk belangrijk dat we in Uddel een vertegenwoordiging hebben en blijven houden die zich sterk maakt voor Uddel. Voor zaken waar je als individu vaak de weg niet weet in die burocratie die een gemeente kan zijn. Uddels Belang is opgericht op initiatief van Koningin Wilhelmina. Als het moet gaat het bestuur van Uddels Belang terug naar die bron, het Koningshuis, zo lezen we hieronder.

Geachte gemeenteraad,
Middels dit schrijven wil ik namens Uddel nog eenmaal wat schrijven over het de notitie Samen voor Apeldoorn en burgerparticipatie.
Dat tijden veranderen en besturen moeten mee veranderen is een feit. Voor Uddel is de participatie maatschappij al decennia gemeengoed, voor andere delen van onze gemeente is het schijnbaar nog even wennen. Uddels Belang bestaat ruim negentig jaar en is in 1926 op het verzoek van toenmalig Koningin Wilhelmina opgericht om het Kroondomein te helpen bij het verdelen van grond aan bosarbeiders. In die ruim negentig jaar is de rol van Uddels Belang behoorlijk verandert en zijn wij met onze tijd mee veranderd.
Ik ga ervan uit dat u, als betrokken bestuurder,  weet hoe Uddel ervoor staat. Hiervoor hoeft u overigens niet iedere maand naar ons dorp te komen maar kunt u gewoon regelmatig op www.uddel.info kijken. Het feit dat voormalig wethouder Blokhuis, aangaande de implementatie van de WMO, Uddel menigmaal als voorbeeld heeft genoemd zegt wel wat. Het hele land in paniek maar in Uddel was het allemaal al jaren gemeengoed en geregeld. Niet door Uddels Belang maar door de Stichting Koningin Wilhelminahof (KWH), Stichting Vrijwillige Hulpdienst (SVHU) en de gezamenlijke kerken.
Wat ons steekt in dit hele proces is met name de communicatie. En ik zou scherp willen stellen; het participeren? Dat moeten eerst de ambtenaren leren! Dan wil ik niet iedereen over een kam scheren want wij bereiken heel veel, met zeer weinig middelen met ambtenaren als Sjoerd de Boer, Steven Gerritsen en Amanda Schreuder. Maar over het algemeen zie je juist op het stadhuis de oude cultuur en durft bijna niemand zijn nek boven het maaiveld uit te steken. Zo blijft de overheid op de burger wachten en andersom. De provinciale wegen in de dorpen zijn hier o.a. een voorbeeld van. Uiteindelijk is het weer Steven Gerritsen die voor ons de kar gaat trekken richting de provincie. Hoezo geen participatie?
Terug naar het besluit wat de raad moet gaan nemen. In 2016 heb ik actief meegedaan aan de gesprekken die zijn gevoerd. Bewust ben ik zelfs als voorzitter van een dorpsraad, naar een sessie met wijkraden gegaan en dan kan ik mij de discussie best voorstellen. Echter de goeden moeten niet onder de slechten lijden. Dat we nu nog stellingen hebben waarin we ons afvragen of dorp en wijkraden onderling verschillen, stemt mij ‘verdrietig’. Op onze inspraak per brief op 8 december 2016 op de koersnotitie Helder in Ambitie, flexibel in uitvoering hebben wij nooit een inhoudelijk antwoord gehad. Zelf ben ik bij de PMA van 6 december geweest. Ondanks de zeer tegenvallende onderwerpen heb ik wel actief meegedaan. Een aantal zaken vielen mij daar op: 1) het aantal deelnemers, als je twijfelt aan de legitimiteit van dorpsraden dan kan je ook twijfelen aan deze PMA en aan de vraag of het hele onderwerp wel leeft bij de burger. 2) de leeftijdsopbouw, met 42 jaar behoorde ik bij de 15 jongste deelnemers (inclusief raadsleden). De gemiddelde leeftijd was ruim 55 als je het mij vraagt 3) de stellingen, deze sloten niet aan bij het onderwerp 4) de opzet van de avond. Deze sloeg de plank volledig mis, hoe kan je zo een duidelijk beeld krijgen van welk besluit de gemeenteraad moet gaan nemen?
Aangaande punt 1. Uddels Belang heeft heeft 7 bestuursleden, wij kiezen bestuurskandidaten bewust zodat we niet het imago krijgen dat we de lokale tak zijn van een bepaalde politieke partij. Het gezelschap is dus erg divers. Tevens is de leeftijdsopbouw prima met leeftijden tussen de 28 en 61 jaar. De gemiddelde leeftijd is  44 en daarmee hebben we volgens mij een van de jongste dorp of wijkraden. Er mogen meer vrouwen in UB maar dat kan je ook over besturen in het algemeen zeggen. Gezien de tijd die je hierin steekt als vrijwilliger is het een duo-baan. Bijna 400 gezinnen zijn lid van UB, bestuursleden zijn om de 3 jaar herkiesbaar, waarbij de leden tegenkandidaten mogen aandragen. Kijkend naar het inwoneraantal van Uddel, heeft Uddels Belang zoveel leden en hebben de bestuursleden zoveel stemmen, dat procentueel gezien menig politieke partij hier jaloers op is en menig raadslid zich mag schamen als men zich afvraag hoe legitiem wij eigenlijk zijn. De voorzitter van de PMA avond, was lichtelijk teleurgesteld over het aantal deelnemers. Maar in deze maatschappij van individualisering is dit de orde van de dag. Iedereen het zijne maar ik het mijne.
Aangaande punt 2 Wat je zag op de PMA zie je ook in het dagelijks leven. Met name de jeugd vindt in zijn directe omgeving met name zijn eigen ik belangrijk. De politiek of besturen zijn ver van hun bed en zo kampt menig verenigingsbestuur met tekorten. Tijden veranderen maar met een appgroep kan je nou eenmaal geen voetbalclub runnen. Men maakt zich meer zorgen om de  toekomst van de wereld, milieu en vrede, dan om zijn directe omgeving. De wereld is namelijk erg klein voor onze jeugd. Wat vroeger een hele reis was boekt men nu op donderdag en op vrijdag zit men in het vliegtuig naar Barcelona om uit te gaan.
Aangaande punt 3 De stellingen waren ‘vaag en gekleurd’. De laatste stelling was zeer teleurstellend. Weten we nu nog niet dat dorpen en wijken onderling (sterk) verschillen?
Aangaande punt 4 Inhoudelijk was het niet best. Bij een participatie maatschappij hoort ook een nieuwe overheid. Ook tijdens de PMA van 13 december was het weer veel praten en weinig zeggen. Dan haakt de jeugd direct af. Politici die moeten vertellen/uitleggen dat ze het debat scherp willen zetten? Een politicus die beweert bij jaarvergaderingen van dorpsraden te komen terwijl wij al jaren niemand van deze partij op onze vergadering hebben gezien. De nieuwe wethouder van deze partij is zelfs nog niet eens kennis komen maken.
Het bruggetje naar de PMA is gemaakt en daar komt mijn grootste punt; zonder overleg of toelichting naar de (goed functionerende) dorp of wijkraden praat men met name over scenario 2. Voor Uddels Belang is dit scenario moeilijk te accepteren. Wij willen pleiten voor scenario 3 of 1
Tevens moet er nog veel veranderen in het stadhuis. Als Uddels Belang hebben we nu al zo vaak bewezen dat wij samen met de betrokken wethouder en ambtenaren veel meer met een euro kunnen dan de overheid. Hierin zijn wij echt niet altijd de initiatiefnemer maar vaak wel de verbinder. Ook op het stadhuis worden burgers met ideeën verzocht om eerst maar eens contact op te nemen met Uddels Belang ….. Uddel heeft een breed verenigingsleven. KWH, SVHU, Oranjevereniging, SCU, sportverenigingen enz. allemaal doen we ons best voor Uddel. Vaak met Uddels Belang als adviseur, verbinder of mede financier. Wij zijn al een van de velen maar vanuit een volstrekt ander beeld dan wordt geschertst in scenario 2. Wij hoeven niet los te laten, want dat doen we al. Bij het korten van onze subsidie heeft dit direct gevolgen voor veel initiatieven in ons dorp. Ja we weten dat het geld nog beschikbaar is maar dit via andere wegen. Wij gaan dus meer bureaucratie toevoegen om aan de beschikbare middelen te komen. Apeldoorn lijkt wel op Den Haag, we beloven minder regels maar maken er meer. En welke (groep) vrijwilligers gaan zich bemoeien met zaken als, Structuurvisie, bestemmingsplannen, woningbouwprogrammering, ruimtelijke ordening enz?????
Bij scenario 2 zullen wij overwegen de dorpsraad op te heffen maar niet voordat we een brief hebben gezonden naar ons Koningshuis waarbij het voor Uddels Belang allemaal ooit begon….
Met vriendelijke groet,
Voorzitter Uddels Belang, namens het gehele bestuur.

Samen voor Apeldoorn – adviezen voor burgerparticipatie – klik hier

Artikel de Stentor – klik hier

https://apeldoorn.raadsinformatie.nl/bijeenkomst/467269/Politieke markt 1

Mis nooit meer het nieuws uit Uddel!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en evenementen in en om Uddel.