Menu
Nieuwsoverzicht

Openbare vergadering Uddels Belang goed bezocht

24 november 2015

197x gelezen
5

UDDEL    –    Maandagavond 23 november 2015 was er de openbare vergadering van de Vereniging Uddels Belang is Het Blanke Schot. Er was een goede belangstelling. De voorzitter van UB, Evert Jan van Egteren, opende  de vergadering. De nieuwe wijkagent, Esther Groeneveld, kon door omstandigheden niet aanwezig zijn. Het bestuur heeft ook in 2015 niet stil gezeten en is daar waar nodig voor de belangen van Uddel en haar inwoners in het strijdperk getreden. Dat bleek ook uit de medelingen die de voorzitter deed. Hij begon over de komende jaarwisseling, 2015 / 2016. Vorig jaar is de jaarwisseling rustig verlopen. De jeugd had een groot vuur en dat zal ook de komende jaarwisseling weer op dezelfde wijze gebeuren en op dezelfde plaats als afgelopen jaarwisseling. Uddels Belang dient als klankbord en bruggenbouwer, en is als zodanig ook aanwezig bij de besprekingen tussen de jongeren, gemeente, politie en brandweer en de bewoners in de directe omgeving van de Markveldweg / Uddelsekampweg. Het stapelen van het hout zal dit jaar met een hoogwerker of verrijker moeten gebeuren. Steven Gerritsen stadsdeelmanager van de gemeente Apeldoorn is nauw betrokken bij het overleg.

Uddels Belang heeft ook zitting in het Dorpenplatform. Op de laatste vergadering van het Dorpenplatform was er een spreker van de Rabobank. Volgens UB heeft de Rabobank de slag verloren in Uddel, doordat de sluiting van het kantoor in Uddel. UB heeft het idee naar voren gebracht om, samen met de gemeente, een rijdend bankkantoor in het leven te roepen. Zo brengt men de gemeente en de bank weer bij de mensen.

Woningen: Er is nog een reservevoorraad van 130 woningen bij de gemeente en daar willen wij in Uddel graag in meedelen. Maar de andere dorpen in de gemeente Apeldoorn zeggen: “Jullie in Uddel zijn al zo goed bedeeld de laatste jaren, wij willen ook graag woningen”. Maar ja, wie zich niet laat horen krijgt meestal ook niets of weinig. Al zouden wij in Uddel er 10% van krijgen dan is dat mooi meegenomen.

Dorpsvitaliteitsplan: Ten opzichte van de andere dorpen van de gemeente Apeldoorn komen wij er in Uddel nog niet slecht af, wat betreft de huidige voorzieningen. Er blijven altijd wensen, zoals b.v. sneller internet (economie) gemeentelijk loket en starterswoningen.

Hondenpoep: Blijft vaak een probleem. Als belangrijkste oplossing kunnen zijn: – strenger handhaven, APV wijzigen, verplichtstellen van een opruimingsmiddel; – nog beter de hondenbezitters informeren; en eventueel belonen.

N310 – De plannen voor vergroening en verfraaiing van Uddel, met name langs de N310 zitten op dit moment vast op het onderhoud. De N310 is een provinciale weg, maar de provincie wil niet opdraaien voor het onderhoud. Het is simpel een geldkwestie. Uddels Belang vindt het niet raadzaam om het onderhoud zelf ter hand te nemen in Uddel. Dit i.v.m. de veilgheid en de aansprakelijkheid. Bij restaurant ’t Uddelermeer gaat het wel door.

N302 – Deze weg, die door Meerveld loopt, wordt in 2016 volgens planning aangepast. Hierbij heeft de provincie goed geluisterd naar de wensen van de bewoners in de directe omgeving van de N302.

Uddelermeer: Verschillende partijen zijn bijeen geweest in restaurant ’t Uddelermeer. Dat waren de gemeente, provincie,waterschap, waterexperts, archeologie, Kroondomein Het Loo en bureau zijaanzicht. Dat was een nuttige bijeenkomst en alle partijen waren het er over eens dat de kwaliteit van het water beter moet. “De verzanding gaat snel en op die manier is binnen 100 jaar geen Uddelemeer meer, maar een waterpoel” volgens de voorzitter van Uddels Belang. Baggeren is geen optie, daar is aan het eind van de vorige ook over nagedacht, maar toen kwamen de nodige ‘logen’ daar tegen in opstand en is het idee weer afgeblazen. Bij uitbaggeren gooit men eeuwenoude geschiedenis weg van wat er in al die eeuwen in de directe omgeving van het Uddelermeer is gegroeid en gebloeid. Het idee is nu om de bodem met zand af te dekken, de oude bodem wordt zo naar beneden gedrukt en blijft alles bewaard. Het Waterschap samen met Het Kroondomein gaat een plan van aanpak maken richting de provincie. Er zit nu veel brasem in, 90% is brasem, en die moet er uit en dan weer snoek erin, zoals ook in het verleden er snoek in het Uddelermeer zat en dan kan er ook weer gezwommen worden. Dat blijft natuurlijk een wens die men graag vervult ziet worden. Het Uddelermeer moet weer zichtbaar en leefbaar worden, het riet maaien. De Hunnenschans en de grafheuvels zichtbaar maken. Het beheer toespitsen op het behoud van de archeologische waarden. Men zou het Uddelermeer groter kunnen maken, zonder dat het een tweede Bussloo wordt.

Woningbouw: Op de korte termijn is er geen visie, maar Uddels Belang blijft wel vooruit kijken en dat houdt in dat men al bezig is met locaties te bezien voor 2020 – 2025. In Uddel wonen relatief veel mensen in een woning t.o.v. de rest van de gemeente Apeldoorn. Het aantal alleenstaanden stijgt, dit heeft ook te maken met de vergrijzing.

Klompenpad: Daarvoor is een werkgroep in het leven geroepen door Uddels Belang. Namens die werkgroep was Gijs van Roekel aanwezig en hij bracht verslag uit hoe ver men gevorderd is met het klompenpad. “De ontwikkelingen gaan gestaag door en we hebben een route op papier waarin twee lussen zitten van zo’n 8 km” zei Gijs van Roekel. Het klompenpad loopt voor een groot gedeelte door het bosgebied van het kroondomein. Besprekingen met grondeigenaren zijn nog niet helemaal afgerond. Dan moeten er de folders komen en in deze tijd mag de app niet ontbreken. Men hoopt over een half jaar klaar te zijn met het klompenpad.

Rondetafelgesprek met de provincie. Dit gaat over de leefbaarheid van de provincie Gelderland. Als Uddels Belang heeft men daar een duidelijk standpunt over. Leefbaarheid mag niet de ideologie van de minderheid worden. Leefbaarheid gaat niet alleen over natuur. Leefbaarheid is niet alleen de basisbehoeften, zoals eten en drinken, maar ook toegang tot het internet; veiligheid; werkgelegenheid; bevolkingsopbouw. Iedere kern in Gelderland, met relatief veel jeugd, moet straathoekwerker krijgen. Zorg voor ouderen is lokaal makkelijker te regelen, maar zorg voor jongeren is vaak lastiger te regelen.

Wegen: Men is al meer dan 10 jaar met de Heegderweg bezig. Maar vanuit onderhoud beheer en door de stadsdeelmanager en ook door een aantal politieke partijen is flink gelobby’t. Er is nu de mondelinge toezegging dat de gehele kom van Uddel in 2020 zal worden vernieuwd. Er komen klinkers i.p.v. asfalt met een directe aanpassing naar 30 km zones. Als eerste komen aan de beurt: Heegderweg, Markveldweg (gedeelte), Uttilochweg en de Van Waalswijkweg. Op de shortlist staan: Veenkamp, Noord Riezenweg en de Uddelsekampweg.

Bestuursverkiezing: Er was nog steeds een vacature in het bestuur en daarvoor is gekozen met een ruime meerderheid van stemmen: Peter Kok Szn. Hij kreeg 58 stemmen en 1 stem was er voor Jan Vos.

Na de pauze was aanwezig Masja Parlevliet. Zij is Senior Archeoloog  bij de gemeente Apeldoorn. Daar maakt zij deel uit van het Team Ruimtelijk Vormgeven. Zij vertelde over de geschiedenis ‘Rondom het Uddelermeer in vogelvlucht’. “Als archeoloog ben ik blij dat Uddel bij de gemeente Apeldoorn hoort. Uddel is rijk aan archeologie” vertelde Masja Parlevliet. Zij hield een interessant verhaal over het Uddelermeer en de Hunnenschans. Het Uddelermeer als oudste en diepste meer van Nederland en ook het hoogst gelegen meer van ons land. De hunnenschans met haar rijke geschiedenis, de grafheuvels en hoe het binnen in de schans er waarschijnlijk heeft uitgezien met de huizen en de bewoners van de schans. Het was in vogelvlucht, maar ze zou er zeker een hele avond mee kunnen vullen. Als dank overhandigde de voorzitter van Uddels Belang haar een prachtige mand met ‘echte Uddelse produkten’ van Uddelse bodem.

 

Background

Mis nooit meer het nieuws uit Uddel!

Volg ons op social media of schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en evenementen in en om Uddel.

IN JE INBOX