Menu
Nieuwsoverzicht

Nieuwe bewoners van buiten Uddel

15 december 2017

1

UDDEL   –   Hieronder vindt u een schrijven de Vereniging Uddels Belang en de Stichting Vrijwillige Hulpdienst Uddel aan alle inwoners van Uddel.

 

  Nieuwe bewoners van buiten Uddel

 

– Het is van alle tijden dat mensen hun woonplaats verlaten en zich elders vestigen. Uddel vormt daarop geen uitzondering. Er vertrekken mensen uit ons dorp; anderen vestigen zich vanuit ons land om verschillende redenen in Uddel. Een rustige omgeving, een prachtige natuur, een goede  aansluiting met kerk en school of een gunstige ligging voor wat betreft werk of kinderen zijn vaak de redenen, waarom mensen in ons dorp willen wonen.

We zien echter ook dat mensen en gezinnen van buiten Nederland hun weg vinden naar ons dorp. Zo hebben de laatste jaren verschillende Poolse gezinnen zich in Uddel gevestigd; meestal om werk, een veilige woonplek, goed onderwijs, etc. Daarnaast krijgen we ook te maken met mensen, die gevlucht zijn uit conflictgebieden in Afrika of het Midden Oosten. Deze mensen krijgen als statushouders door de Woningstichting “Veluwonen” een woning toegewezen.

 

Het beleid van de overheid is gericht op spreiding en Uddel, behorend tot de gemeente Apeldoorn, krijgt daardoor ook haar deel. Het Uddels Belang (UB) en de Stichting Vrijwillige Hulpdienst Uddel  (SVHU) vinden het van belang, dat er sprake blijft van een goede sociale samenhang in ons dorp en willen zich dan ook inzetten om alle mensen die van buitenaf in Uddel komen wonen, waar nodig, te helpen om op een goede manier in ons dorp te integreren. Voor de één zal dat gemakkelijker gaan dan voor de ander. Het is voor hen en voor ons belangrijk, dat zij op een goede manier deel gaan uitmaken van onze Uddelse gemeenschap.

De SVHU en het UB staan hiervoor in contact met de Gemeente Apeldoorn, de Woonstichting Veluwonen en met Welzijnsorganisatie Stimenz. SVHU-vrijwilligers bieden desgewenst hulp bij het vinden van werk, met taaltraining en in de begeleiding bij het vinden van noodzakelijke voorzieningen en instanties en kunnen indien nodig in samenwerking met de Coop ook enige voedselhulp bieden.

We willen de nieuwe bewoners van Uddel op een positieve manier ontvangen en verwelkomen:   een open en hartelijke houding en, zo nodig, het toesteken van een helpende hand.

Om op een goede manier te kunnen integreren in onze dorpsgemeenschap verwachten wij die positieve houding uiteraard ook van de nieuwe inwoners van Uddel.

 

Heeft u vragen of suggesties, dan kunt u contact opnemen met SVHU-coördinator  Voedselhulp en Integratie (V&I) Henk Dekker (06 – 57886857)

 

Evert-Jan van Egteren (voorzitter UB)

Kees Roos (voorzitter SVHU)

Background

Mis nooit meer het nieuws uit Uddel!

Volg ons op social media of schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en evenementen in en om Uddel.

IN JE INBOX