Menu
Nieuwsoverzicht

Ledenvergadering Uddels Belang: ‘Uddel steeds mooier’

22 maart 2019

7

UDDEL – De zaal was, in tegenstelling tot vorig jaar, goed gevuld tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van Uddels Belang.

Na de opening door de voorzitter, Evert-Jan van Egteren, werden de cijfers van het afgelopen jaar getoond. Zowel Uddels Belang als de Ouderenwerkgroep staan er financieel gezien goed voor. Het afgelopen jaar is er door verschillende omstandigheden minder geld uitgegeven, waardoor er nu geld apart gezet kan worden voor het opknappen van het trapveldje nabij het Blanke Schot, de dorpsverfraaiing en voor speelvoorzieningen in het dorp.

Wegen
De laatste jaren is er veel verbeterd wat betreft de wegen in de bebouwde kom. Het plan was dat de wegen binnen de bebouwde kom in 2020 beklinkerd zouden zijn. Door een nieuwe wethouder en door nieuwe prioriteiten en plannen loopt de beklinkering van de bebouwde kom vertraging op. Na aandringen van Uddels Belang bij de gemeente is nu afgesproken dat De Rieten in 2020 beklinkerd is en dat de Markveldweg tussen 2020 en 2025 beklinkerd wordt.

Ook de N310, met name aan de noordkant van Uddel, is nog steeds een discussiepunt. Onlangs is er een locatiebezoek geweest waaruit duidelijk is geworden dat er enkele maatregelen genomen moeten worden. Zo komen er 50 kilometer per uur-borden (die nog steeds misten vanuit de richting Elspeet). Ook een duidelijke snelheidsaanduiding op het asfalt is genoodzaakt. Daarnaast staan momenteel de bebouwde komborden erg dicht naast de uitrit van het bedrijventerrein. De kom wordt daarom waarschijnlijk verplaatst, zodat de borden ter hoogte van camping Uttihul komen te staan. Dit laatste is een lange procedure.

Natuur
Onlangs bleken plotseling enkele paden achter de Heegde te zijn afgesloten. Dit blijkt na navragen een goede reden te hebben: aangrenzend zijn weides waar veel wilde zwijnen wroeten. De communicatie hierover had beter gekund, een leerpuntje voor de toekomst.

Naast het sluiten van paden worden er meer maatregelen genomen om het wild de ruimte te geven. Op de Kootwijkerweg (N302) en de Amersfoortseweg (N344) zijn twee ecoducten gepland. Dit wordt gerealiseerd door Rijkswaterstaat, de gemeente, de provincie Gelderland en Staatsbosbeheer.

Voor fietsliefhebbers is er daarnaast goed nieuws. Bij de parkeerplaats aan het eind van de Aardhuisweg wordt een nieuwe fietsoversteek gemaakt. Hiervoor wordt er ook een zandpad heropend, waardoor er een doorgaande route ontstaat richting Hoog Soeren.

Onlangs heeft RTV Apeldoorn tijdens de dorpentour een bezoek gebracht aan Uddel. Dit was een groot succes. Er werden goede (politieke) discussies gevoerd en het gesprek leverde een concreet punt op: een dorpsagent. De aanwezige politieke partijen reageerden zeer enthousiast. Mogelijk in de toekomst meer hierover.

Dorpsverfraaiing
Uddel wordt steeds mooier. Naast vele narcissen of andere bloemen in groenstroken, komen er twintig bloembaskets aan de lantaarnpalen langs de doorgaande weg N310 te hangen. Ook zijn er een aantal fruitbomen geplaatst langs De Grote Geezenhegge en Het Drie.

Daarnaast wordt er ook aan de kinderen gedacht. Zo is het de bedoeling om op Plan Aardhuus enkele speeltoestellen te plaatsen. Ook komen er picknicktafels te staan.

Hondenpoep
Vanuit de zaal worden de voetpaden langs de Elspeterweg en de Garderenseweg onder de aandacht gebracht. Sommige stukken zijn erg slecht begaanbaar. Ook zitten er flinke gaten in de berm van de Oudedijk. Dit wordt door Uddels Belang nogmaals onder de loep genomen.

Ook de hondenpoep langs de Markveldweg is een probleem. Uit een snelle peiling blijkt dat een groot deel van de zaal hier last van heeft. De inzet van een Bijzonder Opsporingsambtenaar (BOA) is erg lastig. Mogelijk kunnen er vuilnisbakken of poepzakjes worden geplaatst.

Bedankt
Tegen het eind van de vergadering wordt Bartus Vos nog even in het zonnetje gezet. Hij wordt bedankt voor zijn jarenlange en enorme inzet voor de welbekende website Uddel.info. Daarnaast zijn er nog enkele wisselingen in het bestuur van Uddels Belang. Gerard Schouten neemt na ruim 25 jaar bestuurswerk afscheid van Uddels Belang. Ook Herman van Rhee neemt afscheid als bestuurslid. Chris van de Boom en Reinard Schouten zijn beiden gekozen als bestuursleden.

Background

Mis nooit meer het nieuws uit Uddel!

Volg ons op social media of schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en evenementen in en om Uddel.

IN JE INBOX