Menu
Nieuwsoverzicht

Ledenvergadering Uddels Belang goed bezocht

24 maart 2017

10

UDDEL    –   De ledenvergadering van de Vereniging Uddels Belang op donderdag 23 maart 2017 is goed bezocht. De leden werden verwelkomt met koffie en gebak, als afsluiting van het 90-jarig bestaan van Uddels Belang. Er stonden de nodige aandachtspunten op de agenda.

Het klompenpad, het Uddelermeerpad, stond bovenaan. Het bestuur is er dan ook zeer blij mee dat dit klompenpad is gerealiseerd. Er is met een werkgroep veel werk verzet om het voor elkaar te krijgen. Er komen uitsluitend positieve reacties van wandelaars die het klompenpad hebben gelopen. Er wordt veel gebruik van gemaakt en het zal nu het voorjaar is en in de zomer alleen maar drukker worden.

De woningbouw is een vast agendapunt bij elke vergadering. Het plan Aardhuus loopt harder dan verwacht werd bij start van het Aardhuus. De gedachte was dat de laatste zo rond 2022 aan de beurt zou zijn, men veracht nu dat de laatste fase in 2018 in de verkoop zal komen. Hierna is het klaar wat betreft de grote programering. Op korte termijn is er een klein beetje hoop gevestigd op kleinschalige ontwikkeling. In de herfst van 2016 heeft het bestuur van Uddels Belang gesproken met wethouder Stukker. Hij zei: “Wij hebben geen grond in Uddel, dus wij kunnen niets”. Het bestuur van UB heeft daarop geantwoord: “Laat ons niet nog eens zo lang wachten als met de Zandsteeg en het Aardhuus”.

Bij de Alpuro zijn ze ook bezig met de nodige plannen. Uddels Belang is daar vrij laat bij betrokken, er is gesproken met bewoners en met de Alpuro. “Uddels Belang is geen ‘mediator’, maar we willen wel een bemiddelende rol spelen”, zei de voorzitter van UB, Evert Jan van Egteren.

“Uddel wil geen slaapdorp zijn, maar een dorp met mogelijkheden voor bedrijfsontwikkeling”, aldus Uddels Belang.

Wegenonderhoud is ook een agendapunt dat steeds terugkeert en ook al in de beginjaren van Uddels Belang op de agenda stond. De verkeersdrukte op de N310 is een zorg van ons allemaal, Uddels Belang is hier al vanaf 2013 mee bezig.

Het project N310, waar de provincie nu weer mee verder gaat, is een project met kleine pieken en diepe dalen. De provincie Gelderland communiceert op een manier die wij in Uddel niet gewend zijn. “Het geleidehek dat bij het Uddelermeer langs de weg is geplaatst is een ‘gammahek’ in plaats van een fatsoenlijk stevig hek”, zei de voorzitter. Groot was de verbazing ook de drempel in de Elspeterweg, als je vanaf Elspeet Uddel binnenkomt is verdwenen.

Bij de viersprong is het asfalt in een zeer slechte staat, het eerste noodzakelijke onderhoud is in 2018. Verkeersveiligheid moet voor alle partijen bovenaan staan.

In de meeste gezinnen in Uddel zijn de nieuwe klinkerwegen, Uttilochweg en Van Waalswijkweg, wel onderwerp van gesprek geweest. De één vindt het maar niks en een ander vindt het prachtig. Er is nog een discussie gaande tussen de gemeente Apeldoorn en de aannemer. Ondertussen zijn er herstelwerkzaamheden verricht aan de wegen. “Het heeft de aandacht van het bestuur van Uddels Belang. De klinkerwegen hebben een meerwaarde voor het dorpse karakter van Uddel”, is de mening van Uddels Belang.

Het project Zorg Uttilochweg, loopt nog steeds.

Het jaarlijkse kerstfeest in Het Blanke Schot heeft altijd, naast muziekvereniging Juliana, op de vaste medewerking kunnen rekenen van de christelijk gemengde zangvereniging Con Amore. Het koor is dit jaar opgeheven en er wordt nu gekeken hoe men hier mee verder gaat.

De buurtpreventie loopt gesmeerd. Er wordt vanuit Uddel medewerking verleent aan een artikel in Elsevier.

Er is een nieuwe subsidieverordening voor Wijk en Dorpsraden. De subsidie wil men korten met 20%. Het bestuur van Uddels Belang is hier niet blij mee. “Wij en gaan altijd goed en verantwoord met de subsidie om. We zijn de goedkoopste ambtenaren van de gemeente Apeldoorn”, volgens Evert Jan van Egteren.

Wat betreft de herbestemming van het kamp Nieuw Milligen, dat kan nog alle kanten op. Eén ding is wel zeker, het verplaatsen van de Julianatoren naar Nieuw Milligen, zoals werd gesuggereerd, is niet aan de orde.

De bloembakken in Uddel op een aantal plaatsen staan, daarvoor heeft Uddels Belang een aantal jaren samengewerkt met hoveniers uit Uddel. Dit is met de beste bedoeling gedaan, maar het effect heeft niet het voldaan aan de verwachtingen en het beoogde doel. Voor dit jaar, 2017, gelden de afspraken nog tussen Uddels Belang en de desbetreffende hoveniers. In het komende najaar, bij de openbare vergadering, wil Uddels Belang die ingebracht ideeën voor de dorpsverfraaiing van Uddel verder uitdiepen.

Uddels Belang zal haar medewerking verlenen aan ‘Uddel 1225’, 25 jaar na Uddel 1200. Uddels Belang was samen met de Oudheidkamer Uddel de initiatiefnemer van Uddel 1200. Alleen al daarom mogen ze dit jaar bij Uddel 1225 niet ontbreken.

Evert Jan van Egteren was als voorzitter aftredend en herkiesbaar. Met algemene stemmen is hij herkozen tot voorzitter van Uddels Belang.

Op een aaantal plekken in Uddel is er de nodige overlast van hondenstront voor de omwonenden. Het beste is om de hondenbezitter(s) er direct op aan te spreken. Die hondenbezitter(s) vinden het zelf ook geen pretje om met de schoenen in de hondenstront te stappen. Neem even een schepje en een zakje mee, dit om verdere ergenissen te voorkomen.

Uddels Belang houdt dit jaar een ledenwerfactie. Er is huis aan huis een flyer bezorgd, met daarin beknopt veel informatie wat Uddels Belang kan betekenen voor Uddel. Alleen de werkgroep Ouderen ontbreekt op de flyer. De werkgroep Ouderen doet haar werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van Uddels Belang en hebben in Uddel geen onbelangrijke taak door voor de ‘Uddelse oudjes’ te zorgen op het gebied van ontspanning, een dagje of een middag uitgaan. Er is altijd veel belangstelling voor de activiteiten de Werkgroep Ouderen organiseert. En dat al ruim 45 jaar.

Na een korte pauze was er het moment van afscheid van Geurt Hop. Na 30 jaar als penningmeester op de centen passen en tellen zat Geurt donderdagavond voor de laatste keer achter de bestuurstafel. Groot was zijn verbazing dan ook toen loco-burgemeester Detlev Chiesso binnenkwam met het ambtsketen om en speciaal het woord tot hem richtte. Loco-burgemeester Chiesso stak de loftrompet over Geurt Hop op en prees hem voor de vele werkzaamheden die Geurt heeft gedaan o.a. voor Uddels Belang en daarmee ook voor de Uddelse gemeenschap. Het behaagde Zijne Majesteit de Koning dan ook om Geurt Hop te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Loco-burgemeester Chiesso spelde Geurt de daarbij behorende medaille op en hij had voor de vrouw van Geurt een prachtig boeket bloemen. Namens Uddels Belang werd Geurt Hop hartelijk bedankt voor zijn jarenlange inzet en inbreng binnen het bestuur en in Uddel. Hij ontving een blijvende herinnering en voor zijn vrouw was er een prachtig boeket.

 

Background

Mis nooit meer het nieuws uit Uddel!

Volg ons op social media of schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en evenementen in en om Uddel.

IN JE INBOX