Menu
Nieuwsoverzicht

Ledenvergadering Uddels Belang en afscheid Frank van de Kolk

14 februari 2024

1805x gelezen
17

UDDEL – Op dinsdagavond 13 februari hield Uddels Belang haar jaarlijkse ledenvergadering. De gevulde zaal werd op de hoogte gebracht van alles wat er speelt en waar het bestuur mee bezig is. Verder nam Frank van de Kolk afscheid als voorzitter. Met de stille trom vertrekken was er niet bij.

Doen wat goed is voor Uddel: dat is waar Uddels Belang zich mee bezig houdt en dat is dan ook het kernpunt van de jaarverantwoording, samengevat en gepresenteerd door voorzitter Frank van de Kolk. Daarna werden de aanwezigen verder door de agenda geleid. Het jaarverslag volgt. In het afgelopen jaar zijn er 10 bestuursvergaderingen en 1 ledenvergadering geweest. Er was een afname van het aantal leden te zien. “We moeten het met elkaar doen en dat geldt ook voor de ledenwerving.” Naast de bestuursvergadering zijn er nog veel meer uiteenlopende onderwerpen besproken en voorbij gekomen in het afgelopen jaar. Daarbij kun je denken aan het verkiezingsdebat PS 2023 en de werkzaamheden van de werkgroepen. In het financiële overzicht bleek dat er iets meer was uitgegeven dan begroot, maar er was te zien dat er geëindigd werd met een positief saldo mede door de verhoging van de contributie. De kascommissie kon daarom kort zijn. Alles zag er perfect uit.

Er werd gesproken over de teleurstellende afgelopen jaarwisseling. Het blijft voor Uddels Belang de vraag hoe dit op te lossen en die vraag wordt dan ook onder anderen bij de (jeugdige) inwoners van Uddel neergelegd. Hoewel er vanuit de jeugd geen initiatief was om weer een vuur te organiseren, is er wel een vuurwerkshow geweest. Een aantal uur later is er toch weer voor chaos gezorgd en daardoor wordt Uddel anders op de kaart gezet dan we zouden moeten willen.

Tijdens de bijeenkomst een dag voor de ledenvergadering, op 12 februari, is er meer duidelijkheid gecreëerd rondom de komst van het bedrijventerrein, maar de gebiedsaanpak GEUS is meer. Het gaat ook over bijvoorbeeld woningbouw, werkgelegenheid, verkeersveiligheid en de boeren. Daar draaien velen in mee. Concrete uitwerkingen van GEUS volgen in bijeenkomsten gepland in maart/april. Er is tijd nodig om het gesprek met elkaar aan te gaan.

De werkgroepen hielden zich onder anderen bezig met verkeersveiligheid. Er zijn bijvoorbeeld meer concrete toezeggingen gedaan omtrent de provinciale weg (Garderenseweg/Elspeterweg) zoals eventueel groot onderhoud over een aantal jaar. Dat zou bijvoorbeeld de verkeersveiligheid met betrekking tot het oversteken moeten gaan verbeteren en het zou de weg moeten gaan verfraaien, dorpser maken. Uddels Belang wil de druk op de ketel houden, zodat dit ook echt tot uitwerking komt. Verder worden de bewoners van Uddel opgeroepen om de wegen in het buitengebied niet te gebruiken als racebaan.

De werkgroep groen heeft gezorgd voor de verzorging van de bloembakken. Er worden nieuwe verzorgers gezocht voor het komende seizoen. Er zijn bloembakken voor het grind bij De Grote Geezenhegge en speeltoestellen voor bij de Uttilochweg geregeld. Er komt een hybride kunstgrasveld op het speelveld op het Drie en de aanpak van het trapveld achter het Blanke Schot komt (opnieuw) op de agenda.

Verder werd er meegedeeld dat de komst van Kamp Nieuw Milligen met minimaal 1 jaar wordt uitgesteld. Het bestuur staat nog steeds positief tegenover de komst van de defensie en ziet mogelijkheden voor ondernemers. Die mogelijkheden zullen gaandeweg tot uitwerking komen. Er werd ook nog kort ingehaakt op de woningbouw. De kern hiervan was: er moeten huizen komen.

De ledenvergadering werd vervolgd met een bestuursverkiezing. Henri Kok is herkozen als bestuurslid. Peter Kok neemt afscheid en Henk Bronkhorst werd gekozen als nieuw bestuurslid. Ook moest er een nieuwe voorzitter gekozen worden, omdat Frank van de Kolk afscheid neemt. Chris van de Boom werd unaniem gekozen als nieuwe voorzitter. Tijdens de rondvraag mocht hij dan ook gelijk zijn nieuwe taak op zich nemen en ingaan op de vragen.

Zoals gezegd heeft Frank van de Kolk afscheid genomen als voorzitter van Uddels Belang. 23 jaar lang heeft hij zich in mogen zetten voor ons dorp op allerlei manieren en daar staat een prachtige onderscheiding tegenover. Burgemeester Ton Heerts heeft hem daarom tijdens de afscheidsreceptie de Zilveren Erepenning van de gemeente Apeldoorn uitgereikt. Velen spraken hem toe om hem te bedanken voor alles wat hij heeft gedaan, een prachtige afsluiting van een lange en waardevolle periode.

 

 

Background

Mis nooit meer het nieuws uit Uddel!

Volg ons op social media of schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en evenementen in en om Uddel.

IN JE INBOX