Menu
Nieuwsoverzicht

Psalmzangvereniging presenteert unieke jubileum-cd

2 april 2019

ERMELO / UDDEL – Psalmzangvereniging ‘Zingt Gode lof’ bestaat vijftig jaar en presenteert eind april haar jubileum-cd. De vereniging zingt als een van de weinigen in Nederland nog uit het het vierstemmenboek. De cd is opgenomen in de Grote Kerk in Elburg.

Geschiedenis
De psalmzangvereniging is 7 oktober 1968 opgericht. Toch zijn de wortels van de zang aanmerkelijk ouder. Ruim voor de oorlog was er al een zangvereniging. In de notulen van de kerkenraad komen we in 1931 al het woord ‘zingschool’ tegen, men overwoog een zingschool op te richten.

Uiteindelijk kwam die er in 1937. Er werd een zanggroep opgericht onder leiding van meester Van Vliet, het hoofd van de school in Uddel. Men kwam wekelijks samen in de consistorie om te oefenen. Direct vanaf het begin kwamen veel leden van de gemeente hier zingen. Deze vereniging had als doel de ondersteuning van de gemeentezang in de kerk. Men hield dus geen uitvoeringen.

Zangvereniging
Naast de zangvereniging onder leiding van meester Van Vliet was er ook in het buurtschap Meerveld, grenzend aan Uddel, een groep mensen die zong onder leiding van voorzanger Hendrik van Hierden. Dit gebeurde bij hem thuis. Op de oefenavonden gaf Hendrik van Hierden ook les in het zingen.

De zangvereniging van Hendrik van Hierden hield af en toe wel een ‘uitvoering’ bij mensen aan huis, op de deel. Veel mensen stonden dan te luisteren bij de boerderij waar men aan het zingen was. Soms stond het buiten helemaal vol met mensen, waaronder vooral ook veel kinderen waren. De mensen stonden zo dicht mogelijk bij de deur om het zo goed mogelijk te kunnen horen en soms zong men buiten zelfs mee.

Psalmzangvereniging
In de oorlog hielden de zangverenigingen door de tijdsomstandigheden op te bestaan. Na de oorlog was er wel een jongelingsvereniging die ook veel aandacht besteedde aan zingen. Een echte zangvereniging kwam in de eerste jaren na de oorlog niet tot stand. Dit duurde tot 1968, het oprichtingsjaar van de psalmzangvereniging ‘Zingt Gode lof’, nu ruim vijftig jaar geleden.

Sinds september 2016 staat de psalmzangvereniging onder de deskundige leiding van dirigent Peter Bronkhorst en organist Wout Roos en is het koor gegroeid tot ruim 70 leden.

Locaties
De psalmzangvereniging heeft op verschillende locaties geoefend. Eerst in Speuld bij Aart Oudendorp, daarna vanaf 28 juli 1982 in Uddel op ’t Hof in de Rehobothschool. Vanaf 4 januari 1999 wordt elke maandagavond geoefend in de kerk van de GGiN De Beek-Uddel.

Sinds 2001 wordt het zangseizoen (september – april) afgesloten met een zangavond die ook via de kerktelefoon te beluisteren is en waarin een predikant of ambtsdrager de opening en sluiting verzorgt.

Vanouds kenmerkte onze psalmzangvereniging zich door het veelal a capella zingen: zonder orgel. Tegenwoordig gebeurt dit nog steeds, maar wordt ook gebruik gemaakt van orgelbegeleiding.

We besluiten met de wens dat het doel van onze psalmzangvereniging tot in lengte van dagen zijn voortgang mag hebben en dat het zo mag zijn, zoals Bach boven al zijn werken schreef: (S.D.G). Soli Deo Gloria.

U wordt van harte uitgenodigd op de laatste zangavond van dit seizoen.
DV. vrijdag 26 april 2019
Aanvang 19.30 uur
Kerk ‘De Beek Uddel’
Paleisweg

Ds. Schultink uit Rhenen zal de meditatie verzorgen.
Tijdens deze zangavond zal ook onze jubileum CD gepresenteerd worden.
Deze CD is na afloop van de zangavond te koop voor € 15.00.
De opbrengst van de CD is ten bate van de Stichting Bethlehem.

Foto: Theo Brinkhorst / Tekst: Henk Dekker


Stichting Bethlehem
Er is nood in Zuid-Afrika. Honger en armoede in de wijken rondom Pretoria zorgen ervoor dat veel inwoners een moeilijk leven hebben. De bevolking probeert te overleven voor de tijd, maar is vaak onbekend met het Woord van God. Een veel grotere nood! Daarom biedt Stichting Bethlehem materiële én geestelijke hulp. Dat doen we onder meer door voedselvoorziening, het zorgen voor veilig onderdak en het bieden van werkgelegenheid. Door het vertrouwen dat ontstaat komt er ruimte voor de verkondiging van het Woord van God. We houden zendings- en evangelisatiediensten, geven Bijbelstudie aan ouderen, vertellen Bijbelverhalen aan de kinderen en laten Bijbels achter in hun huizen. Zo helpen we onze medemens met het dagelijks brood en maken hen bekend met het Evangelie.

‘Aanzie mijn ellende, en mijn moeite, en neem weg al mijn zonden.’  –  Psalm 25:18.

(Bron: stichtingbetlehem.nl)


Background

Mis nooit meer het nieuws uit Uddel!

Volg ons op social media of schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en evenementen in en om Uddel.

IN JE INBOX