Menu
Nieuwsoverzicht

Inwoners Uddel kunnen vanaf 11 juni reageren op concept Omgevingsvisie

10 juni 2021

239x gelezen

UDDEL – Vanaf 11 juni kan iedereen reageren op de concept Omgevingsvisie van de gemeente Apeldoorn. Volgens Frank van de Kolk, voorzitter van Uddels Belang, is het ook erg belangrijk dat de inwoners van Uddel deze bekijken en hier eventueel hun reactie op geven.

“De Omgevingsvisie is de voorloper van de nieuwe gebiedsplannen, dat de vervanging gaat worden van de bestemmingsplannen,” vertelt Van de Kolk. “Er staat bijvoorbeeld in wat er wel en niet mag qua bouw en bedrijvigheid.”

Huizen

De gemeente Apeldoorn heeft een speciale pagina waar alle informatie over de concept Omgevingsvisie te lezen is. De visie geeft antwoord op vragen als: Welke kant willen we met Apeldoorn op? En wat is nodig om een bijzondere gemeente met unieke kwaliteiten te blijven? De horizon voor deze visie is 2040.

“Eén van de ambities voor 2040 is dat er zeker 12500 woningen worden gebouwd. Een deel daarvan zal ook in de dorpen terecht gaan komen. We zijn in nauw overleg wat dit kan gaan betekenen voor Uddel.”

“De Omgevingsvisie is niet alleen voor de stad, maar ook voor de dorpen en het buitengebied,” benadrukt Frank van de Kolk. “Er is langere tijd allerlei informatie verzameld voor dit concept. Ook met Uddels Belang zijn er gesprekken gevoerd. Belangrijk is om te weten dat niet alles wat in dit document staat al helemaal vastligt. Iedereen heeft inspraak, en uiteindelijk heeft de gemeenteraad het laatste woord.”

De concept Omgevingsvisie is hier digitaal te lezen.

De Omgevingsvisie en OER  liggen van 11 juni 2021 tot en met 22 juli 2021 ter inzage. In die periode kunt u een reactie (een zogenaamde zienswijze) indienen op deze manieren:

  • Schriftelijk: stuur uw zienswijze naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van ‘zienswijze over ontwerp Omgevingsvisie / omgevingseffectrapportage’. Wij vragen u om in uw zienswijze aan te geven of uw opmerking gaat over de Omgevingsvisie of de omgevingseffectrapportage. De zienswijzenbrief moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer bevatten.
  • digitaal: via een formulier op onze website (eerst inloggen met DigiD).

Webinars

Daarnaast organiseert de gemeente Apeldoorn op 22 en 23 juni (beide avonden van 19.30 – 21.00 uur), twee webinars over de inhoud van de Omgevingsvisie. Beide avonden wordt gestart met een algemene toelichting en aansluitend wordt op 22 juni dieper ingegaan op de plannen voor de stad en op 23 juni wordt er dieper ingegaan op de plannen voor de dorpen en het buitengebied. U kunt zich aanmelden voor deze webinars via omgevingsvisie@apeldoorn.nl en dan krijgt u kort van te voren een link toegestuurd.

Ten slotte komt de wethouder binnenkort op een zaterdag naar Uddel. Hij zal dan bij een informatiestand bij de supermarkt in gesprek gaan met de Uddelenaren over de Omgevingsvisie. Hierover later meer.

 

 

Background

Mis nooit meer het nieuws uit Uddel!

Volg ons op social media of schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en evenementen in en om Uddel.

IN JE INBOX