Menu
Nieuwsoverzicht

Interessante thema-avond over immigratie en integratie

24 oktober 2018

7

UDDEL    –    Immigratie en integratie was het thema dinsdagavond in de Koningin Wilhelminahof in Uddel. Deze thema-avond van de Stichting Vrijwillige Hulpdienst Uddel was goed bezocht. Nadenken over hoe mensen van buitenlandse afkomst integreren in de Uddelse samenleving. Er zijn inwoners in Uddel die afkomstig zijn uit Eritrea, Syrië en Polen. Nu zijn de uit Polen afkomstige inwoners geen vluchtelingen, ze zijn hier om te werken. Vanuit de SVHU is men een aantal jaren geleden een project gestart om deze inwoners van Uddel, die toch ver van hun land en huis hier terecht gekomen zijn, om die vanuit een christelijke handreiking tot handen en voeten te zijn. Er wordt geholpen om de Nederlandse taal te beheersen en als het nodig is begeleiding bij het huiswerk. Verder is er voedselhulp, indien nodig, dat wordt gesteund vanuit de drie kerken in Uddel en de plaatselijke supermarkt.

Vanuit Vluchtelingenwerk Nederland werd er de nodige informatie gegeven wat er allemaal bij kijken als mensen als vluchteling, door oorlogsgeweld of andere reden, b.v. geaardheid, hun land zijn ontvlucht. Vluchtelingenwerk is een onafhankelijke organisatie die opkomt voor de belangen van vluchtelingen en asielzoekers. Het bestaat uit vijf regionale stichtingen in Nederland waar 13.500 vrijwilligers actief zijn en een kleine groep vaste krachten in 289 gemeenten in heel Nederland.

VluchtelingenWerk is de belangrijkste belangenbehartiger van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Hun werk voor vluchtelingen als groep is gericht op zowel de overheid, de politiek, (landelijke) organisaties als het publiek.  VluchtelingenWerk vindt dat alle vluchtelingen en asielzoekers recht hebben op een eerlijke asielprocedure, goede opvang en – als zij niet mogen blijven – op een veilige en duurzame terugkeer. Vluchtelingen die mogen blijven, moeten de kans krijgen om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Daarom zet Vluchtelingenwerk zich ook in bij gezinshereniging, toegang tot geschikte huisvesting, inburgering, onderwijs/scholing en werk. Dit zijn belangrijke aspecten voor de duurzame bescherming van vluchtelingen in Nederland. Vluchtelingenwerk is óók de belangenbehartiger voor vluchtelingenkinderen. Hun projecten geven kinderen zelfvertrouwen, zorgen voor de broodnodige ontspanning en ondersteunen hen tijdens de asielprocedure. In alle fasen van de asielprocedure krijgen asielzoekers ondersteuning vanuit Vluchtelingenwerk.

De gemeente Apeldoorn, dus ook Uddel, valt onder de regio Vluchtelingenwerk Oost Nederland. Gemeenten hebben de wettelijke taak jaarlijks een vastgesteld aantal statushouders – vluchtelingen uit de centrale opvanglocatie die een verblijfsvergunning hebben gekregen – huisvesting te bieden. Ten behoeve van de logistieke planning en uitvoering van dat proces biedt VluchtelingenWerk Oost Nederland deze dienstverlening.

Op basis van een plaatsingsprotocol worden alle noodzakelijke voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Een en ander natuurlijk in afstemming en samenwerking met betrokken partijen zoals woningbouwcorporaties, gemeentelijke diensten en COA.

Verder zorgt men voor maatschappelijke begeleiding, juridische begeleiding b.v. bij verlenging/intrekking verblijfsvergunning. Ondersteunt men bij inburgering.

 

Een vluchteling is iemand die in zijn eigen land niet veilig is en zijn of haar land ontvlucht om elders te proberen een betere toekomst op te kunnen bouwen. Wereldwijd zijn er op dit moment meer dan 65 miljoen mensen op de vlucht, waarvan meer dan de helft onder de 18 jaar. Voor 80% worden deze mensen opgevangen in de eigen regio, buurlanden. Zaatari in Jordanië is een groot vluchtelingenkamp waar zo’n 115.000 Syrische vluchtelingen wonen. In 2012 kwamen daar de eerste vluchtelingen aan en inmiddels is het uitgegroeid tot de vierde stad van Jordanië. Men woont er jaren in de hoop terug te keren naar Syrië. De andere 20% probeert om o.a. in Europa te komen. Daar moeten ze soms veel geld voor betalen. Geld wat soms door een dorp, waar ze wonen, bijeen gebracht wordt. Als men Europa haalt, daar is er door de Europese landen onderling een afspraak gemaakt hoeveel vluchtelingen elk land opneemt.

Als men in Nederland aankomt en vraagt asiel aan en men wordt als statushouder erkent, dan moet men binnen drie jaar slagen voor het inburgeringsexamen. Kinderen die in asielzoekerscentra wonen mogen in Nederland naar school. De taal leren is belangrijk om te integreren in een land.

 

Vluchtelingenwerk Oost Nederland

Hieronder een gedicht geschreven door: Osilah Alriyabi, Syrië

maart 2018

 

Regen van vergetelheid

Ik verlang naar een regen die onze akelige herinneringen kan laten vergeten.

 

Regen, breng regen van vergetelheid…. voor de moeder wiens zoon nog niet eens in de bloei van zijn leven was toen hij de marteldood stierf.

 

Regen, breng regen van vergetelheid…. voor een vader die droomde van een goed leven voor zijn gezin. Na jarenlang sparen bouwde hij steen voor steen een huis voor ze, maar zijn droom werd met de grond gelijk gemaakt door oorlogsgeweld.

 

Regen, breng regen van vergetelheid…. voor een jongen die zijn kleine broertje moet missen van wie hij zoveel hield, toen die na een bombardement niet meer terugkwam uit school.

 

Regen, breng regen van vergetelheid…. voor een jonge vrouw, die na lange tijd eindelijk met de liefde van haar leven mocht trouwen, maar hem na een kort huwelijk kwijtraakte aan de oorlog.

 

Regen, breng regen van vergetelheid…. voor een klein meisje dat elke avond hoopt dat ze haar vader weer zal zien als ze wakker wordt.

 

Regen, breng regen van vergetelheid…. voor alle mannen die in de gevangenis gemarteld zijn en die zich dat elke dag herinneren.

 

Regen, breng regen van vergetelheid…. voor de bruid die vlak voor haar huwelijksdatum haar levenspartner verloor aan de oorlog.

 

Regen, breng regen van vergetelheid…. voor een van mijn familieleden, die in één dag meer dan de helft van zijn familie verloor aan een berm bom.

 

Regen, breng regen van vergetelheid…. voor iedereen die vluchtte voor oorlog en op zoek ging naar veiligheid, vrede en een beter leven, maar daarbij een geliefde verloor op de verraderlijke zee.

 

Regen, breng ons allen regen van vergetelheid.

Wij hopen dat de regen van vergetelheid kan uitgroeien tot een  regen van liefde 

 

Background

Mis nooit meer het nieuws uit Uddel!

Volg ons op social media of schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en evenementen in en om Uddel.

IN JE INBOX