Menu
Nieuwsoverzicht

Inbreng Uddels Belang op politieke markt Apeldoorn wat betreft woningbouw in Uddel

2 december 2017

1
UDDEL   –   Donderdag 30 november was er de Politieke Markt Apeldoorn. Op de agenda stond ‘Inspraaknotitie Perspectief voor de woningbouwprogrammering in de Apeldoornse dorpen’. De Vereniging Uddels Belang heeft over dit onderwerp schriftelijk ingesproken.
 
Wat het bestuur van Uddels Belang schriftelijk heeft ingebracht kunt u lezen in onderstaand schrijven aan de raad.
 
 
Geachte raadsleden,
 
Op donderdag 30 november is er de PMA PvdwiddvA. Omdat zowel de secretaris als ik voor ons werk dan in het buitenland verblijven wil ik middels deze weg inspreken.
 
Allereerst wil Uddels Belang aangeven dat Uddel tevreden is over de huidige programmering. De plannen Veluwte en Aardhuus worden volop uitgevoerd of zitten zelfs in de laatste fase. Daarbuiten is er ook nog ruimte geweest voor kleinschalige initiatieven in het buitengebied en in de dorpskom. Als dorp hebben we hier zelf hard aan getrokken, maar zonder hulp van de gemeente was dit nooit gelukt. Uddels Belang stelt vast dat de samenwerking met het college van B&W en de ambtenaren van de gemeente Apeldoorn heel goed is. De drive die wethouder Stukker heeft om de zaken goed aan te pakken stimuleert hierbij zeker. 
 
Zonder teveel in detail te treden een aantal opmerkingen/aanbevelingen ten aanzien van het document “Concept perspectief woningbouwprogrammering in de Apeldoornse dorpen” :
 
Pagina 6: dat Uddel (enorm) is gegroeid komt uiteraard door de woningbouw. Zoals vaker ook tegen de wethouder gezegd, groei of krimp heeft ook te maken met ambitie. Groei of krimp van het dorp heb je zelf vaak in de hand door het juiste beleid te maken.  Het aanbod van de juiste woningen draagt hier zeker aan bij.
 
Pagina 7, de woningbouwmonitor constanteert dat er een mismatch is tussen vraag en aanbod. Teveel dure woning terwijl er vraag is naar goedkopere woningen: dit is van alle tijden maar wij hebben het gevoel dat Apeldoorn, aangaande de plannen Veluwte en Aardhuus, het maximale eruit heeft gehaald. We zien verder dat de kavels bij plan Aardhuus ook verkocht worden. De gehele verkoop van het plan, loopt voor op de planning. Voor plan Veluwte pleit Uddels Belang voor herontwikkeling van de resterende kavels. Op de kavels is zeker ruimte voor rij- en levensbestendige woningen. We hebben dit meerdere malen bij de ontwikkelaar aangegeven maar deze lijkt nog niet veel behoefte te hebben. Een pro-actieve rol van de gemeente is hierin gewenst!
 
Pagina 10: Uddel wordt niet als voor de hand liggend genoemd t.a.v. huren, dat is begrijpelijk want Uddel koopt liever. Wel is het jammer dat Veluwewonen, tegen ons advies en wens in, steeds meer aan versnippering doet. Dit staat bijvoorbeeld herontwikkeling van het oude gedeelte van de Uddelsekampweg in de weg. Daar zijn nu woningen verkocht waardoor het gehele stuk niet als niet ontwikkelingsgebied kan worden aangemerkt.
 
Pagina 11. Uddel zou in de groei steeds meer afhankelijk zijn van nieuwkomers van buiten af. Dit klopt pertinent niet! Het neigt naar scorebord journalistiek. Er zijn veel oud Uddelsen vanuit Apeldoorn, Elspeet, Barneveld enz, teruggekomen. Zij wonen nu op plan Aardhuus of Veluwte. Dit omdat er tussen 2005 en 2014 geen aanbod was van betaalbare woningen in Uddel. Men ging vaak elders wonen, maar vaak met de wens om ooit in Uddel terug te keren. 
 
Door de gerealiseerde bouw van de laatste jaren en de nog te bouwen huizen, zal het inwoneraantal nog verder toenemen en Uddel ook weer verjongen. Kijk de cijfers maar na. Midden jaren 90 zag je bevolkingsgroei en verjonging door de nieuwbouw van de Binnenveldweg. Rond 2005 zag je hetzelfde gebeuren door de nieuwe wijk de Zandsteeg. Op verenigingen en scholen zijn deze effecten ook goed merkbaar. Het klopt dat ouderen langer in Uddel blijven wonen maar dat is vanwege overheidsbeleid een landelijke trend..
 
Pagina 11. Het beeld van Funda klopt niet (altijd). De 5 goedkope woningen die volgens Funda te koop staan, zijn recreatiewoningen! Dat is niet representatief voor Uddel. Deze zouden buiten beschouwing gelaten moeten worden.
 
Pagina 12. Het klopt dat de programmering erg op de korte termijn is gericht maar wie kan daar wat aan doen? Hier hebben we al jaren contact over met de gemeente. De gemeente heeft geen grondpositie en ontwikkelaars zijn bezig met de huidige plannen. Laten we iedere keer als er mogelijkheden zijn om betaalbare woningen te bouwen deze kans grijpen.
Waar we het niet met Fakton eens zijn is de  stelling dat de programmering de komende jaren de vraag meermaals overstijgt. Onzin! Men kijkt te klinisch naar cijfers. In het verleden is al zo vaak gebleken dat het aanbod van  vandaag, de behoefte van morgen is. Een mooi voorbeeld hiervan is het appartementen gebouw aan de Zandsteeg. Bij realisatie in 2009 woonden er nog geen 15% ouderen. Toen met name starters of alleenstaanden. Anno nu wordt het voor ca 70% bewoond door ouderen. Ouderen die er prima wonen en waar nodig wordt er vanuit het dorp of familie mantelzorg gepleegd. De jongeren wonen nu in appartementen aan de Essenkamp of Harderwijkerweg 4.  
 
Buiten dit alles, is er ook tijdens de crisis nooit leegstand geweest in Uddel. Dit omdat we een ondernemend volkje zijn en omzien naar elkaar. Wij ervaren de laatste jaren (5-10) de gemeente Apeldoorn ook als ondernemend, dit onder leiding van dorpenwethouder Stukker en ambtenaren als Steven Gerritsen. Wij denken dat de financiële crisis van Apeldoorn uiteindelijk veel goeds en een andere mentaliteit heeft gebracht. Wij hopen dat nu het beter gaat, de gemeente niet terugvalt in oude patronen, want pas op , diep in het stadhuis bestaan nog oude denkpatronen.
 
Met vriendelijke groet,
Bestuur Uddels Belang
 
Background

Mis nooit meer het nieuws uit Uddel!

Volg ons op social media of schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en evenementen in en om Uddel.

IN JE INBOX