Menu
Nieuwsoverzicht

‘In Uddel regelen ze het zelf?!’

18 augustus 2015

464x gelezen
1

JONG IN UDDEL ‘De bult over’, onderzoeksverslag gepresenteerd en besproken

UDDEL    –   De presentatie van het onderzoek onder jongeren in Uddel heeft de naam  Jong in Uddel ‘de bult over’ gekregen. Henrike Hofstede van ‘Jongeren Uniek’, heeft in opdracht van de gemeente Apeldoorn een onderzoek uitgevoerd onder jongeren, opvoeders en professionals naar het opgroeien in Uddel.  De conclusie is dat er uit Uddel andere signalen komen dan uit andere plekken in Apeldoorn, deze signalen verschillen met andere dorpen. Er worden positieve zaken genoemd, maar daarnaast zijn er ook zaken die grote zorgen baren en worden er zaken genoemd waar behoefte aan is in Uddel. Naar aanleiding van het onderzoek heeft de ‘werkgroep jongeren Uddel’ een bijeenkomst belegd om de uitkomsten te bespreken, om vervolgens te komen tot verdere acties en een plan van aanpak. De volgende zaken, worden mede n.a.v. het onderzoek besproken en geconcludeerd.

 

 • Alcoholgebruik onder jongeren van 12 -15 jaar is hoog.

 • Jongeren zoeken naar een onafhankelijke vertrouwenspersoon, met kennis van achtergronden van de Uddelse jeugd. Een persoon die structureel aanwezig is, waar men in vertrouwen bij terecht kan.

 • Er worden problemen ervaren rondom de voetbalkooi. Dit zorgt ervoor dat een aantal jongeren daar niet naar toe willen. Er is sprake van een onveilige situatie.

 • Vooral in de nacht van zaterdag op zondag is er met name door overmatig alcoholgebruik en verkeerslawaai regelmatig overlast in het centrum van het dorp.

 • ‘In Uddel regelen ze het zelf’. Hier wordt mee bedoeld dat er bij vernieling onderling door jongeren en ouders overlegd wordt wie er betaald. Dit kan in sommige gevallen positief zijn. Toch zijn er dingen die niet zomaar onderling geregeld kunnen worden. Materiële schade vaak wel, maar emotionele schade sowieso niet. Met een houding van dat we het allemaal zelf regelen, blijft dit laatste erg aan de oppervlakte. Er moet daarom goed gekeken worden naar welke schade er zo geregeld kan worden. Sommige strafbare feiten zijn ook ambtshalve vervolgbaar, zonder dat er een aangifte aan ten grondslag hoeft te liggen. Daarnaast is het doen van aangifte niet alleen belangrijk voor de opsporing en handhaving, maar ook van belang voor de registratie van strafbare feiten.

 • Er is sprake bij een deel van de ouders van opvoedverlegenheid. Te denken valt aan erkenning geven aan je kind, grenzen stellen, hoe om te gaan met geloof en normen en waarden in een snel veranderende samenleving.

 • Er zijn ouders die te weinig aandacht hebben voor hun kinderen. Niet alleen het belang van een goede baan en veel geld, maar ook het belang van er te zijn voor je kind(eren) zal moeten benadrukt worden.

 • De houding en het beeld van jongeren onderling. Hierbij wordt opgemerkt dat er bij een categoriejongens een verkeerd beeld heerst, die wel of niet vanuit thuis ontstaan is of gevoed wordt, van de rolverdeling tussen jongen/meisje,man/vrouw. Er wordt gesignaleerd dat op het gebied van seksualiteit al snel de schuld neergelegd wordt bij meisjes, terwijl jongens hierin zeker een even grote rol spelen.

  Samengevat zijn er een viertal zaken die in eerste instantie moeten worden opgepakt. Als eerste  willen we graag de jongeren betrekken bij de problematiek. Daarnaast willen we ouders helpen en begeleiden in gesprekken te voeren met hun kinderen over alcohol, seksualiteit en openheid. Het derde belangrijke thema is de verantwoordelijkheid rondom de voetbalkooi en het tegengaan van overlast in vooral de nacht van zaterdag op zondag. Als laatste is er de hulpverlening en zorg die er nodig is vanuit GGD, CJG, Stimenz en Jongerenwerk. 

  De noodzaak wordt gevoeld om de problemen in bredere verbanden bespreekbaar maken. Vanuit de werkgroep wordt er gekeken naar een mogelijkheid om dit gelijktijdig  te laten plaatsvinden in een zelfde week. Er zal dan een avond belegd kunnen worden in het Blanke Schot; ouderavonden op de scholen, activiteiten op de verenigingen, tijdens de catechisaties in de kerken en ouders die onderling in gesprek gaan over opvoeding onder begeleiding van een deskundige.

  De thema’s die dan aan de orde komen zijn:

 • Alcoholgebruik onder jong en oud.

 • Het omgaan met seksualiteit.

  Wat betreft de problemen rondom en in de voetbalkooi willen we kijken of er mogelijkheden zijn dat er regelmatig ouderen (vaders/moeders) een gesprekje aanknopen met de jongeren bij en in de kooi.  

  Consultatiebureau voert nu bespreking in de Wilhelminahof met ouders van kinderen van 1 t/m 4 jaar. De GGD zou hierbij kunnen aansluiten.

   

Background

Mis nooit meer het nieuws uit Uddel!

Volg ons op social media of schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en evenementen in en om Uddel.

IN JE INBOX