Menu
Nieuwsoverzicht

Historische ledenvergadering Uddels Belang

30 maart 2018

5

UDDEL     –    Donderdag 29 maart 2018 was er de ledenvergadering van de Vereniging Uddels Belang in Het Blanke Schot. De voorzitter, Evert Jan van Egteren, sprak van  “Een historisch lage opkomst”. Een handjevol leden had de moeite genomen om naar de vergadering te komen.

Na de verslagen van de secretaris en de penningmeester, waaruit bleek dat de vereniging en ook de werkgroep ouderen er finacieel gezond voor staan, kwamen voor de pauze een aantal niet onbelangrijke punten aan de orde.

Zoals de begraafplaats, waar veel over geschreven en gezegd is, die er nu netjes bijligt. Dit tot tevredenheid van Uddels Belang en veel inwoners van Uddel. De voorzitter gaf aan dat de begraafplaats onderhouden door vrijwilligers vanuit Uddel geen optie is voor de gemeente. Er is afgesproken dat Uddels Belang met de gemeente drie maal per jaar gaan schouwen hoe de begraafplaats er bij ligt. Het bestuur van Uddels Belang heeft hier een goed gevoel bij. Wat betreft verzakte stenen, dat is geen zaak voor de gemeente, dat moet de eigenaar van een graf zelf regelen met de steenhouwer.

Het werkbezoek van Burgemeester en Wethouders van Apeldoorn aan Uddel op 23 januari 2018 heeft een goed indruk achtergelaten. Men heeft meegegeten met in de Koningin Wilhelminahof met de ouderen van Uddel en daarna een bezoek gebracht aan de Alpuro. De Koningin Wilhelminahof en de Stichting Vrijwillige Hulpdienst Uddel zijn parels voor Uddel en een voorbeeld binnen de gemeente en WMO.

Wat betreft de verhuizing van de COOP, voor de bestaande locatie moeten de betrokken partijen tot een akkoord komen en een bestemmingswijziging aanvragen. Het biedt mogelijkheden voor starters en goedkope woningen.

De dorpsvisie is afgerond, de vitaliteitsagenda is nog niet opgesteld.

Het is Uddelermeer is de laatste tijd veel in de publiciteit geweest, o.a. op uddel.info. “De betrokken partijen blijven naar elkaar wijzen. Om wat te kunnen doen, moet de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed toestemming geven. Positief is dat het nu echt op de agenda blijkt te staan. Het blijft de aandacht houden”, zei de voorzitter.

De wegen in Uddel veranderen zo langzamerhand in klinkerwegen, wat het dorpse karakter ten goede komt. Ondanks een valse start, Markveldweg, is men bij Uddels Belang tevreden hoe het verder gaat, wat niet wil zeggen dat er geen op- of aanmerkingen zijn.

In 2018 komen de volgende wegen aan de beurt, wel onder voorbehoud:

Oudedijk krijgt nieuwe asfaltlaag

’t Rechtewegje ( Meerveld ) wordt opgeknapt

Bleeke Meer krijgt nieuwe asfaltlaag

Elspeterweg 14 pad naar de Koskhof

In 2019 volgt de volgende fase, ook onder voorbehoud:

Markveldweg en De Rieten krijgen klinkers

Veenkamp richting Gedizo tijdelijke maatregel nieuwe asfaltlaag

Garderenseweg richting Bronkhorst straatwerk daar gaat de asfaltlaag eraf en komt er een nieuwe asfaltlaag

Uddels Belang heeft de gemeente gevraagd om goed naar de Essenkamp te kijken, parkeren, en het veld achter de woningen en niet onbelangrijk met de bewoners in gesprek gaan. De Essenkamp staat nog niet op de planning.

Bij de SCU Blanke Schot stopt Wim Schreurs per 9 april 2018 als interim voorzitter. Het is net als bij veel verenigingen moeilijk om voor vacatures in besturen mensen te vinden. Bij de SCU is er goede hoop voor een invulling, er lijkt een oplossing te komen. Dat is een goede zaak. “We mogen als dorp blij zijn met het dorpshuis in de huidige functie. Er is genoeg graagvlak vanuit de Uddels gemeenschap om het draaiende te houden”, volgens de voorzitter.

Uddel schoonhouden van zwerfvuil langs de wegen daar zijn verschillende groepen actief in.  Adullam, de scholen en de Hunneruiters gaan regelmatig op pad om het zwerfvuil op te ruimen. Waarvoor alleen maar lof dat ze dat doen.

De Noord Riezen, het ‘Polendorp’ dat verpaupert en de provincie wil daar geld aan besteden om in Gelderland dat soort parken op te knappen. Is geen eenvoudige situatie en men is met verschillende partijen in gesprek.

De dorpsverfraaiing wat betreft de bloembakken is de huidige afspraak met de hoveniers afgelopen. De invulling van de laatste jaren is ontstaan omdat er bezuinigd moest worden. Dezelfde hoveniers zijn uitgenodigd voor een nieuw plan, er ligt nu een mooi nieuw plan. Als de gemeente hierin welwillend is dan ziet UB het wel zitten wat betreft het kostenplaatje. Uddels Belang wil hierin ook graag optrekken met de Ondernemers Vereniging Uddel. Het onderhoud in de voorgestelde vorm kan UB niet trekken, hoopt dit met vrijwilligers te kunnen realiseren.

Tot nu toe zijn er altijd twee vergaderingen per jaar gehouden door Uddels Belang, een ledenvergadering en een openbare vergadering. Besloten is om deze twee samen te voegen en terug te brengen tot één vergadering per jaar. Het bestuur denkt erover om deze vergadering dan in het najaar te houden. Gezien de opkomst van deze ledenvergadering wellicht geen slechte gedachte.

Er was ook een bestuursverkiezing. Gert Boeve en Peter Kok zijn beiden met ruime meerderheid herkozen. In het bestuur was al een tijd een vacature waarvoor moeilijk iemand te vinden was. Maar het is toch gelukt. Ook op dat punt was het een historische avond, er is een vrouw gekozen. Alianne Berens – van de Kamp had zich verkiesbaar gesteld als bestuurslid en zij werd met 23 van de 24 stemmen gekozen in het bestuur, voor zover bekend de eerste vrouw in het bestuur van Uddels Belang. Zij kon zelf niet aanwezig zijn, zij was jarig en dus is een dubbele felicitatie op z’n plaats.

Na de pauze was er aandacht voor glasvezel in het buitengebied. De heer Visser was aanwezig om nog eens te benadrukken hoe belangrijk het is dat de vereiste 50% wordt gehaald voor 3 april a.s. In deze tijd kan men niet meer zonder. Voor bedrijven, internetten enz. Maar ook in de zeer nabije toekomst voor ‘zorg op afstand’. Iets waar we allemaal mee te maken kunnen krijgen.

Deze historische vergadering werd afgesloten met drankje en een hapje.

 

Background

Mis nooit meer het nieuws uit Uddel!

Volg ons op social media of schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en evenementen in en om Uddel.

IN JE INBOX