Menu
Nieuwsoverzicht

Gladheidbestrijding in Uddel

18 januari 2017

1

Hieronder een schrijven van Uddels Belang over de gladheidbestrijding in Uddel.

De afgelopen week is het winter geweest in een groot deel van Nederland en ook in Uddel. Sneeuw is mooi om te zien en voor kinderen leuk om in te spelen. Soms leidt dit ook tot overlast voor verkeer (voetganger, fiets, auto etc.). Hiervan hoeven we ook helemaal geen punt te maken indien er maar opgetreden worden wordt door de overheid om gevaarlijke situaties te bestrijden.

Op een aantal plekken heeft de gladheid in Uddel geleid tot ongewenste en gevaarlijke situaties. Hierover is door diverse mensen uit Uddel, medewerkers van de Koningin Wilhelmina Hof en vanuit Uddels Belang contact geweest met gemeente Apeldoorn. In onderstaand bericht zal uitgelegd worden wat het strooibeleid is van gemeente Apeldoorn en wat aangepast zal worden.

Uddel wordt gestrooid volgens een vast routepatroon wat al jaren nagenoeg onveranderd is gebleven. In Apeldoorn wordt gestrooid volgens een gedragslijn waarbij er van wordt uitgegaan dat elke woning/bewoner zich maximaal 400 m van een gestrooide route mag bevinden. Deze norm is geen voortvloeisel uit een officieel beleidsstuk (is bijvoorbeeld niet opgenomen in het Gladheid Beleidsplan en/of in enige CROW publicatie) maar vormt een algemeen criterium welke binnen de gemeente al jarenlang in acht wordt genomen.

De keuze om bepaalde wegen wel of niet op te nemen in het te strooien areaal is een afweging tussen de veiligheid, kosten en naleving van de vigerende gedragslijn. Voor Uddel betekent dit dat de gladheidbestrijding voornamelijk plaatsvindt op de doorgaande wegen. Woonstraten worden daarbij niet gestrooid of sneeuwvrij gemaakt.

Wij snappen dat dit beleid voor sommige groepen van bewoners echter bijzonder nadelig kan uitvallen. Er is daarom besloten om voor verzorgingscentra en scholen zoveel mogelijk een uitzondering te maken op de geldende gedragslijn. Concreet betekent dit dat er naar wordt gestreefd om per individueel verzorgingscentrum en/of school minimaal één weg van en naar deze locaties op te nemen in het te strooien areaal.

Voor het zorgsteunpunt aan het Koningin Wilhelmina Hof en de Prins Willem Alexanderschool betekent dit concreet dat de Essenkamp incl. de zijstraat richting het zorgsteunpunt en het pleintje voor het zorgcentrum en de Uddelsekampweg zullen worden opgenomen in ons areaal van de gladheidbestrijding. De overige wegen blijven onveranderd volgens het reeds bestaande areaal aan te strooien of sneeuwvrij te maken wegen.

Deze aanpassing is inmiddels doorgegeven aan de aannemer die in Uddel voor ons de gladheid bestrijdt en zal dus worden geëffectueerd tijdens de eerste volgende gladheidbestrijdingsactie.

Tevens heeft Uddels Belang vandaag nog aan de gemeente doorgegeven rekening te houden de Rehobothschool aan Het Drie en met de uitvalsroute voor de brandweer (Uttilochweg)

Bestuur Uddels Belang

Background

Mis nooit meer het nieuws uit Uddel!

Volg ons op social media of schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en evenementen in en om Uddel.

IN JE INBOX