Menu
Nieuwsoverzicht

Gewijzigd afvalbeleid in gemeente Apeldoorn

11 februari 2020

1

APELDOORN/ UDDEL – Gemeente Apeldoorn is al enige tijd bezig het afvalinzamelingsbeleid aan te passen. Concreet betekent dit dat de focus meer komt te liggen op recycling en vermijden/verminderen van de stroom restafval. De volgende stap in dit proces is dat de grijze container die elk huishouden in Uddel heeft, gaat verdwijnen als standaard onderdeel van uw afval-inzamelingspakket. De groene, oranje en blauwe container blijven bestaan. De grijze container kan opnieuw worden aangevraagd. Voor huishoudens in het buitengebied (waaronder de dorpen) wordt deze dan opnieuw gratis verstrekt. Het legen is uiteraard niet gratis.

Ondergrondse afvalcontainers

Daarnaast worden er ondergrondse restafvalcontainers in gebruik genomen. Hier kan, met een speciale pas die iedereen krijgt, restafval worden aangeboden. In Uddel waren reeds een tweetal van deze ondergrondse containers, te weten bij het appartementengebouw aan De Zandsteeg en aan De Essenkamp. Ook op plan Aardhuus is door de gemeente een ondergrondse container voorzien. Deze komt aan de Uddelse Enk ter hoogte van de Schotkamp, schuin tegenover nummer 30.

Extra containers

Op verzoek van Uddels Belang komen er nog twee extra ondergrondse containers bij. De eerst komt aan de Uttilochweg, bij de al bestaande glas- en plastic container. De andere zal worden gerealiseerd aan de Uddelsekampweg tussen huisnummer 46 en 100. Dit is in het bestaande plantsoentje, zie foto. Hiermee denken zij voldoende containers verspreid over Uddel te hebben. Dit voorkomt onnodig veel verkeersbewegingen. Ook denkt het bestuur een goede afweging te hebben gemaakt betreffende de locaties.

Houd het netjes in Uddel

Daarnaast zijn alle containers voorzien van melders die vroegtijdig signaleren of een container vol is. Deze zal dan ook, aldus Circulus, snel geleegd gaan worden. Uiteraard rekent Uddels Belang erop dat iedereen zijn afval in de container deponeert en niet ernaast. Laten we met elkaar ons dorp schoon en netjes houden. Situaties zoals af en toe te zien zijn aan de Uttilochweg, zouden niet mogen voorkomen in Uddel. Spreek indien nodig, elkaar ook erop aan! Het Bestuur van Uddels Belang rekent op u aller medewerking. Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Plaatsingsbesluiten

De voorgenomen locaties van de containers worden door de gemeente ook gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl. Belanghebbenden kunnen via deze weg bij de gemeente eventueel bezwaar maken tegen de voorgenomen locaties.

Bron: Uddels Belang

Background

Mis nooit meer het nieuws uit Uddel!

Volg ons op social media of schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en evenementen in en om Uddel.

IN JE INBOX