Menu
Nieuwsoverzicht

Duidelijkheid over beoogd bedrijventerrein en rondweg in Uddel

14 februari 2024

1673x gelezen
3

UDDEL – Er is onrust bij de omwonenden, er zijn discussies gaande tussen overheid en actiegroepen, er worden handtekeningenacties georganiseerd… Kortom, er is veel te doen inzake een beoogde uitbreiding van het bedrijventerrein in Uddel aansluitend op het reeds aanwezige bedrijfsgebied aan de Elspeterweg. Met daarbij zelfs de aanleg van een rondweg in het noorden van Uddel.

Er leeft emotie en lang niet iedereen is op de hoogte van deze plannen als omschreven in de Gebiedsaanpak GEUS. Hoewel er al veel, zo niet alles over de GEUS is gecommuniceerd, was de gemeente Apeldoorn afgelopen 12 februari op bezoek in Het Blanke Schot om duidelijkheid te scheppen en vragen te beantwoorden.

Het was afgelopen maandagavond met meer dan 100 bezoekers een zeer drukbezochte bijeenkomst. Vertegenwoordigers van de gemeente Apeldoorn gaven uitgebreid tekst en uitleg over de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) voor een nieuw bedrijventerrein in Uddel. Eind 2023 hebben het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn besloten een voorkeursrecht te vestigen op 19 hectare aan percelen, gelegen tussen de Markveldweg, Staverhul en Hullenkampweg. Op deze wijze wil de gemeente de regie behouden om de mogelijke aanleg van een bedrijventerrein te kunnen onderzoeken.

Hoe dit proces verloopt en wat de uitkomsten kunnen zijn, werd uitgelegd door Patrick Hulshof (Adviseur Fysieke Leefomgeving en procesbegeleider Gebiedsaanpak GEUS), wethouder Henk van den Berge (SGP) en Sander Werensteijn (vastgoedjurist bij de gemeente Apeldoorn), onder technisch voorzitterschap van Antje van Laar.

In de ‘Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)’ zijn eigenaren die grond willen verkopen verplicht het perceel waarop een voorkeursrecht is gevestigd, eerst aan de overheid (de gemeente, provincie of het Rijk) aan te bieden. Deze wet geeft overheden de mogelijkheid om een betere regie te krijgen op het proces en te voorkomen dat er prijsopdrijving door speculatie volgt. Zie: https://wetten.overheid.nl/BWBR0003391/2021-07-01

Volgens Hulshof en Van den Berge is het nog niet zeker of er een bedrijventerrein bijkomt. Het is van belang om goed te onderzoeken of en waar de behoeftes liggen voor ondernemers die zich willen vestigen.

Patrick Hulshof vertelde in zijn presentatie dat de eerste stappen voor een gebiedsvisie Uddel en omgeving al vele jaren geleden zijn gezet. In 2021 is gestart met de opzet van het gebiedsproces. Er is een professionele enquête gehouden naar de wensen en eisen van bewoners en ondernemers. De respons daarop was hoog. De uitkomsten zijn gebruikt bij het opstellen van de VitaliteitsAgenda Uddel die in 2022 is afgerond. De VitaliteitsAgenda is feitelijk opgesteld door vertegenwoordigers van Uddelse inwoners, ondernemers, instellingen en organisaties. Denk aan Uddels Belang, Uddel Onderneemt en Uddel Samen, de scholen, kerken en verenigingen.

Voor hen die de VitaliteitsAgenda Uddel hebben gemist… hierbij de link! https://www.apeldoorn.nl/vitaliteitsagenda/dorpen-en-buitengebieden/vitaliteitsagenda-uddel

Uddel staat niet op zichzelf, dus is de Gebiedsaanpak GEUS opgestart. Overheidsorganisaties, waaronder waterschap, provincie en gemeenten, werken samen met bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en instellingen om het gebied in en rond Garderen, Elspeet, Uddel en Speuld duurzaam te ontwikkelen. Het doel is om ervoor te zorgen dat mensen ook in de toekomst in het gebied kunnen wonen, werken en recreëren.

De plannen voor meer bedrijvigheid in Uddel zijn dus al lang bekend. De vorm en richting zijn merendeels nog steeds ‘werk in uitvoering’. Patrick Hulshof: “Het staat iedereen vrij om deel te nemen aan de discussies binnen GEUS. Op onze website staat alle informatie.”

De gebiedsaanpak GEUS is het kompas voor de vitaliteit van Uddel en omliggende dorpen. Het is een breed gedragen initiatief waar leefbaarheid en vitaliteit centraal staan. Zie: https://gebiedsaanpakgeus.nl

Henk van den Berge geeft aan dat de VitaliteitsAgenda Uddel nadrukkelijk ook de werkgelegenheid benoemt: “Dat is een belangrijke reden om de Wvg te initiëren, waardoor er rust en ruimte ontstaat om de mogelijkheid tot een bedrijventerrein te kunnen onderzoeken. En, daar bewoners en andere belanghebbenden actief bij te betrekken. We willen met de Wvg een aantal afspraken vastleggen om de tijd te krijgen de kansen en mogelijkheden goed te kunnen belichten.”

Tekening rondweg

De discussie met de aanwezigen ging niet alleen over de aanleg van een bedrijventerrein maar ook over een geplande rondweg. Er is een tekening in omloop waarop duidelijk de contouren van het bedrijventerrein en de rondweg te zien zijn. De rondweg loopt van de N302, door Natura 2000-gebied, over de Oudedijk en Staverhul tot aan de Elspeterweg. Door enkele bezoekers van de avond werd dit al een ‘racebaan’ genoemd.

Patrick Hulshof: “Deze schets komt uit de Werkgroep Leefbaarheid Uddel, als deel van de gebiedsaanpak GEUS. Vanaf de zomer van 2023 zijn er diverse overlegtafels als Leefbaarheid, Agrarische sector, Natuur en Water en Recreatie. De schets is een discussiestuk voor de uitbreidingslocatie voor het bedrijventerrein, in lijn met VitaliteitsAgenda Uddel en de omgevingsvisie.”

Echter, de rondweg is sowieso geen optie meer. Volgens Patrick Hulshof: “…moet het wel van levensbelang zijn, wil je een weg door een Natura 2000-gebied mogen aanleggen, en ook het waterschap zet hier de hakken in het zand.”

Hulshof benadrukt dat mobiliteit en veiligheid al heel lang een zeer belangrijk vraagstuk in Uddel is en stevig is verankerd in de VitaliteitsAgenda: “Het is onvermijdelijk dus dat een passende oplossing gevonden moet worden voor het groeiende verkeer door het dorp en over de B-wegen.”

Geen gelopen race

Hulshof en Van de Berge beklemtonen dat alles waar nu ophef over is, bedrijventerrein en rondweg, nog lang geen hard feit is en zeker nog geen gelopen race.

Hulshof: “We hebben nu wel 19 hectare gealloceerd in de Wvg, maar het terrein gaat niet zo groot worden. We willen voorlopig de regie houden op de grondstukken zodat het niet gaat versnipperen en de beoogde plannen gaat tegenwerken.”

Plannen, die nog lang niet zijn dichtgetimmerd. Er is ruimte voor het inbrengen van gezichtspunten en visies. Hoe? Onder meer door deel te nemen aan de gespreksgroepen van GEUS en verenigingen in Uddel.

De beide aanwezige voorzitters van Uddels Belang (Frank van der Kolk) en Uddel Onderneemt (Herman van Dalfsen) nodigen iedereen uit lid te worden van de Uddels verenigingen, of zich aan te melden bij de gebiedsaanpak GEUS om open om actief en betrokken deel te kunnen nemen aan de

gesprekken. Je kunt je mening delen en van invloed zijn op standpunten en beslissingen. Zo ben je en blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen.

Op 14 maart neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de vestiging van het voorkeursrecht gemeente.

Background

Mis nooit meer het nieuws uit Uddel!

Volg ons op social media of schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en evenementen in en om Uddel.

IN JE INBOX