Menu
Nieuwsoverzicht

Discussie en informatieavond agrarische ondernemers Uddel

3 juni 2022

1161x gelezen
7

UDDEL- Afgelopen maandagavond 30 mei, was er een discussie- en informatieavond voor de agrarische ondernemers in Uddel. Er speelt veel in agrarisch Nederland, voor de agrarische sector op en om de Veluwe en dus ook in Uddel. Al enige tijd wordt gewerkt aan een Gebiedsvisie ‘Leefbaar en vitaal Uddel 2040’ door Gemeente Apeldoorn, Uddels Belang en Uddel Onderneemt. Deze visie beschrijft de gewenste ontwikkeling van Uddel richting 2040. Hierin wordt uiteraard ook het buitengebied meegenomen. Dit heeft betrekking op de daar aanwezige agrarische ondernemingen. Belangrijke bouwsteen voor de gebiedsvisie is de kadernota landbouw waar op dit moment binnen de gemeente Apeldoorn ook aan wordt gewerkt. Daarnaast lopen er vanuit Rijk en Provincie momenteel opkoopregelingen voor agrarische bedrijven. Dit betekent dat er bebouwing vrijvalt. Voor deze gebieden moet bepaalt worden wat de toekomst is.

Agrarische ondernemers zijn een specifieke groep met eigen problematiek en wensen. Uddel Onderneemt wil deze ondernemers graag verbinden via haar vereniging en ondersteuning bieden waar mogelijk. In dat kader is ook deze avond georganiseerd waar nagenoeg alle agrarische ondernemers aan hebben deelgenomen. Thema van deze avond was Stikstof en de rol van de overheid (gemeente en provincie) met betrekking tot de toekomst van de agrarische sector in Uddel. Steven van Westreenen nam de aanwezigen mee in het de huidige problematiek van de milieuwetgeving. Vanuit het verleden (reconstructie) tot nu toe werd gekeken wat de ontwikkelingen en zorgen zijn. Positief is dat door de al langer aanwezige aandacht voor Uddel alle bedrijven een geldige en actuele vergunning hebben. Zogenoemde PAS-melders zijn hier niet aanwezig. Uiteraard zijn er zeker zorgen en uitdagingen voor toekomstige bedrijfsvoortzetting en ontwikkeling.

Patrick Hulshof, adviseur fysieke leefomgeving, nam de aanwezigen mee in het proces om te komen tot een goede Gebiedsvisie. Patrick heeft al met veel agrarische ondernemers gesproken. Hij de riep de aanwezigen op zich te melden om een gesprek te hebben over de toekomst waar dit nog niet gedaan is.

Henk van den Berge, verantwoordelijk wethouder van Gemeente Apeldoorn voor zowel Uddel als landbouw, schetste de huidige bestuurlijke wil om samen met Uddel en haar ondernemers te werken aan een leefbare toekomst. Beloften kunnen (nog) niet gemaakt worden, dan alleen om met elkaar in goed overleg te kijken wat mogelijk is. Van den Berge legt uit dat het geheel een moeilijke puzzel is met vele kleine en grote stukken die in elkaar moeten passen. Een betrouwbare overheid is hierbij belangrijk.
De huidige onzekerheid door continu wisselende wet- en regelgeving brengt veel zorg met zich mee over de toekomst van de agrarische bedrijven en dat leeft sterk bij de ondernemers. Laat de overheid (gemeente, provincie en Rijk) duidelijkheid scheppen over de te volgen koers en randvoorwaarden. Dan zal de sector wel invullen hoe dit gehaald gaat worden. Ook Van Westreenen ondersteunt dit pleidooi.

Een eenvoudige eerste stap die agrarische ondernemers al kunnen zetten is vertellen wat je praktijk van alle dag is. Wees trots op wat je doet en hoe je dit doet. Kweek begrip bij de burger voor je bedrijfsvoering en creëer daarmee draagvlak voor de agrarische sector. Uddel Onderneemt en Uddels Belang blijven zich inspannen voor een leefbaar en werkbaar Uddel naar de toekomst.

Background

Mis nooit meer het nieuws uit Uddel!

Volg ons op social media of schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en evenementen in en om Uddel.

IN JE INBOX