Menu
Nieuwsoverzicht

De gaskraan dicht in Groningen, wat betekent dat voor Uddel?

26 oktober 2019

1

De volgende bijeenkomst van onze Uddelse mannen-inloop zal weer worden gehouden op de thuisbasis in de Koningin Wilhelmina Hof aan de Essenkamp. De datum van samenkomst is maandagmorgen, 4 november a.s. De gastspreker is dan: Sander Lubberhuizen
Sander Lubberhuizen speelt als ‘Bedrijfsleider Energiek Apeldoorn’ een belangrijke rol in de uitvoering van de energietransitie in de gemeente Apeldoorn. Op 4 november wil hij met ons nadenken over de vraag:
‘De gaskraan dicht in Groningen, wat betekent dat voor Uddel?’

Het milieu heeft de laatste tijd volop de aandacht. Het zijn niet alleen de chemici onder ons bij wie CO2 en stikstofoxiden bekend in de oren klinken. Steeds meer mensen maken zich zorgen over de toenemende gevolgen van het menselijk handelen in de natuur. De politiek discussieert volop over de te nemen maatregelen. De regelmatig optredende aardbevingen in Groningen leidden er enkele jaren geleden toe, dat besloten werd de Groningse gaskraan in 2030 dicht te draaien. Dat heeft belangrijke consequenties. Nederland moet een omslag maken naar een gasloze samenleving. Ook onze gemeente Apeldoorn wil hieraan haar steentje bijdragen; zij heeft ambitieuze plannen.

Hierover wil Sander Lubberhuizen ons het een en ander vertellen. Wat zijn de mogelijkheden? Wat wordt van ons verwacht? Kunnen we rustig wachten op de dingen die komen zullen of heeft het zin om een wat meer actieve houding in te nemen?

We beginnen, zoals gebruikelijk, om half 10. We kunnen uitzien naar een interessante en zinvolle bijeenkomst. Alle mannelijke 60-plussers worden van harte uitgenodigd!

Een hartelijke groet en tot ziens op 4 november,
Dries de Bruin (0577-401819)
Gijs van Roekel (0577-401516)
Kees Roos (06-33379132)

tekst en foto: Manneninloop Uddel

Background

Mis nooit meer het nieuws uit Uddel!

Volg ons op social media of schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en evenementen in en om Uddel.

IN JE INBOX