Menu
Nieuwsoverzicht

Cees Stapensea prijs voor Berend Hop

7 november 2015

333x gelezen
4

UDDEL   –   Zaterdag 7 november hield de Algemene Nederlandse Imkersvereniging, ANI, haar jaarvergadering in Het Blanke Schot in Uddel. De A.N.I. is een landelijke imkersorganisatie met als doel de bijenteelt in al haar facetten te bevorderen en op te komen voor de belangen van de imkers. De vereniging is opgericht op 10 november 1934 en heeft afdelingen in diverse plaatsen. Zij werken samen met de Imkersbond ABTB. De ANI heeft zich ontwikkeld tot een moderne imkersvereniging die voor haar leden veel goed werk verricht en opkomt voor de belangen van de imkers. Bijenhouden is een breed georiënteerde hobby met vele facetten waaraan de A.N.I. haar bijdrage wil leveren om zo voor haar leden én bijen van dienst te zijn. Zo kunnen we lezen op hun site.

Zoals de honingbij leeft in een samenwerkingsverband, een koningin, tienduizenden werkbijen en honderden darren, een bijenvolk telt maximaal zo’n 42.500 bijen, zo werken de imkers nauw samen. Zij verzorgen cursussen, over o.a. korfimkeren, korfvlechten, (biotechnische) bestrijding van bijenziekten en koninginneteelt. Een imker is ook een vriend van de natuur. Ze staan schouder aan schouder als er gewerkt moet worden. In Uddel heeft onlangs nog de heide geschoond. Ook een stukje natuurbehoud, waarin de imkers hun verantwoording nemen.

Er werd tijdens de jaarvergadering teruggekeken op een goed bijenjaar. Het ledenaantal is weer  gestegen, wat als zeer plezierig wordt ervaren. Wil men blijven voortbestaan dan moeten er toch jonge imkers bijkomen. De afdelingen van de ANI doen er alles aan om de jongeren enthousiast te krijgen voor het imkeren. Men organiseert, zoals De Vierkante Korf in Uddel, een jaarlijkse bijenmarkt. Of men verzorgt lezingen en bezoekt scholen en staan of markten of braderieën. Voor dit alles is veel waardering bij het bestuur van de ANI. Als speerpunt heeft het bestuur het onderwijs naar voren gehaald, in de brede zin. De imkers van de toekomst zijn de jonge en ook oudere imkers die de basiscursus gaan volgen. Door daarin te investeren opent men deuren voor nieuwe ideeën en impulsen voor de vereniging. Net als bij de bijen dat men alleen iets bereikt door samenwerking, zo kan er binnen de vereniging ook wat bereikt worden door samen te werken. Men is ook blij met de aanstelling van Karin Steijven als bijenlector.

Een feestelijk moment tijdens de jaarvergadering was de uitreiking van de Cees Stapensea Prijs. In principe wordt deze prijs elk jaar aan een persoon of afdeling toegekend maar dat is geen vanzelfsprekendheid. Caes Stapensea was jarenlang  lid van het hoofdbestuur van de Algemene Nederlandse Imkersvereniging (de ANI). Hij liet bij zijn overlijden een legaat na waarvan jaarlijks een prijs kan worden uitgereikt aan een imker die zich bijzonder heeft onderscheiden voor de bijenhouderij. En dit jaar werd de prijs door Kleis Hensen, voozitter van de ANI,  uitgereikt aan Berend Hop, lid van de afdeling  ‘De Vierkante Korf’ in Uddel. Berend heeft zich dit jaar bijzonder ingezet als praktijkopleider voor cursisten van de ‘Basiscursus imkeren’ die door genoemde afdeling (onderdeel van de ANI) voor de eerste keer in hun bestaan, werd georganiseerd. Vele uren heeft hij besteed aan de begeleiding van de 14 cursisten. Hiernaast heeft hij zich ook ingezet om stukken braak bouwgrond in Uddel, in overleg met de gemeente, in te zaaien met bloemenmengsels voor de bijen.

Deze middag werd hij, samen met zijn vrouw, tot zijn grote verwondering, zeer terecht in het zonnetje gezet !

 

Background

Mis nooit meer het nieuws uit Uddel!

Volg ons op social media of schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en evenementen in en om Uddel.

IN JE INBOX