Menu
Nieuwsoverzicht

Bestemmingsplan Dorp Uddel herziening 1

20 februari 2017

1

UDDEL / APELDOORN    –   In 2013 is het bestemmingsplan Dorp Uddel vastgesteld. Dit plan geeft de ruimtelijke visie voor het dorp en geeft regels om die visie te realiseren. De nieuwe woonbuurt Aardhuis maakt deel uit van het plan.

Na vaststelling zijn er een aantal zaken naar voren gekomen die aanleiding geven het bestemmingsplan op onderdelen te herzien.

Het betreft:

a. Elspeterweg 48-48a: naar voren is gekomen dat ter plaatse twee zelfstandige woningen aanwezig zijn. Het bestemmingsplan laat slechts één woning toe.

b. Elspeterweg 16c: geconstateerd is dat op dit bedrijfsperceel een bedrijfswoning aanwezig is. Het bestemmingsplan laat geen bedrijfswoning toe.

c. Aardhuis-locatie:

  • 1. De ontwikkelaar heeft het verzoek gedaan een bouwstrook in het oostelijk deel van de woonbuurt anders in te vullen. in plaats van vier halfvrijstaande en vier rijwoningen is de wens negen rijwoningen te bouwen
  • 2. Er is een omissie geconstateerd op de bestemmingsplankaart ter plaatse van een aan de zuidoostzijde gelegen bouwstrook, daar waar het stedenbouwkundig plan onder andere uitgaat van een appartementengebouw. De omissie betreft het toegelaten aantal woningen. Verder is aan de zuidzijde van de strook een correctie gewenst van de agrarische bestemming naar een natuurbestemming.
  • 3. De ontwikkelaar heeft het verzoek gedaan het aantal appartementen in het appartementengebouw te verhogen van negen naar elf.
  • 4. Aan De Kokshof/Zoerderhof zijn woningen gerealiseerd. Er is geen gebruik gemaakt van het volgens het bestemmingsplan maximaal toegestane aantal woningen. Het recht op één woning wordt door de ontwikkelaar niet benut en kan geschrapt worden.

Met deze herziening wordt het bestemmingsplan Dorp Uddel op deze onderdelen aangepast. In de verdere toelichting wordt per onderdeel ingegaan op de bestaande situatie, de ontwikkeling en de ruimtelijke aanvaardbaarheid daarvan, waarbij voorzover relevant tevens het beleidskader aan de orde wordt gesteld.

Om het ontwerp bestemmingsplan Dorp Uddel herziening 1 te lezen: KLIK HIER

Het ligt ter inzage van 23 februari 2017 tot 5 april 2017

Background

Mis nooit meer het nieuws uit Uddel!

Volg ons op social media of schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en evenementen in en om Uddel.

IN JE INBOX