Menu
Nieuwsoverzicht

Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Apeldoorn 2018

22 maart 2018

1

APELDOORN / UDDEL    –   Van 22 maart 2018 tot en met 18 april 2018 liggen de concepten van de ‘Beheersverordening begraafplaatsen 2018’ en de notitie ‘Actuele ontwikkelingen begraafplaatsen’ ter inzage.

De ‘Beheersverordening begraafplaatsen 2018’ is een actualisatie van de huidige verordening. Door wijzigingen in bijvoorbeeld de termijn van lijkbezorging en in het aanbod van mogelijkheden sluit de verordening beter aan bij de wensen van belanghebbenden. In de notitie ‘Actuele ontwikkelingen begraafplaatsen’ zijn de ontwikkelingen rond  begraafplaatsexploitatie en natuurbegraven beschreven.

Tijdens de periode waarin de concepten van deze stukken ter inzage liggen kan iedereen hierop een inspraakreactie geven. Dat kan op de volgende manieren:

  • schriftelijk: stuur uw inspraakreactie naar de Eenheid Beheer en Onderhoud, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van ‘inspraakreactie over Beheersverordening begraafplaatsen 2018 en notitie Actuele ontwikkelingen begraafplaatsen’. De inspraakbrief moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer en e-mailadres bevatten.
  • mondeling: maak een afspraak met de heer L. Dijkhof, tel. 14055.

Over onkruidbestrijding staat er in:

Onkruidbestrijding op paden en graven
Door het verbod op gebruik van glyfosaat vanaf 2017 is een herbezinning op onkruidbestrijding nodig. Het alternatief is begroeiing in zekere mate tolereren dan wel handmatig of met brandapparatuur te bestrijden. Op dit moment onderzoeken wij wat de meest wenselijke oplossing is. Daarin houden wij rekening met de specifieke cultuurhistorische en natuurlijke aspecten, maar ook met de contracten die wij aangegaan zijn voor het onderhoud van graven. Naar verwachting zal de gewenste uitkomst een combinatie van oplossingen zijn. Dit zal vermoedelijk gepaard gaan met hogere kosten dan tot dusver het geval was. Wij komen medio 2018 met een nadere uitwerking.

Conclusie:
– wij werken aan een nadere uitwerking rond de onkruidproblematiek, die medio 2018 beschikbaar komt.

Actuele ontwikkelingen gemeentelijke begraafplaatsen

Concept Beheersverordening begraafplaatsen 2018

Background

Mis nooit meer het nieuws uit Uddel!

Volg ons op social media of schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en evenementen in en om Uddel.

IN JE INBOX