Menu
Nieuwsoverzicht

Begraafplaats Elspeet

11 maart 2017

11

UDDEL    –    We maken bij hoge uitzondering een uitstapje over de dorpsgrens van Uddel en gaan naar ons buurdorp Elspeet, en dan in het bijzonder naar de Algemene Begraafplaats in Elspeet. Tot in 1965 Uddel een eigen begraafplaats kreeg werden de overledenen uit Uddel begraven in Elspeet. Er zijn zeker nog inwoners van Uddel die een emotionele band hebben met de begraafplaats in Elspeet.

Op het oude gedeelte van de Algemene Begraafplaats in Elspeet vindt je voor het merendeel alleen maar gietijzeren paaltjes met alleen maar een nummer. Voor veel nabestaanden was en is vaak moeilijk om te weten waar een familielid en bekende begraven ligt. In Elspeet hebben de gebroeders Westerbroek dan ook veel werk verricht om dat uit te zoeken en hebben dat ook digitaal in kaart gebracht. Zij verzorgen met vrijwilligers dan ook onderhoud aan het oude deel van de begraafplaats. Zo ook zaterdag 11 maart 2017, waar zeker twintig vrijwilligers kwamen helpen bij het onderhoud.

Hieronder een gedeelte van de site www.elspeethistorie.nl:

__ Ook op de Algemene Begraafplaats in Elspeet doet echter de tand des tijds haar werk. De term onderhoud is behoud doet zich ook hier gelden. Om de begraafplaats voor de toekomst te behouden is het noodzakelijk het onderhoud goed te blijven uitvoeren.
Goed onderhoud staat of valt met informatiemanagement. Indien de informatievoorziening schort kan dit ertoe leiden dat de band tussen het graf van de overledene en nabestaanden wordt verbroken.

Om de betrokkenheid van de burgers op langere termijn te waarborgen is het noodzakelijk de informatievoorziening te stroomlijnen. Daarnaast is het een must deze informatie als een dienstverlening aan te bieden, ingebed in de digitaliseringslag die gemaakt is in de gemeentelijke dienstverlening.

De informatievoorziening is een taak die bij wet is toegewezen aan de gemeenten. Voor de Algemene Begraafplaats te Elspeet is dit zeker van toepassing op de fasen waar actief wordt begraven. Het betreft in ieder geval de fasen III en IV. Ook in fase II is heeft vrij recent (2009) nog een bijzetting plaatsgevonden.
De inzet van vrijwilligers en burgerinitiatieven ontslaat gemeenten geenszins van deze verantwoordelijkheid. De volgorde zou moeten zijn dat gemeenten deze verantwoordelijkheid t.a.v. de begraafplaatsen naar behoren invullen waarbij vrijwilligers en burgerinitiatieven aan deze dienstverlening een extra dimensie kunnen geven.

Vanwege het ontbreken van een goed werkende gemeentelijke informatievoorziening rond de Algemene Begraafplaats in Elspeet is een website gemaakt om hierin te voorzien. Op de website www.elspeethistorie.nl is een interactieve kaart aanwezig om specifieke graven te kunnen vinden en gelijktijdig de looproute te bepalen. Deze kaart is technisch gezien uniek omdat er een koppeling is gemaakt tussen de beschikbare gegevens van de overledenen, foto’s van het grafmonument en de beschikbare geo-informatie van het graf. De verzamelde informatie is openbaar beschikbaar. __

Ook op www.elspeethistorie.nl kun je de geschiedenis vinden hoe de gewoontes vroeger waren bij overlijden en begraven.

Het is prachtig en lovenswaardig dat men gezamenlijk de handen uit de mouwen steekt om zo het ‘oude gedeelte’ van de begraafplaats te onderhouden.

We sluiten af met een citaat, vermeld op elspeethistorie:

‘Waar de stemmen zwijgen, spreken de stenen’

Background

Mis nooit meer het nieuws uit Uddel!

Volg ons op social media of schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en evenementen in en om Uddel.

IN JE INBOX